Zahradní architektura, kontaktní údaje
Architektura zahrady - Ing. Hana Vymazalová Nabízíme vám své služby v oboru zahradní a krajinářské tvorby. Působnost v celé ČR …
Architektura zahrady | 19.10. 2002
Zahrady rodinných domků
Dokončujete stavbu rodinného domu a rozhodli jste se založit zahradu. Potřebujete prostor, kde se budete dobře cítit. Vy, vaše děti, váš pes.Jako jste nezačali bez projektu stavět dům, neměli byste také zahradu zakládat bez předem promyšleného plánu. Jenom tak …
Architektura zahrady | 19.10. 2002
Zeleň měst a obcí
Úpravy vesnických návsí Vesnické návsi jsou většinou rozšířené ulice, kterými prochází komunikace. Mají různý charakter. Návrh sadovnických úprav závisí na rázu okolní krajiny, typu vesnice, rozsahu zástavby a potřebách obyvatel. I po těchto úpravách …
Architektura zahrady | 19.10. 2002
Zeleň u historických staveb
Středověk jako dějinná epocha má pro počátky zahradního umění svůj nenahraditelný význam. V různých dobách člověk formoval své názory a chápal okolní svět odlišným způsobem. Středověký člověk zaujímal zpočátku k přírodě postoj plný úcty a bázně …
Architektura zahrady | 19.10. 2002
Zeleň u průmyslových objektů
Sadovnické úpravy průmyslových závodů se obvykle člení na zeleň vnější a vnitřní. Zeleň uvnitř areálu chrání krajinu před škodlivými exhaláty. Akusticky a vizuálně člení podnik, maskují jeho neestetické části a vytváří vhodné podmínky pro zaměstnance …
Architektura zahrady | 19.10. 2002