Chamaerops humilis - žumara nízká  (EXOTICKÁ ZAHRADA) Chamaerops humilis - žumara nízká
Rod Chamaerops Tento monotypický rod s druhem Chamaerops humilis a českým jménem žumara nízká se vyznačuje výraznou vazbou na Evropu. Roste nejčastěji trsovitě a nepřesahuje výšku 2 m, ale vyskytují se i formy s jednotlivými vyššími kmínky. Listy jsou dlanité …
Chamaerops humilis - žumara nízká (SVĚT PALEM) Chamaerops humilis - žumara nízká
Žumara nízká (palma nana) je další venkovní mrazuvzdorná palma určená zejména pro přímou výsadbu. Své jméno dostala dle typického vzrůstu (chamai – nízký, rhops – křoví). Na rozdíl od žumary ztepilé vytváří od mládí každoročně nové přírůstky …
Svět palem | 14.03. 2008