Zelenina - sled plodin

Poslal(a) 06.05. 2017 08:12:38 (4805 čtenářů)

Zatímco takřka všichni zahrádkáři jsou si vědomi jednoznačné důležitosti zpracování půdy, hnojení a výběru odrůd pro úspěšné pěstování rostlin, vždy znovu se ukazuje, že významu střídání plodin se dostává stále nedostatečné pozornosti. Zásadní je, aby dodržování účelného sledu plodin mělo přinejmenším stejný vliv na pěstební výsledky jako např. hnojení. Chyby ve střídání plodin se mohou projevovat negativněji a především dlouhodoběji než v případě chybného hnojení, které se dá poměrně rychle napravit.

Zelenina

V zásadě byste se měli vyhnout pěstování stejné zeleniny dvakrát po sobě na stejném stanovišti. Hned po sobě nesmíte pěstovat ani druhy zeleniny, které si jsou z botanického hlediska blízce příbuzné, jako je pór a cibule, ředkvičky a ředkev, květák a růžičková kapusta nebo rajčata a brambory.

Každá rostlina vykazuje druhově specifické požadavky na půdní vlastnosti. Kořeny v půdě zanechávají svou aktivitou látky, které působí na následně rostoucí exempláře stejného druhu negativně a omezují jejich růst. Čím je mezi dvěma druhy zeleniny v rámci taxonomického systému rostlin větší vzdálenost, tím lépe se dají pěstovat ve sledu po sobě nebo i společně. Tento poznatek je důležitý i pro smíšené výsadby. Např. hlávkový salát a ředkvičky, případně ředkev, okurky a celer nebo rajčata a salát se ve smíšených kulturách snášejí opravdu dobře. Možnosti vhodných pořadí sledu plodin a kombinací při smíšených kulturách a mezikulturách existuje velké množství, které stoupá s počtem zvolených druhů zeleniny.

Následky chyb ve sledu plodin se projeví jako zvýšený výskyt druhově specifických chorob a napadení škůdci, stejně jako někdy až značné snížení výnosu. Tímto způsobem může výnos daného druhu zeleniny při pěstování vícekrát za sebou na stejné ploše klesnout až na 50 % normálního výnosu ve srovnání s dodržovaným střídáním plodin. Když se k tomu přidají choroby a napadení škůdci, dochází často k dalším ztrátám. Přitom je nutné mít navíc na paměti, že jednotlivé druhy zeleniny vyžadují jinak dlouhou odmlku v pěstování, která je dostačující k tomu, aby se zabránilo škodám. Pro nejdůležitější druhy zeleniny jsou proto uvedeny nezbytné přestávky v pěstování.

Dodržování těchto intervalů vám výrazně usnadní, když zeleninové kultury uspořádáte co nejrozmanitěji a do sledu střídání zeleniny zahrnete rovněž jahodníky, rané brambory a okrasné rostliny. Nepostradatelný je také každoroční přesný plán výsadeb – jednoduchý nákres rozdělení zeleninové plochy. Pouze tak je možné i zpětně několik let dozadu zjistit, na kterém konkrétním místě jste daný druh zeleniny pěstovali.

Zelenina - sled plodin (KNIŽNÍKLUB)

Ukázka textu z knihy Zahradničení den po dni, Franz Böhmig
Knihu zakoupíte na www.knizniklub.cz
Foto: Miloš Vymazal

Články: zelenina sled

22.06. 2018
8.97 kB čtenářů
Zelenina v létě (2)
Diskusní fórum / Užitkové rostliny
24.10. 2018
1.34 kB čtenářů
Sklizeň topinamburů
23.10. 2018
1.09 kB čtenářů
Podzimní kedlubny
23.10. 2018
1.08 kB čtenářů
Ochrana salátu
23.10. 2018
1.02 kB čtenářů
Pozdní tykve
23.10. 2018
1.58 kB čtenářů
Jahodník zalévání
27.09. 2018
1.66 kB čtenářů
Nezralá rajčata
27.09. 2018
1.40 kB čtenářů
Kukuřice - pěstování
27.09. 2018
1.40 kB čtenářů
Ozimé odrůdy cibule
27.09. 2018
1.19 kB čtenářů
Tykve - pěstování
12.09. 2018
1.54 kB čtenářů
Podzimní výsevy
12.09. 2018
2.47 kB čtenářů
Cibule sazečka - výsadba