Lokality: Lokalita Vevčická stráň

Poslal(a) 18.11. 2016 08:08:29 (3362 čtenářů)

Lokalita se nachází při západním okraji obce Vevčice, má úzký protáhlý tvar ve směru východ – západ a rozlohu 17 ha. Jedná se o výslunný svah s jižní až jihozápadní expozicí nad levým břehem nevelkého levostranného přítoku řeky Jevišovky, do které se vlévá před Vevčicemi. Území má travnatobylinný pokryv, keřovité dřeviny se vyskytují jen spoře, hlavně v severní části území. V jižní části hraničí lokalita s okrajem lesa, na severu pak s polem. Samotné území je významné tím, že v bylinných rostlinných společenstvech jsou zastoupeny skupiny vzácných a chráněných rostlin.

Lokalita Vevčická stráň - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělotrn kulatohlavý (Echynops phaerocephalus), černucha rolní (Nigella arvensis), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), jalovec obecný (Juniperus communis), kručinka barvířská (Genista tinctoria), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), máčka ladní (Eryngium campestre), modřenec chocholatý (Muscari comosum), oman hnidák (Inula conyzae), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), pupava obecná (Carlina vulgaris), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), rozrazil klasnatý (Pseodolysimachion spicatum), růže vinná (Rosa rubiginosa), smil písečný (Helichrysum arenarium), starček přímětník (Senecio jacobaea), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LVEST).

Lokalita Vevčická stráň

Články: lokalita vevčická

18.03. 2017
2.34 kB čtenářů
Aster linosyris - hvězdnice zlatovlásek
19.03. 2017
1.77 kB čtenářů
Inula conyzae - oman hnidák
21.03. 2017
2.47 kB čtenářů
Anthemis tinctoria - rmen barvířský
13.03. 2017
1.75 kB čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
20.03. 2017
1.98 kB čtenářů
Inula oculus-christi - oman oko kristovo
09.01. 2017
1.75 kB čtenářů
Carlina vulgaris - pupava obecná
11.05. 2017
2.81 kB čtenářů
Dianthus deltoides - hvozdík kropenatý
23.11. 2016
3.21 kB čtenářů
Falcaria vulgaris - srpek obecný
27.10. 2016
2.23 kB čtenářů
Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý
08.03. 2017
3.60 kB čtenářů
Hyoscyamus niger - blín černý
11.10. 2016
4.34 kB čtenářů
Juniperus communis - jalovec obecný