Rostliny: Oxalis acetosella - šťavel kyselý

Poslal(a) 11.04. 2017 09:34:06 (3233 čtenářů)

Čeleď: šťavelovité (Oxalidaceae)
Lidové názvy: zaječí zelí
Popis: Je to vytrvalá, 5 - 15 cm vysoká bylina s niťovitým a dužnatě šupinatým oddenkem, s lodyhou zcela zakrnělou a s listy proto jen přízemními, dlouze řapíkatými, trojčetnými, složenými z lístků srdčitých, snadno vadnoucích, lysých nebo naspodu roztroušeně chlupatých, na okrajích trochu žláznatě brvitých a vespod často načervenalých.

Oxalis acetosella - šťavel kyselý

Květy jsou umístěny na dlouhých stopkách, jež uprostřed nesou dva malé listeny, jsou složeny z pěti vytrvávajících kališních lístků a pěti bílých, růžově žilkovaných, obvejčitých, 10 - 25 mm dlouhých korunních lístků, ozdobených dole žlutou skvrnou a zcela naspodu trochu srostlých. Protože nejsou stejně veliké, není koruna pravidelná, nýbrž trochu souměrná. Tyčinek je 10, a to 5 delších a 5 kratších, rozestavěných tak, že delší se s kratšími střídají a nitky všech jsou naspodu srostlé. Svrchní semeník se skládá z pěti plodolistů a nese pět čnělek, které bývají různě dlouhé, kratší něž tyčinky nebo asi stejně dlouhé. Pestík se mění za plodu v podlouhlou, asi 10 mm dlouhou tobolku; ta puká na hřbetě pouzder a vzniklými postranními skulinkami jsou vymršťována semena dosti daleko od mateřské rostliny. Kvete v dubnu a květnu. Květy se rozevírají mezi 9. - 10. a zavírají mezi 17. - 18. hodinou a rovněž tak před deštěm. Jejich stopky se při tom ohýbají dolů, takže je květ chráněn před vlhkostí. Rovněž jednotlivé lístky se skládají podle střední žilky a ještě i řapíčky se ohýbají dolů tak, že se spodními stranami dotýkají.

Výskyt: Roste hojně ve starých a humusových, smrkových, řidčeji i listnatých lesích, v křovinách a v sutích na stinných místech z nížiny až do hor. Obyčejně tvoří rozsáhlé porosty. Je rozšířen skoro v celém mírném pásu severní polokoule a také v severní Africe.

Použití: Pro svou chuť, připomínající chuť citrónu, jsou lístky vhodné k ochucení nevýrazných salátů a zeleninových polévek nebo do čajových směsí, kde dodá osvěžující citronovou příchuť. Je však třeba mít na paměti, že obsahují velké množství volné kyseliny šťavelové (oxalové) a jejích solí (podle Bergia 1,25 %). Je to látka prudce jedovatá, která působí škodlivě na ledviny. Proto se musí užívat jen omezeně a vůbec je nelze doporučit osobám trpícím chorobami ledvin. Děti často z nerozumu pojídají šťavelové lístky, protože příjemně a osvěživě kysele chutnají. Mohou tak snadno ohrozit své zdraví nebo i život. Smrtelná dávka kyseliny šťavelové pro člověka je 4 - 5 g.

Oxalis acetosella - šťavel kyselý

Text: Michal Sochor, Botanika - teorie a praxe, botanika.borec.cz
Foto: Ing. Miloš Krump
11 článků v tomto tématu
17.10. 2018
531 čtenářů
Stellaria media - ptačinec prostřední
Plevel měsíce října: ptačinec prostřední Ptačinec prostřední (Stellaria media) je jednoletý, plošně se rozrůstající semenný plevel, který se na zahradách vyskytuje téměř celoročně.
11.10. 2018
281 čtenářů
Conyza canadensis - turan kanadský
Plevel měsíce října: turan kanadský Turan kanadský (Conyza canadensis) pochází se Severní Ameriky a do Evropy, přesněji do botanické zahrady ve Francii, byl přivezen v 17. století. Odtud
20.09. 2018
792 čtenářů
Glechoma hederacea - popenec obecný
Plevel měsíce září: popenec obecný Popenec obecný, známý také jako břečťanovitý (Glechoma hederacea), se vyznačuje čtyřhrannými stonky a ledvinitými až srdčitými listy. Přibližně
01.09. 2018
1.35 kB čtenářů
Impatiens glandulifera - netýkavka žláznatá
Plevel měsíce září: netýkavka žláznatá Domovinou netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera) je západní Himálaj. Počátkem 19. století byla dovezena do Anglie jako zahradní rostlina
22.08. 2018
1.39 kB čtenářů
Kozlík lékařský - regulátor kompostu
Kozlík lékařský neboli baldrián Kozlíkové kapky jsou oblíbený uklidňující prostředek. Méně známé je využití kozlíku v zahradě.
07.07. 2018
2.23 kB čtenářů
Atriplex patula - lebeda rozkladitá
Plevele měsíc července: lebeda Lebeda rozkladitá (Atriplex patula) z čeledi merlíkovitých je až 1 m vysoká jednoletka. Její dlouhé spodní výhony se zřetelně odklánějí od stonku, což
06.07. 2018
1.09 kB čtenářů
Sanguisorba minor - krvavec menší
Čeleď: Růžovité/Rosaceae VELIKOST A POPIS Trvalka vysoká 10–100 cm s nevětvenou či pouze v horní části větvenou lodyhou. Přízemní listy tvoří růžici, lodyžní listy jsou lichozpeřené,
06.07. 2018
1.57 kB čtenářů
Thlaspi arvense - penízek rolní
Čeleď: Brukvovité/Brassicaceae VELIKOST A POPIS Jednoletá či dvouletá bylina s lodyhou vysokou 10–60 cm a přízemní růžicí listů. Listy jsou podlouhlé, na okraji zoubkaté. Má malé květy
26.05. 2018
2.85 kB čtenářů
Capsella bursa-pastoris - kokoška pastuší tobolka
Plevel měsíce června: kokoška pastuší tobolka Název nenápadně bíle kvetoucí kokošky pastuší tobolky (Capsella bursa-pastoris) je odvozen od tvaru plodů – šešulí, které připomínají
13.05. 2018
3.07 kB čtenářů
Aegopodium podagraria - bršlice kozí noha
Plevel měsíce května: bršlice kozí noha Nezvyklý název kozí noha je odvozen od tvaru listů; jeho latinská podoba Aegopodium pochází z řečtiny: aix, aigos = koza, podion = nožka.
24.04. 2018
2.91 kB čtenářů
Euphorbia helioscopia - pryšec kolovratec
Plevel měsíce dubna: pryšec kolovratec Pryšec kolovratec (Euphorbia helioscopia) nezapře svou příslušnost k rodu pryšců. České pojmenování pryšec je odvozeno od starých výrazů „prysk“