Obrázek Téma / FórumPoslední příspěvek
Mateřídouška vejčitá Mateřídouška vejčitá - Thymus pulegioides
Mateřídouška vejčitá - Thymus pulegioides Synonyma: Thymus serpyllum subsp. chamaedrys, Thymus serpyllum var. albus Další názvy: mateřídouška polejovitá Čeleď: Lamiaceae - hluchavkovité Barva květů: světle růžová, Doba kvetení: červenec, …
Zdena Nováková | 03.08. 2015 17:19
Mateřídouška vejčitá horská - Thymus pulegioides subsp. montanus
Mateřídouška vejčitá horská - Thymus pulegioides subsp. montanus Synonyma: Thymus serpyllum var. montanus Čeleď: Lamiaceae - hluchavkovité Barva květů: světle růžová, C4b vzácnější druh, nejasný případ …
Miroslav Pida | 11.09. 2019 10:22
Mateřídouška vejčitá kraňská Mateřídouška vejčitá kraňská - Thymus pulegioides subsp. carniolicus
Mateřídouška vejčitá kraňská - Thymus pulegioides subsp. carniolicus Synonyma: Thymus froelichianus Čeleď: Lamiaceae - hluchavkovité Barva květů: světle růžová, C1r kriticky ohrožený druh, vzácný …
Jan Lukavský | 11.09. 2019 10:19
Mateřka mechovitá Mateřka mechovitá - Moehringia muscosa
Mateřka mechovitá - Moehringia muscosa Čeleď: Caryophyllaceae - hvozdíkovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, září, A1 vyhynulý druh …
Jan Lukavský | 29.08. 2019 07:46
Mateřka trojžilná - květ Mateřka trojžilná - Moehringia trinervia
Mateřka trojžilná - Moehringia trinervia Čeleď: Hvozdíkovité - Caryophyllaceae …
Jan Lukavský | 06.08. 2019 10:06
Matizna bahenní - květ Matizna bahenní - Angelica palustris
Matizna bahenní - Angelica palustris Synonyma: Ostericum palustre Další názvy: děhel bahenní Čeleď: Apiaceae - miříkovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: červenec, srpen, září, C1t kriticky ohrožený druh, ustupující §1 (§K) …
Jan Lukavský | 13.06. 2019 10:38
Mázdřinec rakouský Mázdřinec rakouský - Pleurospermum austriacum
Mázdřinec rakouský - Pleurospermum austriacum Čeleď: Apiaceae - miříkovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, C2b silně ohrožený druh, vzácný a ustupující …
Miroslav Pida | 15.06. 2019 13:14
Mečík bahenní - květy Mečík bahenní - Gladiolus palustris
Mečík bahenní - Gladiolus palustris Čeleď: Iridaceae - kosatcovité Barva květů: tmavě růžová, světle fialová, Doba kvetení: červen, červenec, C1b kriticky ohrožený druh, vzácný a ustupující §1 (§K) Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění …
Jan Lukavský | 05.07. 2019 07:26
Mečík střechovitý - květ Mečík střechovitý - Gladiolus imbricatus
Mečík střechovitý - Gladiolus imbricatus Synonyma: Gladiolus galiciensis, Gladiolus neglectus, Gladiolus rossiens Další názvy: mečík obecný Čeleď: Iridaceae - kosatcovité Barva květů: světle růžová, světle fialová, červená, Doba …
Miloš Vymazal | 05.07. 2019 07:19
Medovník meduňkolistý - květ Medovník meduňkolistý - Melittis melissophyllum
Medovník meduňkolistý - Melittis melissophyllum Další názvy: medovník velkokvětý Čeleď: Lamiaceae - hluchavkovité C4a vzácnější druh vyžadující pozornost §3 (§O) Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. - druh ohrožený …
Lukáš Mareš | 15.06. 2015 10:53
Meduňka lékařská Meduňka lékařská - Melissa officinalis
Meduňka lékařská - Melissa officinalis Synonyma: Faucibarba officinalis, Mutelia officinalis, Thymus melissa Čeleď: Lamiaceae - hluchavkovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, Melissa officinalis - meduňka lékařská …
