Lokality: Lokalita Žleby

Poslal(a) 23.11. 2016 08:26:30 (6089 čtenářů)

Jedná se o podmáčenou louku v povodí potoka Doubravka navazující na zátopové území rybníka Vyrazil, který se nachází při její východní okrajové části. Lokalita má rozlohu 1,5 ha a je vzdálena 2 km severně od obce Zálesí. V severní části přechází toto území v úzký svažitý pás, který navazuje na pole, jižním okrajem se přímo dotýká lesa. Samotná lokalita pak představuje květenu mokřadů s některými význačnými a ohroženými druhy. V roce 2002 byla vyhlášena jako chráněná se statutem přírodní památky.

Lokalita Žleby - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: černýš hajní (Melampyrum nemorosum), kakost bahenní (Geranium palustre), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), kozlík lékařský (Valeriana officinalis), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), ocún jesenní (Colchicum autumnale), ostřice trsnatá (Carex cespitosa), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prvosenka vyšší (Primula elatior), rdesno hadí kořen (Bistorta major), řeřišnice hořká (Cardamine amara), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), starček potoční (Tephroseris crispa), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), zběhovec lesní (Ajuga genevensis).

Lokalita Žleby

Články: lokalita žleby

04.11. 2016
4.83 kB čtenářů
Saxifraga granulata - lomikámen zrnatý
02.12. 2016
3.51 kB čtenářů
Valeriana officinalis - kozlík lékařský
20.02. 2017
5.64 kB čtenářů
Lathyrus pratensis - hrachor luční
06.10. 2016
4.17 kB čtenářů
Scirpus sylvaticus - skřípina lesní