Řez dřevin: broskvoně Řez dřevin - broskvoně
Broskvoním a nektarinkám (broskvoně s hladkými plody) se nejlépe daří u jižní zdi nebo v jiném chráněném místě. Prvořadý význam má dobré odvádění vody z půdy …
Rebo Productions CZ | 30.07. 2010
Řez dřevin: Sambucus nigra - bez černý Řez dřevin - bez černý
Bez černý (Sambucus nigra) je nenáročný, velmi rychle rostoucí, bohatě rozvětvený keř, který je schopen se přizpůsobit různému prostředí. Pro svou nenáročnost je také používán při rekultivacích a jako průkopnická dřevina. Ve výsadbách i v zahradách mu …
Řez dřevin: pouze při pravidelném zmlazování plodí keře rybízu mnoho velkých bobulí Řez dřevin - bobuloviny
Je čas na řez keřů bobulovin Nejstarší větve pravidelně odstraňujte až u země. Plodící postranní výhony mladších větví každoročně zkracujte – o kolik, to záleží na druhu a odrůdě …
Řez dřevin: Sorbus aria - jeřáb muk Řez dřevin - jeřáb
Jeřáb je nenáročná dřevina vhodná i do vyšších poloh, pěstovaná buď ve formě keře, případně malého stromku (např. Sorbus melanocarpa – aronia), nebo častěji jako strom (druhy Sorbus aucuparia – jeřabina, Sorbus domestica – oskeruše, Sorbus aria apod.) …
Řez dřevin: Castanea sativa - kaštanovník setý Řez dřevin - kaštanovník
Kaštanovník setý (Castanea sativa) je teplomilný, opadavý, jednodomý, mohutný strom, který dorůstá výšky 15 až 35 m. Je to původní evropská teplomilná dřevina s největším rozšířením v oblastech okolo Středozemního moře …
Řez dřevin: Cydonia -kdouloň Řez dřevin - kdouloň
V České republice se kdouloně pěstují jako volně rostoucí zákrsky s využitím vegetativně množených kdouloňových podnoží. Běžně používané jsou podnože MA, MC a BA-29 …
Řez dřevin - kordony Řez dřevin - kordony
Pro kordony se obvykle používají polozakrslé podnože. Jednoduché kordony tvoří jediný rovný kmínek, dvojité a trojité kordony mají dvě a tři větve, které jsou naočkované na podnoži …
Rebo Productions CZ | 28.07. 2010
Řez dřevin: Mespilus - mišpule Řez dřevin - mišpule
Mišpule (Mespilus) se rozmnožuje nejčastěji očkováním nebo roubováním, nejlépe na hrušňový semenáč nebo na jeřáb, případně i na typové podnože kdouloní, které snášejí vlhčí a kyselejší půdy. Jako podnože lze použít i vlastní semenáče nebo hloh …
Řez dřevin: Amelanchier - muchovník Řez dřevin - muchovník
Muchovníky jsou nenáročné dřeviny vytvářející poměrně vysoké keře nebo menší stromy. Jejich pěstování je v České republice teprve v počátku. Pěstuje se několik druhů jako např. Amelanchier ovalis, Amelanchier alnifolia, Amelanchier canadensis apod. Rozmnožování …
Řez dřevin: Juglans regia - ořešák královský Řez dřevin - ořešák
V České republice se v různých lokalitách úspěšně pěstují ořešák královský (Juglans regia) a ořešák černý (Juglans nigra) …
Řez dřevin - špalíry
Špalírové tvary se odlišují od kordonů tím, že postranní větve vyrůstající na svislém kmínku jsou vedeny vodorovně podél napnutých drátů ve vzájemné vzdálenosti 30–40 cm …
Rebo Productions CZ | 30.07. 2010
Řez dřevin: Lonicera - zimolez Řez dřevin - zimolez
Zimolez (nesprávně nazývaného kamčatská borůvka) – Lonicera sp. je možné vysazovat zjara nebo na podzim. Kontejnerované sazenice lze vysazovat po celé vegetační období. Vzdálenost mezi rostlinami v řádku by měla být 1,0–1,5 m. Příkmenný pás je vhodné mulčovat …
Řez maliníku Řez maliníku
Podzimní maliny Obliba remontantních odrůd, zrajících od srpna do října, jako je ’Medea’ nebo ’Autumn Bliss’, stále roste. Výhodou je, že tyto maliny nebývají červivé, rostliny netrpí odumíráním kořenů a výhonů. Po sklizni se všechny výhony seříznou …
Řez ovocných dřevin Řez ovocných dřevin
Zahradničení krok za krokem Vhodná doba řezu a správné techniky | Správný řez usnadní sklizeň, zvyšuje vitalitu plodonosného dřeva, prosvětlí korunu a zbaví ji vlhkosti, takže zmizí strupovitost a hniloba a plody jsou větší a sladší. Kniha nabízí osvědčené …
Euromedia Group k.s. | 25.08. 2011
Řez ovocných dřevin (NOVA PG) Řez ovocných dřevin
Jak a kdy řezat? Na první pohled jednoduchá otázka, na kterou však mnozí neznají odpověď. Proto jsme tu pro Vás, abychom Vám ji objasnili a poskytli zajímavé informace o správném řezu, čase a dřevinách. Řez nelze dělat u všech dřevin ve stejnou dobu. Musí být …
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (1)
Adventivní pupeny: pupeny spící, které se probouzejí po určitém zásahu. Mohou se vytvořit i po velmi silném zpětném řezu. U maliníku se tak označují pupeny na kořenech, z nichž vyrůstají letorosty …
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (2)
Fytohormony: přirozené růstové regulátory rostlin. Některé jsou označovány jako stimulátory, např. auxiny, známé jako stimulátory zakořeňování řízků, nebo inhibitory naopak brzdící klíčení semen (např. kyselina abscisová). Dále sem patří cytokininy …
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (3)
Lenticely: zkorkovatělé buňky kolem průduchů na slupce plodů. U některých odrůd jádrovin jsou velmi výrazné a bývají popisovány jako tečkovitost …
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (4)
Pásová výsadba: tzv. prostorové tvary jsou charakteristické prostorovým uspořádáním koruny. Základní větve se vedou všemi směry, jak ve směru řad, tak směrem do meziřadí. Většinou nevyžadují opěrnou konstrukci nebo jen velmi jednoduchou. Rozdělují se na …
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (5)
Samosprašnost: schopnost odrůdy nasadit plody bez opylení cizím pylem …
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (6)
Úhel nasazení větve: úhel, pod nímž daná větev nasedá na střední osu (terminál) stromu …
Řez ovocných stromů: zahradnické nůžky Felco 2 (FELCO) Řez ovocných stromů - nástroje a pomůcky k řezu (1)
Řez ovocných stromů lze kvalitně provádět pouze s vhodnými nástroji. Práce pak jde rychle od ruky a rány se brzy zhojí. Bylo by nesprávné v tomto případě šetřit; kvalitní nástroje navíc vydrží opravdu celý život …
Rebo Productions CZ | 04.02. 2009