Přehled dřevin: jehličnaté dřeviny, smrk pichlavý - Picea pungens Přehled dřevin - jehličnaté dřeviny
Jehličnaté dřeviny, náležící mezi rostliny nahosemenné (Gymnospermae), se poprvé objevily na počátku druhohor, tedy podstatně dříve než krytosemenné dřeviny listnaté. Jejich rozmnožovací orgány jsou většinou uspořádány v drobných šišticích. Pyl bývá …
Přehled dřevin: keře, polokeře, popínavé dřeviny - Chaenomeles japonica Přehled dřevin - keře, polokeře, popínavé dřeviny
Keře nevytvářejí kmeny, ale hustě se větví na bázi. Domácí druhy keřů se v přírodě vyskytují na okraji lesů nebo v remízkách, kde nabízejí ochranu a potravu mnoha živočichům. Kořeny keřů mohou zpevňovat půdu a tím bránit erozi. Tato vlastnost je velmi …
Přehled dřevin: listnaté dřeviny Přehled dřevin - listnaté dřeviny
Listnaté dřeviny patří mezi rostliny krytosemenné (Angiospermae). Jejich samičí orgány jsou ukryty v semenících a chráněny tak před povětrnostními vlivy. Pyl se vytváří v tyčinkách, které vyrůstají buď ve stejném (květy oboupohlavné) nebo jiném květu (květy …
Přehled zahradních a balkóvých rostlin: Zinnia - ostálka Přehled zahradních a balkóvých rostlin - letničky, dvouletky, cibuloviny
Jednoleté letničky pocházejí většinou z teplých oblastí, kde mohou částečně růst i vytrvale. V oblastech mírného klimatu se v letních měsících rozvíjejí v celé své nádheře, odumírají však při prvních mrazech na podzim …
Přehled zahradních a balkóvých rostlin: Agapanthus - kalokvět Přehled zahradních a balkóvých rostlin - popínavé, kbelíkové, balkónové rostliny
Pnoucí a popínavé rostliny jsou většinou lesní rostliny, které se v přírodě pnou po větších dřevinách nahoru, aby získaly dostatek světla pro tvorbu krásně barevných květů. Vedle rodů a druhů pěstovaných jako jednoleté existují také četné druhy, které …