Květnatá louka Květnatá louka místo trávníku
Vysoká tráva na zahrádce přestane být tématem četných nočních můr a při pohledu na rozkvetlou louku, zářící všemi barvami, si znovu uvědomíme, jak je krásné mít zahradu …
HomeDeco SMP a.s. | 05.08. 2006