Lokality: Lokalita Vevčická stráň

Poslal(a) 18.11. 2016 08:08:29 (547 čtenářů)

Lokalita se nachází při západním okraji obce Vevčice, má úzký protáhlý tvar ve směru východ – západ a rozlohu 17 ha. Jedná se o výslunný svah s jižní až jihozápadní expozicí nad levým břehem nevelkého levostranného přítoku řeky Jevišovky, do které se vlévá před Vevčicemi. Území má travnatobylinný pokryv, keřovité dřeviny se vyskytují jen spoře, hlavně v severní části území. V jižní části hraničí lokalita s okrajem lesa, na severu pak s polem. Samotné území je významné tím, že v bylinných rostlinných společenstvech jsou zastoupeny skupiny vzácných a chráněných rostlin.

Lokalita Vevčická stráň - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělotrn kulatohlavý (Echynops phaerocephalus), černucha rolní (Nigella arvensis), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), jalovec obecný (Juniperus communis), kručinka barvířská (Genista tinctoria), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), máčka ladní (Eryngium campestre), modřenec chocholatý (Muscari comosum), oman hnidák (Inula conyzae), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), pupava obecná (Carlina vulgaris), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), rozrazil klasnatý (Pseodolysimachion spicatum), růže vinná (Rosa rubiginosa), smil písečný (Helichrysum arenarium), starček přímětník (Senecio jacobaea), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LVEST).

Lokalita Vevčická stráň

Články: lokalita vevčická

07.03. 2017
178 čtenářů
Scabiosa ochroleuca - hlaváč žlutavý
19.03. 2017
188 čtenářů
Inula conyzae - oman hnidák
04.03. 2017
243 čtenářů
Gallium verum - svízel syřišťový
06.02. 2017
217 čtenářů
Jasione montana - pavinec horský
27.02. 2017
254 čtenářů
Genista pilosa - kručinka chlupatá
02.11. 2016
587 čtenářů
Arabis glabra - huseník lysý
28.01. 2017
230 čtenářů
Knautia arvensis - chrastavec rolní
09.01. 2017
330 čtenářů
Carlina vulgaris - pupava obecná
30.12. 2016
415 čtenářů
Eryngium campestre - máčka ladní
08.03. 2017
247 čtenářů
Hyoscyamus niger - blín černý
11.10. 2016
757 čtenářů
Juniperus communis - jalovec obecný