Odvodnění staveb Odvodnění staveb
Kniha je určena všem, kdo se rozhodují stavět či opravovat svoji nemovitost a chtějí mít základní informace o možnostech řešení odvádění a využití povrchových a podzemních vod. Jsou zde popsány všechny způsoby odvodnění rodinných domů, garáží a prostor …
Vydavatelství ERA | 10.11. 2008
Odvodnění staveb - voštinové bloky AS-NIDAPLAST (ASIO) Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (1)
Voštinové bloky Pro snížení odtoku dešťové vody lze využít také bloky, které jsou vyrobeny z plastické hmoty. Bloky jsou vyrobeny ze svisle umístěných šestibokých prvků (trubek). Voda se do dutin dostává zaplavením ze vstupní šachty, pomalý průtok dutinami …
Vydavatelství ERA | 05.12. 2008
Odvodnění staveb - tunelový systém AS Krecht (ASIO) Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (2)
Horizontální akumulace a vsakování Tunelový systém AS KRECHT se skládá z lehké plastové půlkruhové schránky (schránek) s kapacitou, která má dostatečný akumulační objem a umožňuje pronikaní dešťové vody do půdy. Systém je vyroben z recyklovatelného HDPE …
Vydavatelství ERA | 08.12. 2008
Odvodnění staveb - vsakovací šachta (ERA) Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (3)
Hlubinné vsakování – šachty a studny Další možností snížení odtoku je hlubinné vsakování. Dešťová voda se svádí do vsakovací šachty nebo vsakovací studny. Toto řešení se navrhuje tam, kde je dešťovou vodu nutno odvádět potrubím a přivést ji k vsakovacímu …
Vydavatelství ERA | 09.12. 2008
Odvodnění staveb - lapač střešních splavenin (GLYNWED) Odvodnění staveb - lapače střešních splavenin
Lapače střešních splavenin se používají pro zachycení úlomků krytiny, písku, mechu apod., splavených dešťovou vodou ze střech. K tomuto účelu jsou uvnitř opatřeny vyjímatelným košem. Osazují se v úrovni terénu na vnějších dešťových odpadních potrubích …
Vydavatelství ERA | 27.11. 2008
Odvodnění staveb - přehled světlostí potrubí, údaje uvedené v závorkách se v ČR nepoužívají Odvodnění staveb - označování potrubí a žlabů
Kanalizační potrubí a drenáže Základní veličinou popisující kanalizační potrubí je jmenovitá světlost. Jedná se o označení rozměru části potrubního systému, které se skládá ze zkratky DN (diameter nominalis, lat.) a bezrozměrného celého čísla vztahujícího …
Vydavatelství ERA | 18.11. 2008
Odvodnění staveb - střešní vtok (TOPWET) Odvodnění staveb - střešní vtoky, odvodňovací žlaby
Střešní vtoky jsou armatury bez zápachové uzávěrky, které umožňují vodotěsné napojení střešní krytiny na vnitřní kanalizaci. Podle způsobu osazení a požadavku na bezpečnost střechy se používají různá konstrukční řešení vtoků. Speciální typy vtoků …
Vydavatelství ERA | 02.12. 2008
Odvodnění staveb - plastové kanalizační potrubí Odvodnění staveb - uložení potrubí
Ukládání potrubí se musí provádět podle montážních pravidel výrobce trub a tvarovek …
Vydavatelství ERA | 23.11. 2008
Odvodnění staveb: dvorní vpusť (MEA) Odvodnění staveb - vpusti
Vpusti se zřizují pro odvodnění podlah v místnostech, dvorů, komunikací apod. Na vnitřní kanalizaci se používají podlahové, dvorní, uliční nebo žlábkové vpusti …
Vydavatelství ERA | 24.11. 2008
Odvodnění staveb - utomatická zpětná armatura proti vzduté vodě (HUTTERER LECHNER) Odvodnění staveb - zpětné armatury
Jako ochranu před vniknutím vzduté vody ze stokové sítě do budovy je možno za určitých okolností použít zpětnou armaturu. Normy umožňují použití zpětných uzávěrů jako ochrany před zpětným vzdutím pouze v případě, že stavebník souhlasí s občasným …
Vydavatelství ERA | 01.12. 2008