Lokality: Lokalita Vevčická stráň

Poslal(a) 18.11. 2016 08:08:29 (636 čtenářů)

Lokalita se nachází při západním okraji obce Vevčice, má úzký protáhlý tvar ve směru východ – západ a rozlohu 17 ha. Jedná se o výslunný svah s jižní až jihozápadní expozicí nad levým břehem nevelkého levostranného přítoku řeky Jevišovky, do které se vlévá před Vevčicemi. Území má travnatobylinný pokryv, keřovité dřeviny se vyskytují jen spoře, hlavně v severní části území. V jižní části hraničí lokalita s okrajem lesa, na severu pak s polem. Samotné území je významné tím, že v bylinných rostlinných společenstvech jsou zastoupeny skupiny vzácných a chráněných rostlin.

Lokalita Vevčická stráň - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělotrn kulatohlavý (Echynops phaerocephalus), černucha rolní (Nigella arvensis), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), jalovec obecný (Juniperus communis), kručinka barvířská (Genista tinctoria), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), máčka ladní (Eryngium campestre), modřenec chocholatý (Muscari comosum), oman hnidák (Inula conyzae), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), pupava obecná (Carlina vulgaris), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), rozrazil klasnatý (Pseodolysimachion spicatum), růže vinná (Rosa rubiginosa), smil písečný (Helichrysum arenarium), starček přímětník (Senecio jacobaea), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LVEST).

Lokalita Vevčická stráň

Články: lokalita vevčická

24.03. 2017
254 čtenářů
Hypochaeris maculata - prasetník plamatý
07.03. 2017
248 čtenářů
Scabiosa ochroleuca - hlaváč žlutavý
04.03. 2017
330 čtenářů
Gallium verum - svízel syřišťový
27.02. 2017
376 čtenářů
Genista pilosa - kručinka chlupatá
02.11. 2016
687 čtenářů
Arabis glabra - huseník lysý
20.03. 2017
245 čtenářů
Inula oculus-christi - oman oko kristovo
09.01. 2017
433 čtenářů
Carlina vulgaris - pupava obecná
08.12. 2016
579 čtenářů
Erigeron annuus - turan roční
08.03. 2017
390 čtenářů
Hyoscyamus niger - blín černý
17.10. 2016
769 čtenářů
Papaver dubium - mák pochybný
11.10. 2016
911 čtenářů
Juniperus communis - jalovec obecný