Trávníky Trávníky
Na stránkách této publikace autoři čtivou formou předkládají čtenářům informace o trávnících - jak rostou a vyvíjejí se, co ke zdravému růstu potřebují a jaké jsou jejich typy. Neskrývají, že k vypěstování krásně zeleného a hustého trávníku je zapotřebí …
Vydavatelství ERA | 21.03. 2008
Trávníky - poškození greenu golfového hřiště (SYNGENTA) Trávníky - nejvýznamnější choroby trávníků
Plíseň sněžná Pozdě na podzim a během zimy se objevují skvrny od velikosti 5 cm až po desítky centimetrů s povlakem bílého až narůžovělého mycelia. Rozvíjí se pozdě na podzim a v zimě. Její výskyt není vázán na sněhovou pokrývku. Teplotní optimum: 0–8 …
Vydavatelství ERA | 08.04. 2008
AGROFIT kombi (AGROBIO) Trávníky - ochrana trávníků proti plevelům
V nově založených i starších trávnících se postupně objevuje i nežádoucí plevelná vegetace. Jednoleté dvouděložné plevele (lebedy, merlíky, kokoška, penízek a řada dalších) jsou typické pro nově založené trávníky, pravidelným kosením rychle ustupují …
Vydavatelství ERA | 05.04. 2008
Trávníky - zakládání trávníku Trávníky - zakládání trávníku
U nově zakládaného trávníku je nejdůležitější příprava půdního lože. Nejdřív celou plochu zryjte na hloubku rýče anebo ji nakypřete kultivátorem. Pokud je potřeba odstranit nejdříve původní trávník, měli byste tak učinit v celé ploše, drny rozbít a …
Příklady složení travních směsí s procentuálním vyjádřením váhového podílu druhů a odrůd ve směsi Trávníky - základní kategorie
Okrasné (reprezentační) trávníky mají plnit funkci estetickou a nepředpokládá se, že budou silně sešlapávané nebo jiným způsobem zatěžované. Od travních druhů v těchto směsích se očekává pěkné zbarvení po celé vegetační období, minimální nárůst …
Vydavatelství ERA | 26.03. 2008
Trávník - plocha po odplevelení Trávníky - založení nového trávníku
Je-li mírné počasí, jsou březen a duben nejvhodnější měsíce pro zakládání trávníků. Trávy už po šesti až osmi týdnech vytvoří souvislý zelený koberec …
Trávníky - pokládka předpěstovaného trávníku Trávníky - založení trávníku pokládkou předpěstovaného trávníku
Tento způsob založení trávníku má proti založení trávníku výsevem především výhodu časovou. Trávník plní estetickou (okrasnou) funkci téměř ihned po položení a zatěžován může být v mnohem kratší době (zpravidla za několik týdnů). Nevýhodou pak …
Vydavatelství ERA | 31.03. 2008
Trávníky - plastová zatravňovací dlažba (TRANSFORM-LB) Trávníky - založení trávníku výsadbou sazenic
Velmi okrajovým způsobem založení trávníku je metoda výsadby sazenic nebo oddenků. Uplatňuje se v teplých oblastech a především u výběžkatých druhů, které tvoří malé počty semen (psineček výběžkatý). Výsadbu sazenic lze také použít při ozeleňování …
Vydavatelství ERA | 02.04. 2008
Zelená střecha - střešní zahrada, trávník (OPTIGREEN) Trávníky - zelená střecha
Trávníky lze zakládat nejen dole na zemi, ale také na střechách a střešních zahradách. K tomu můžeme využít jak rovných střech, tak i šikmých střech do sklonu 30°. V současné době se ozeleňování střech stává trendem. Zatravněná střecha je kvalitní …
Vydavatelství ERA | 04.04. 2008
Trávníky pro zahradu, krajinu a sport Trávníky pro zahradu, krajinu a sport
Publikace Trávníky pro zahradu, krajinu a sport je určena nejen odborné veřejnosti, zajímavé náměty pro svou trávníkářskou činnost využijí dozajisté správci hřišť, zelených ploch, komunální zeleně, chráněných oblastí aj. Kniha je také vhodným studijním …