Stavební materiály: betonová dlažba Best Esmero, palisáda Rondela (BEST_AS) Stavební materiály - beton
Posuzujeme-li beton podle jeho obsahu, je to vlastně také přírodní produkt. Cement, písek nebo ostrohranný štěrk, barviva a voda se smísí a po vytvrdnutí poskytnou látku podobných vlastností jako kámen, jejíž pomocí lze v zahradě postavit všechno. Ať se již …
Rebo Productions CZ | 09.06. 2009
Stavební materiály: dřevo na pergole Stavební materiály - dřevo
Dřevo jako atraktivní a mnohostranný stavební materiál Pergola a protipohledová stěna, terasa a „plovoucí“ konstrukce se dají velice dobře vyrobit ze dřeva. Přitom je třeba rozvážit, jaký druh dřeva použijete. Zpravidla se dává přednost domácím dřevinám …
Rebo Productions CZ | 13.06. 2009
Stavební materiály: cihla - Ashdown Crowborough Multi Stock; dlažba - Rotblaubunt (BRICKLAND) Stavební materiály - kabřinec, cihly a keramika v domácí zahradě
Pro cesty a prostranství v zahradě, ale také stavbu neomítaných zdí, se hodí především pro tento účel vyráběný kabřinec s malými otvory, vytvářející plné cihly. Pro výrobu kabřince se hrnčířská hlína vypaluje při zvláště vysokých teplotách, udržuje …
Rebo Productions CZ | 11.06. 2009
Stavební materiály: přírodní kámen - pískovec (BIRO-D) Stavební materiály - přírodní kámen
Přírodní kámen – prastaré produkty země Jak již název napovídá, pochází přírodní kámen přímo z přírody. Kamenolomy jsou v celém světě, liší se však typy kamene, jejichž složení může být různé s ohledem na vznik příslušné horniny. Kámen se zpravidla …
Rebo Productions CZ | 21.05. 2009
Stavební prvky zahrady Stavební prvky zahrady (1)
Vrásčitá kůra a listy metamorfované v jehlice vypovídají o dávném vývoji jehličnanů. Sadovnicky nenahraditelná funkce jehličnanů (konifer) spočívá především v celoročně neměnné podobě jejich vzhledu. Vytvářejí krycí kulisy i působivé rámce pohledů …
Garten.cz | 11.01. 2003
Stavební zákon - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Těžiště ochrany veřejných zájmů přesouvá tenhle vpravdě moderní předpis do roviny územního plánování, které dostává nástroje umožňující důsledněji než kdy dříve koordinovat veřejné a soukromé zájmy již v této fázi. Vznikl tak prostor k významné …
Vydavatelství ERA | 16.01. 2008
Stavebnicové zahradní krby (KÁMEN KWR KOVÁŘ) Stavebnicové zahradní krby
Zajímavé a dobře technicky i esteticky zpracované zahradní krby lze najít také u nás. Jako ukázku zahradních krbů z prefabrikovaných dílů jsme vybrali výrobky firmy Kámen KwR Kovář. Základem jsou jednotlivé segmenty – tvárnice, vznikající technologií vibrolisování …