Zahradní rostliny - slovníček odborných výrazů A-K

Poslal(a) 18.03. 2017 10:46:25 (1197 čtenářů)

adventivní pupen pupen, který vzniká jinde než na vrcholu stonku nebo v paždí listu

alkalický u půdy: zásaditá půda s pH vyšším než 7,0

bobule plod dužnatý nebo šťavnatý s málo nebo mnoha semeny

bylina rostlina, jejíž nadzemní části nedřevnatí

druh základní systematická jednotka v biologiipopulace rostlin stejných vlastností

dřevina rostlina s vytrvalým stonkem, který zdřevnaťuje (polokeř, keř, strom, i dřevnaté liány)

dvoudomá rostlina s oddělenými samčími a samičími květy na samostatných rostlinách

dvouletá rostlina v prvním roce po vyklíčení vytvoří jen vegetativní orgány, ve druhém roce vykvete, přinese plody a odumře

hlávka neboli strboul hroznovité květenství se zkráceným vřetenem i stopkami

hlavní vrchol hlavní a obvykle nejvyšší růstový stonek rostliny

hrozen jednoduché hroznovité květenství se stopkatými květy

hroznovitá květenství jeden ze dvou základních typů květenství; hlavní stonek je nejdelší a souvisle přirůstá, květy rozkvétají zdola nahoru

humus směs komplexních organických sloučenin obklopujících půdní částice

hybrid, kříženec potomek geneticky odlišných rodičů (kultivarů, odrůd, druhů, vzácně i rodů); dědičné vlastnosti jeho potomstva nejsou ustálené

chocholík typ hroznovitého květenství s květy skoro v jedné rovině

choulostivý u rostlin: citlivý na mráz a špatně snášející naše klima

jazykovité květy vnější květy úboru, často značně přesahující střed, jako u kopretin

jednodomý tvoří samčí a samičí květy na stejné rostlině

jednoletá rostlina rostlina, která během jedné vegetační sezony vyklíčí, vykvete a odumře

jehněda klas s převislým vřetenem, často jednopohlavný

kalich vnější květní obal, často zelený a většinou menší než koruna

keř stonky se větví hned od země a jsou celé zdřevnatělé

klas nevětvené hroznovité květenství s jednotlivými květy nestopkatými, přisedlými

kompost organický materiál bohatý na humus a vznikající rozkladem zbytků rostlin a živočichů. Používá se na zlepšování kvality půdy a jako mulč.

kopinatý list tvaru kopí, eliptický, ale nejširší v dolní polovině

kopisťovitý list, který se od báze do horní třetiny klínovitě rozšiřuje

koruna stromu soustava větví vyrůstajících v horní části kmene

kořenový výmladek výhon vyrůstající z kořene

kostra koruny hlavní větve struktury koruny, které určují její konečný obrys

kříženec vzniká po opylení geneticky odlišných rodičů; dědičné vlastnosti jeho potomstva nejsou ustálené

kultivar (z anglického cultivated variety, pěstovaná varieta); soubor uměle vypěstovaných kulturních rostlin s dědičnými žádoucími vlastnostmi. Výraz se správně používá (na rozdíl od variety, viz tam) jen pro kulturní rostliny. Jméno kultivaru vychází ze současného živého jazyka, píše se normálním písmem v jednoduchých uvozovkách a s prvním písmenem velkým.

květenství soubor květů (klas, hrozen, lata atd.); květenství jsou hroznovitá nebo vrcholičnatá, jednoduchá nebo složená; názvosloví typů květenství je podrobně propracováno v rostlinné morfologii, v zahradnické literatuře se pro ně často používá zjednodušených a spíše popisných označení

Články: zahradní rostliny

18.08. 2011
24.77 kB čtenářů
Jedovaté zahradní rostliny (1)
03.04. 2017
6.39 kB čtenářů
Zahradní rostliny - slovníček odborných výrazů L-R
08.04. 2017
4.68 kB čtenářů
Zahradní rostliny - slovníček odborných výrazů S-Z
Diskusní fórum / Ostatní k rostlinám
12.05. 2019
21.90 kB čtenářů
Předzahrádka - zeleň
26.04. 2019
3.92 kB čtenářů
Čarověník
06.08. 2018
2.11 kB čtenářů
Záhon trvalek a růží
13.04. 2018
2.17 kB čtenářů
Okrasná zahrada - co je důležité v dubnu
03.04. 2018
1.78 kB čtenářů
Plevel
03.04. 2018
1.41 kB čtenářů
Zpětný řez na záhonu
22.12. 2017
2.63 kB čtenářů
Závěsný koš na květiny
15.08. 2017
3.91 kB čtenářů
Rostliny na slunce
23.07. 2017
70.72 kB čtenářů
Bršlice - jak se zbavit bršlice
28.04. 2017
3.60 kB čtenářů
Terasa - výběr rostlin
18.03. 2017
2.14 kB čtenářů
Rostliny - sázení