Lokality: Lokalita Vevčická stráň

Poslal(a) 18.11. 2016 08:08:29 (503 čtenářů)

Lokalita se nachází při západním okraji obce Vevčice, má úzký protáhlý tvar ve směru východ – západ a rozlohu 17 ha. Jedná se o výslunný svah s jižní až jihozápadní expozicí nad levým břehem nevelkého levostranného přítoku řeky Jevišovky, do které se vlévá před Vevčicemi. Území má travnatobylinný pokryv, keřovité dřeviny se vyskytují jen spoře, hlavně v severní části území. V jižní části hraničí lokalita s okrajem lesa, na severu pak s polem. Samotné území je významné tím, že v bylinných rostlinných společenstvech jsou zastoupeny skupiny vzácných a chráněných rostlin.

Lokalita Vevčická stráň - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělotrn kulatohlavý (Echynops phaerocephalus), černucha rolní (Nigella arvensis), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), jalovec obecný (Juniperus communis), kručinka barvířská (Genista tinctoria), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), máčka ladní (Eryngium campestre), modřenec chocholatý (Muscari comosum), oman hnidák (Inula conyzae), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), pupava obecná (Carlina vulgaris), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), rozrazil klasnatý (Pseodolysimachion spicatum), růže vinná (Rosa rubiginosa), smil písečný (Helichrysum arenarium), starček přímětník (Senecio jacobaea), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LVEST).

Lokalita Vevčická stráň

Články: lokalita vevčická

24.03. 2017
54 čtenářů
Hypochaeris maculata - prasetník plamatý
21.03. 2017
86 čtenářů
Anthemis tinctoria - rmen barvířský
18.03. 2017
85 čtenářů
Helichrysum arenarium - smil písečný
13.03. 2017
142 čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
02.11. 2016
533 čtenářů
Arabis glabra - huseník lysý
23.03. 2017
83 čtenářů
Senecio jacobaea - starček přímětník
27.10. 2016
492 čtenářů
Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý
30.12. 2016
362 čtenářů
Eryngium campestre - máčka ladní
08.12. 2016
413 čtenářů
Erigeron annuus - turan roční
17.10. 2016
660 čtenářů
Papaver dubium - mák pochybný
11.10. 2016
648 čtenářů
Juniperus communis - jalovec obecný