Lokality: Lokalita Vevčická stráň

Poslal(a) 18.11. 2016 08:08:29 (437 čtenářů)

Lokalita se nachází při západním okraji obce Vevčice, má úzký protáhlý tvar ve směru východ – západ a rozlohu 17 ha. Jedná se o výslunný svah s jižní až jihozápadní expozicí nad levým břehem nevelkého levostranného přítoku řeky Jevišovky, do které se vlévá před Vevčicemi. Území má travnatobylinný pokryv, keřovité dřeviny se vyskytují jen spoře, hlavně v severní části území. V jižní části hraničí lokalita s okrajem lesa, na severu pak s polem. Samotné území je významné tím, že v bylinných rostlinných společenstvech jsou zastoupeny skupiny vzácných a chráněných rostlin.

Lokalita Vevčická stráň - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělotrn kulatohlavý (Echynops phaerocephalus), černucha rolní (Nigella arvensis), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), jalovec obecný (Juniperus communis), kručinka barvířská (Genista tinctoria), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), máčka ladní (Eryngium campestre), modřenec chocholatý (Muscari comosum), oman hnidák (Inula conyzae), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), pupava obecná (Carlina vulgaris), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), rozrazil klasnatý (Pseodolysimachion spicatum), růže vinná (Rosa rubiginosa), smil písečný (Helichrysum arenarium), starček přímětník (Senecio jacobaea), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LVEST).

Lokalita Vevčická stráň

Články: lokalita vevčická

18.11. 2016
421 čtenářů
Trifolium montanum - jetel horský
06.02. 2017
84 čtenářů
Jasione montana - pavinec horský
02.11. 2016
471 čtenářů
Arabis glabra - huseník lysý
28.01. 2017
107 čtenářů
Knautia arvensis - chrastavec rolní
09.01. 2017
222 čtenářů
Carlina vulgaris - pupava obecná
23.11. 2016
417 čtenářů
Falcaria vulgaris - srpek obecný
27.10. 2016
443 čtenářů
Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý
30.12. 2016
286 čtenářů
Eryngium campestre - máčka ladní
08.12. 2016
359 čtenářů
Erigeron annuus - turan roční
17.10. 2016
602 čtenářů
Papaver dubium - mák pochybný
11.10. 2016
565 čtenářů
Juniperus communis - jalovec obecný