Abecední seznam článků publikovaných na Garten.cz.
ÚSES a jeho místo v krajině a ve společnosti na prahu 3. tisíciletí
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Nadační fond ochrany přírody, Česká komora architektů si Vás dovolují pozvat ve dnech 9. - 11. září 2002 do Brna na seminář ÚSES A JEHO MÍSTO V KRAJINĚ A VE SPOLEČNOSTI …
Garten.cz | 14.08. 2002