Shrabujte listí z trávníku Shrabujte listí z trávníku
Když na trávníku dlouho leží spadané listí, nedostává se rostlinám kyslíku a začnou hnít …