Splašková odpadní vody - černá voda Odpadní voda - vlastnosti a podmínky pro použití (1)
Původ, druhy, vlastnosti a čištění odpadní vody Odpadní voda je voda, která je změněna použitím, a všechna voda odvedená do kanalizace. Může to být splašková odpadní voda, odpadní voda z komerčních provozů, kondenzát a dešťová voda odváděná vnitřní …
Vydavatelství ERA | 20.11. 2008
Odpadní voda - vlastnosti a podmínky pro použití (2)
Chemické vlastnosti odpadní vody Chemické složení odpadní vody nelze jednoznačně určit. Odpadní voda obsahuje organické a anorganické látky. U dešťové vody je prakticky nemožné určit obecně platné složení odpadní vody ani na stejném místě. Obsah jednotlivých …
Vydavatelství ERA | 21.11. 2008