Lokality: Lokalita Vevčická stráň

Poslal(a) 18.11. 2016 08:08:29 (743 čtenářů)

Lokalita se nachází při západním okraji obce Vevčice, má úzký protáhlý tvar ve směru východ – západ a rozlohu 17 ha. Jedná se o výslunný svah s jižní až jihozápadní expozicí nad levým břehem nevelkého levostranného přítoku řeky Jevišovky, do které se vlévá před Vevčicemi. Území má travnatobylinný pokryv, keřovité dřeviny se vyskytují jen spoře, hlavně v severní části území. V jižní části hraničí lokalita s okrajem lesa, na severu pak s polem. Samotné území je významné tím, že v bylinných rostlinných společenstvech jsou zastoupeny skupiny vzácných a chráněných rostlin.

Lokalita Vevčická stráň - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělotrn kulatohlavý (Echynops phaerocephalus), černucha rolní (Nigella arvensis), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), jalovec obecný (Juniperus communis), kručinka barvířská (Genista tinctoria), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), máčka ladní (Eryngium campestre), modřenec chocholatý (Muscari comosum), oman hnidák (Inula conyzae), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), pupava obecná (Carlina vulgaris), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), rozrazil klasnatý (Pseodolysimachion spicatum), růže vinná (Rosa rubiginosa), smil písečný (Helichrysum arenarium), starček přímětník (Senecio jacobaea), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LVEST).

Lokalita Vevčická stráň

Články: lokalita vevčická

24.03. 2017
375 čtenářů
Hypochaeris maculata - prasetník plamatý
18.03. 2017
368 čtenářů
Aster linosyris - hvězdnice zlatovlásek
19.03. 2017
421 čtenářů
Inula conyzae - oman hnidák
06.05. 2017
381 čtenářů
Rosa rubiginosa - růže vinná
21.03. 2017
489 čtenářů
Anthemis tinctoria - rmen barvířský
18.03. 2017
493 čtenářů
Helichrysum arenarium - smil písečný
28.01. 2017
490 čtenářů
Knautia arvensis - chrastavec rolní
20.03. 2017
365 čtenářů
Inula oculus-christi - oman oko kristovo
09.01. 2017
565 čtenářů
Carlina vulgaris - pupava obecná
30.12. 2016
648 čtenářů
Eryngium campestre - máčka ladní
17.10. 2016
925 čtenářů
Papaver dubium - mák pochybný