Výchovný řez stromů: 'Třetiné pravidlo' řezu na postranní výhon [převzato z EAC 200] (ZPK) Výchovný řez stromů (1)
Povýsadbová péče včetně výchovného řezu mladých stromů je (nejen) v České republice dlouhodobě zanedbávána. Kvalita řezu a včasný zásah přitom silně ovlivňují charakter růstu dřevin ve městech v dalších letech. Čím více péče věnujeme výchovnému …
Výchovný řez stromů: řez na větevní límeček A a 'lízanec' B - podélný řez [Shigo 1994) (ZPK) Výchovný řez stromů (2)
Řez mrtvých větví Jiná situace nastává při řezu mrtvých (suchých) větví. Mrtvé větve se v korunách mladých stromů nacházejí velmi málo. Pokud ano, pak svědčí o nízké vitalitě a špatném zdravotním stavu mladých jedinců. Po odumření větve dochází …
Výchovný řez stromů: silný mízotok po jarním řezu ořešáku (ZPK) Výchovný řez stromů (3)
Termín řezu Optimální dobou pro realizaci výchovného řezu stromů je zejména období předjarní a pak také první polovina vegetačního období – tedy období více či méně od března do června. Samozřejmě počátek i konec, vlastní doba trvání tohoto období …
Výchovný řez stromů: příklad ošetření řezné rány (ZPK) Výchovný řez stromů (4)
Ošetření řezných ran Ošetření povrchu řezné rány spočívá zejména: - mechanické úpravě povrchu rány, - chemickém ošetření rány …