Miroslav Pida | 15.06. 2019 09:31
Medyněk vlnatý Medyněk vlnatý - Holcus lanatus
Medyněk vlnatý - Holcus lanatus Synonyma: Nothoholcus lanatus Další názvy: metlica Čeleď: Poaceae - lipnicovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, …
Zdena Nováková | 07.08. 2015 21:30
Měkčilka jednolistá Měkčilka jednolistá - Malaxis monophyllos
Měkčilka jednolistá - Malaxis monophyllos Synonyma: Ophrys monophyllos, Microstylis monophyllos, Epipactis monophylla, Achroanthes monophyll Čeleď: Orchidaceae - vstavačovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: červen, červenec, C1t kriticky …
Miroslav Pida | 07.07. 2019 13:21
Měkkyně bahenní Měkkyně bahenní - Hammarbya paludosa
Měkkyně bahenní - Hammarbya paludosa Synonyma: Sturmia paludosa, Orchis paludosa, Ophrys paludosa, Epipactis paludosa, Malaxis paludosa Další názvy: měkkyně bažinná Čeleď: Orchidaceae - vstavačovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: …
Miloš Vymazal | 05.07. 2019 08:41
Merlík bílý Merlík bílý - Chenopodium album
Merlík bílý - Chenopodium album Synonyma: Chenopodium album subsp. spicatum, Chenopodium leiospermum Čeleď: Chenopodiaceae - merlíkovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, září, říjen, …
Zdena Nováková | 07.07. 2015 21:43
Merlík červený Merlík červený - Chenopodium rubrum
Merlík červený - Chenopodium rubrum Synonyma: Orthosporum rubrum, Blitum rubrum, Blitum polymorphum Čeleď: Amaranthaceae - laskavcovité Barva květů: červená, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, …
Miloš Vymazal | 16.08. 2019 08:26
Merlík fíkolistý Merlík fíkolistý - Chenopodium ficifolium
Merlík fíkolistý - Chenopodium ficifolium Synonyma: Chenopodium blomianum, Chenopodium serotinum, Chenopodium viride Čeleď: Amaranthaceae - laskavcovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: červenec, srpen, září, …
Miloš Vymazal | 15.08. 2019 10:50
Merlík hroznový Merlík hroznový - Dysphania botrys
Merlík hroznový - Dysphania botrys Synonyma: Botrydium botrys, Botrys aromatica, Chenopodium botrys, Chenopodium carinatum f. erectum, Neobotrydium botrys, Teloxys botrys Čeleď: Amaranthaceae - laskavcovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: …
Miloš Vymazal | 21.08. 2019 10:18
Merlík kalinolistý - list Merlík kalinolistý - Chenopodium opulifolium
Merlík kalinolistý - Chenopodium opulifolium Synonyma: Chenopodium album var. viride Čeleď: Amaranthaceae - laskavcovité Barva květů: bílá, zelená, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, C3 ohrožený druh …
Miroslav Pida | 14.06. 2019 01:16
Merlík městský - Chenopodium urbicum
Merlík městský - Chenopodium urbicum Synonyma: Chenopodium deltoideum, Chenopodium intermedium, Chenopodium urbicum var. intermedium, Chenopodium melanospermum, Chenopodium rhombifolium Čeleď: Amaranthaceae - laskavcovité Barva květů: zelená, …
Miroslav Pida | 16.08. 2019 08:30
Merlík mnohoplodý - květy Merlík mnohosemenný - Chenopodium polyspermum
Merlík mnohosemenný - Chenopodium polyspermum Synonyma: Chenopodium acutifolium Čeleď: Chenopodiaceae - merlíkovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, …
Miroslav Pida | 15.05. 2019 00:31
Merlík sivý Merlík sivý - Chenopodium glaucum
