Včelstvo: včela medonosná (BRÁZDA) Včelstvo - savec složený z mnoha těl (1)
Některé vlastnosti, kterými se vyznačují savci, nacházíme také superorganizmu včelstva. Podle všech standardních kritérií jsou včely medonosné hmyz. Od doby jejich prvního výskytu, který se odhaduje na dobu před 30 milióny let, o tom dosud nikdo nepochyboval …
Včela medonosná žije v koloniích, které čítají v létě 50 000 a v zimě 20 000 jedinců (BRÁZDA) Včelstvo - savec složený z mnoha těl (2)
Řízení pomocí zpětné vazby je důležitý znak všech živých organizmů. Každý organizmus velmi přesně řídí své „vnitřní prostředí“. Při tom jsou přenosy energie, hmoty a informací uvnitř organizmu nastaveny na odpovídající hodnotu. Tělesná teplota …