Rostliny: Galega officinalis - jestřabina lékařská

Poslal(a) 26.06. 2017 09:49:09 (1193 čtenářů)

Galega officinalis - jestřabina lékařská

Čeleď: bobovité (Fabaceae)
Bylina statná, vytrvalá, 40-100 cm vysoká. V zemi má silný kůlový kořen.
Lodyh vyrůstá více, jsou přímé, nevětvené nebo jen v dolní části, na povrchu mělce rýhované, oblé, duté, listnaté.
Listy jsou větší, krátce stopkaté, střídavé, lichozpeřené, sytě zelené. Lístky elipticképodlouhle kopinaté, přisedlé nebo kratičce řapíkaté, celokrajné, špičaté, na konci často s nasazenou špičkou.
Květy světle modré, vzácně bílé či růžové, tvoří dlouze stopkatý mnohokvětý hrozen.
Kvete 2. polovina VI – 1. polovina VIII.

Roste ve vlhčích světlých lesích, v okolí vodních toků a na březích vodních ploch.
Kdysi se vysévala jako pícnina, dnes zplanělá.
Vyskytuje se vzácně, například: Trávní Dvůr (Hrabětice), zamokřená plocha pod nádražím (Hrušovany nad Jevišovkou).
Skupina rostlin s květy růžovými, červenými a fialovými (SRKR)

Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku
11 článků v tomto tématu
07.07. 2018
538 čtenářů
Atriplex patula - lebeda rozkladitá
Plevele měsíc července: lebeda Lebeda rozkladitá (Atriplex patula) z čeledi merlíkovitých je až 1 m vysoká jednoletka. Její dlouhé spodní výhony se zřetelně odklánějí od stonku, což
06.07. 2018
324 čtenářů
Sanguisorba minor - krvavec menší
Čeleď: Růžovité/Rosaceae VELIKOST A POPIS Trvalka vysoká 10–100 cm s nevětvenou či pouze v horní části větvenou lodyhou. Přízemní listy tvoří růžici, lodyžní listy jsou lichozpeřené,
06.07. 2018
334 čtenářů
Thlaspi arvense - penízek rolní
Čeleď: Brukvovité/Brassicaceae VELIKOST A POPIS Jednoletá či dvouletá bylina s lodyhou vysokou 10–60 cm a přízemní růžicí listů. Listy jsou podlouhlé, na okraji zoubkaté. Má malé květy
26.05. 2018
1.59 kB čtenářů
Capsella bursa-pastoris - kokoška pastuší tobolka
Plevel měsíce června: kokoška pastuší tobolka Název nenápadně bíle kvetoucí kokošky pastuší tobolky (Capsella bursa-pastoris) je odvozen od tvaru plodů – šešulí, které připomínají
13.05. 2018
1.71 kB čtenářů
Aegopodium podagraria - bršlice kozí noha
Plevel měsíce května: bršlice kozí noha Nezvyklý název kozí noha je odvozen od tvaru listů; jeho latinská podoba Aegopodium pochází z řečtiny: aix, aigos = koza, podion = nožka.
24.04. 2018
1.59 kB čtenářů
Euphorbia helioscopia - pryšec kolovratec
Plevel měsíce dubna: pryšec kolovratec Pryšec kolovratec (Euphorbia helioscopia) nezapře svou příslušnost k rodu pryšců. České pojmenování pryšec je odvozeno od starých výrazů „prysk“
20.04. 2018
1.04 kB čtenářů
Potentilla anserina - mochna husí
Mochna husí (Potentilla anserina) dorůstá výšky až 20 cm a kvete od května až do srpna.
27.03. 2018
671 čtenářů
Geranium robertianum - kakost smrdutý
Plevel měsíce března: kakost smrdutý Kakost smrdutý (Geranium robertianum) je jedno- až dvouletá rostlina s červenými řapíky listů hustě pokrytými žláznatými chloupky. Trojúhelníkovité
04.07. 2017
1.39 kB čtenářů
Lythrum salicaria - kyprej vrbice
Čeleď: kyprejovité (Lythraceae) Bylina vytrvalá, statná, 30-180 cm vysoká. V zemi má kůlovitý kořen. Lodyha přímá, většinou jednoduchá, čtyřhranná, listnatá. Listy úzce kopinaté,
04.07. 2017
972 čtenářů
Ononis spinosa - jehlice trnitá
Čeleď: bobovité (Fabaceae) Rostlina nižší, vytrvalá, keříčkovitá, až 30-80 cm vysoká. Lodyhy přímé, na bázi dřevnatějící, mají tuhé trny. Dolní listy trojčetné, horní jednoduché.
04.07. 2017
994 čtenářů
Trifolium hybridum - jetel zvrhlý
Čeleď: bobovité (Fabaceae) Bylina dvouletá až vytrvalá, 20-50 cm vysoká. V zemi má kůlový kořen. Lodyha přímá až poléhavá, chudě větvená, listnatá, vyrůstá jedna nebo několik. Listy