Merlík sivý - Chenopodium glaucum Synonyma: Orthosporum glaucum, Chenopodium glaucum subsp. euglaucum Čeleď: Amaranthaceae - laskavcovité Barva květů: hnědá, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, září, říjen, …
Miloš Vymazal | 15.08. 2019 10:54
Merlík slanomilný - Chenopodium chenopodioides
Merlík slanomilný - Chenopodium chenopodioides Synonyma: Blitum chenopodioides, Chenopodium botryodes, Chenopodium chenopodioides var. degenianum, Chenopodium chenopodioides var. lengyelianum, Chenopodium crassifolium, Chenopodium rubrum var. glomeratum …
Miroslav Pida | 16.08. 2019 08:16
Merlík smrdutý Merlík smrdutý - Chenopodium vulvaria
Merlík smrdutý - Chenopodium vulvaria Synonyma: Chenopodium foetidum, Chenopodium olidum Čeleď: Amaranthaceae - laskavcovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, C2t silně ohrožený druh, …
Miloš Vymazal | 16.08. 2019 08:32
Merlík trpasličí Merlík trpasličí - Dysphania pumili
Merlík trpasličí - Dysphania pumili Synonyma: Chenopodium pumilio, Teloxys pumilio, Chenopodium carinatum Čeleď: Amaranthaceae - laskavcovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, září, …
Miloš Vymazal | 16.08. 2019 08:21
Merlík všedobr Merlík všedobr - Chenopodium bonus-henricus
Merlík všedobr - Chenopodium bonus-henricus Synonyma: Blitum bonus-henricus, Orthosporum bonus-henricus, Blitum bonus-henricus, Agathophytum bonus-henricus Čeleď: Amaranthaceae - laskavcovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: květen, červen, …
Miroslav Pida | 09.06. 2019 13:26
Merlík zední - Chenopodium murale
Merlík zední - Chenopodium murale Synonyma: Chenopodium ceretanum, Chenopodium dubium Čeleď: Amaranthaceae - laskavcovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: červenec, srpen, září, C1t kriticky ohrožený druh, ustupující …
Miroslav Pida | 16.08. 2019 08:19
Merlík zvrhlý Merlík zvrhlý - Chenopodium hybridum
Merlík zvrhlý - Chenopodium hybridum Synonyma: Chenopodium angulosum Čeleď: Amaranthaceae - laskavcovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, září, říjen, …
Miloš Vymazal | 15.08. 2019 11:00
Měrnice černá - květy Měrnice černá - Ballota nigra
Měrnice černá - Ballota nigra Čeleď: Lamiaceae - hluchavkovité Barva květů: světle fialová, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, …
Zdena Nováková | 06.08. 2015 18:05
Meruzalka srstka - květ Meruzalka srstka - Ribes uva-crispa
Meruzalka srstka - Ribes uva-crispa Synonyma: Grossularia uva-crispa, Ribes reclinatum, Ribes reclinata, Grossularia reclinata Další názvy: angrešt, srstka angrešt, srstka obecná Čeleď: Grossulariaceae - meruzalkovité Barva květů: červená, …
Miroslav Pida | 17.04. 2019 21:29
Měsíček lékařský Měsíček lékařský - Calendula officinalis
Měsíček lékařský - Calendula officinalis Synonyma: Calendula officinalis var. prolifera Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité Barva květů: žlutá, oranžová, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, září, …
Miloš Vymazal | 30.08. 2012 22:06
Měsíček rolní - květ Měsíček rolní - Calendula arvensis
Měsíček rolní - Calendula arvensis Synonyma: Calendula aegyptiaca, Calendula alata, Calendula arvensis subsp. aegyptiaca, Calendula arvensis subsp. bicolor, Calendula arvensis subsp. hydruntina, Calendula arvensis subsp. macroptera, Calendula arvensis …
Miroslav Pida | 23.04. 2019 11:28