Lokality: Lokalita U Michálka

Poslal(a) 21.11. 2016 09:11:18 (792 čtenářů)

Lokalitu představuje osamocený skalnatý kopeček nacházející se uprostřed zemědělsky využívané krajiny jen 500 m jižně od obce Bohutice. Na jeho nejvyšším bodu stojí sloup se sochou sv. Michala, podle něhož je lokalita pojmenována. Celistvost povrchu místně narušují prohlubně po dřívější těžbě kamene. Půdní vrstva je mělká, živinami poměrně chudá. Pokryv území tvoří stepní trávníky a teplomilná květena s dominancí kosatce skalního písečného. Keře se na lokalitě vyskytují jen ojediněle. Pro svou velkou botanickou hodnotu bylo území o rozloze 1 ha vyhlášeno v roce 1996 jako chráněné se statutem přírodní památky.

Lokalita U Michálka - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria), křivatec český (Gagea bohemica), křivatec žlutý (Gagea lutea), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), modřenec hroznatý (Muscari neglectum), ostřice nízká (Carex humilis), plamének přímý (Clematis recta), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), rozchodník bílý (Sedum album), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LUMIC).

Lokalita U Michálka

Články: lokalita michálka

07.11. 2016
977 čtenářů
Rosa spinosissima - růže bedrnikolistá
10.11. 2016
936 čtenářů
Prunus fruticosa - třešeň křovitá
26.06. 2017
407 čtenářů
Astragalus onobrychis - kozinec vičencovitý
30.12. 2016
757 čtenářů
Eryngium campestre - máčka ladní
15.03. 2017
439 čtenářů
Melampyrum arvense - černýš rolní
25.03. 2017
770 čtenářů
Hieracium pilosella - jestřábník chlupáček
31.01. 2017
554 čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý