Rostliny: Cerinthe minor - voskovka menší

Poslal(a) 08.03. 2017 07:33:49 (3730 čtenářů)

Cerinthe minor - voskovka menší

Čeleď: brutnákovité (Boraginaceae)
Bylina dvouletá, sivozelená, 10-50 cm vysoká. V půdě má silný kořen.
Lodyha převážně vzpřímená, rýhovaná, někdy i větvená, listnatá.
Listy přisedlé, střídavé, podlouhle vejčité, srdčitou bází objímavé, často bíle skvrnité.
Květy bledě žluté, trubkovité, s výraznými podpůrnými listeny, u některých rostlin jsou převislé.
Kvete 1. polovina V – 1. polovina VII.

Roste na sušších místechtravnatých svazích, mezích, okrajích polí, ruderálních plochách, lesních okrajích, podél cest, často více rostlin pohromadě.

Vyskytuje se roztroušeně, například: Stříbrný vrch (Míšovice), Načeratický kopec (Oblekovice), Cornštejn (Bítov), travnatá plocha u obce (Jaroslavice), deponie (Hrušovany nad Jevišovkou), rumiště (Dobřínsko), mez (Přeskače), okraj hliniště (Křepice).

Skupina rostlin s květy žlutými (SRKZ)
Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku

Články: cerinthe minor

09.11. 2016
4.64 kB čtenářů
Lokalita Stříbrný vrch