Lokality: Lokalita Vevčická stráň

Poslal(a) 18.11. 2016 08:08:29 (542 čtenářů)

Lokalita se nachází při západním okraji obce Vevčice, má úzký protáhlý tvar ve směru východ – západ a rozlohu 17 ha. Jedná se o výslunný svah s jižní až jihozápadní expozicí nad levým břehem nevelkého levostranného přítoku řeky Jevišovky, do které se vlévá před Vevčicemi. Území má travnatobylinný pokryv, keřovité dřeviny se vyskytují jen spoře, hlavně v severní části území. V jižní části hraničí lokalita s okrajem lesa, na severu pak s polem. Samotné území je významné tím, že v bylinných rostlinných společenstvech jsou zastoupeny skupiny vzácných a chráněných rostlin.

Lokalita Vevčická stráň - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělotrn kulatohlavý (Echynops phaerocephalus), černucha rolní (Nigella arvensis), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), jalovec obecný (Juniperus communis), kručinka barvířská (Genista tinctoria), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), máčka ladní (Eryngium campestre), modřenec chocholatý (Muscari comosum), oman hnidák (Inula conyzae), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), pupava obecná (Carlina vulgaris), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), rozrazil klasnatý (Pseodolysimachion spicatum), růže vinná (Rosa rubiginosa), smil písečný (Helichrysum arenarium), starček přímětník (Senecio jacobaea), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LVEST).

Lokalita Vevčická stráň

Články: lokalita vevčická

24.03. 2017
118 čtenářů
Hypochaeris maculata - prasetník plamatý
18.03. 2017
138 čtenářů
Aster linosyris - hvězdnice zlatovlásek
30.03. 2017
206 čtenářů
Allium flavum - česnek žlutý
21.03. 2017
162 čtenářů
Anthemis tinctoria - rmen barvířský
04.03. 2017
239 čtenářů
Gallium verum - svízel syřišťový
27.02. 2017
254 čtenářů
Genista pilosa - kručinka chlupatá
02.11. 2016
587 čtenářů
Arabis glabra - huseník lysý
28.01. 2017
230 čtenářů
Knautia arvensis - chrastavec rolní
23.03. 2017
177 čtenářů
Senecio jacobaea - starček přímětník
20.03. 2017
142 čtenářů
Inula oculus-christi - oman oko kristovo
23.11. 2016
532 čtenářů
Falcaria vulgaris - srpek obecný