Rostliny: Galanthus nivalis - sněženka podsněžník

Poslal(a) 16.12. 2016 09:34:17 (754 čtenářů)

Čeleď: amarylkovité (Amaryllidaceae)
Bylina vytrvalá, trsnatá, 10-25 cm vysoká. V zemi má oválnou cibuli.
Stonek je přímý, ukončený květem. Po odkvětu ochabuje a s plodem se sklání k zemi.
Listy vyrůstají jen 2 přízemní, jsou čárkovité, masité, sivozelené, tupé.
Květ je 1, bílý, vyrůstá z úžlabí jediného širokého listence. Je převislý, má 3 delší, odstálé okvětní lístky a 3 krátké vnitřní vykrojené lístky, které jsou na vrcholu zelené.
Kvete 2. polovina II – 1. polovina IV.

Galanthus nivalis - sněženka podsněžník

Roste v listnatých a smíšených lesích, na loukách, u vodních toků. Často tvoří porosty. Druh chráněný.
Vyskytuje se roztroušeně, například: Karlov (Šanov), Černý les (Střelice), Dyjská niva (Dyje), povodí Jevišovky (Rudlice), Šobes (Podmolí, lokalita v NP), Petrovy skály (Chvalatice), Na Bítovské cestě (Bítov), povodí Želetavky (Lubnice).

Skupina rostlin s květy bílými (SRKB)
Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku

Články: galanthus nivalis

09.11. 2007
18.69 kB čtenářů
Galanthus nivalis - sněženka podsněžník
01.03. 2012
8.25 kB čtenářů
Galanthus - sněženka
03.03. 2002
23.19 kB čtenářů
Galanthus nivalis L. – sněženka
16.04. 2009
10.66 kB čtenářů
Narcissus obvallaris - narcis zastřený
11.10. 2016
930 čtenářů
Lokalita Karlov
04.10. 2016
950 čtenářů
Lokalita Bílý kříž
02.05. 2015
8.25 kB čtenářů
Rozkvetlá louka pomocí drobných cibulovin
03.10. 2011
57.92 kB čtenářů
Cibuloviny - čas pro výsadbu jarních cibulovin (2)
08.03. 2005
43.19 kB čtenářů
Jarní cibuloviny (1)
10.03. 2004
21.64 kB čtenářů
Konec zahradníkova půstu (1)
31.01. 2008
40.42 kB čtenářů
Rostliny pro nejkrásnější stinná zákoutí