Obrázek Téma / FórumPoslední příspěvek
Hrušeň obecná Hrušeň - Pyrus
Hrušeň - Pyrus Do rodu Pyrus náleží asi 20 druhů, které náleží do čeledi Rosaceae. Z botanického hlediska tento rod zahrnuje opadavé stromy, zřídka keře, které jsou často trnité. Listy jsou střídavé, jednoduché, někdy laločnaté …
Miloš Krump | 19.02. 2016 21:30
Hrušeň Hrušeň - Pyrus fauriei
Hrušeň - Pyrus fauriei Místo: Botanická zahrada Praha Troja …
Marie Fárová | 26.10. 2014 16:55
Útvary na listech Hrušeň - útvary na listech
Při úklidu zahrady se snažíme vždy odtranit ze záhonků co nejvíce zetlelých listů. Máme nad záhony velkou hrušni a ta má rez. Víme, že listy se dají použít do kompostu, ale je jich tolik, že některé vyhazujeme. Při sbírání jsme …
jitula | 24.03. 2012 18:12
Hrušeň břízolistá - větévka s plody Hrušeň břízolistá - Pyrus betulifolia
Hrušeň břízolistá - Pyrus betulifolia Čeleď: Rosaceae - růžovité Místo: Dendrologická zahrada Průhonice …
Marie Fárová | 29.10. 2016 23:34
Hrušeň Calleryova - větévka s plodem Hrušeň Calleryova - Pyrus calleryana
Hrušeň Calleryova - Pyrus calleryana var. graciliflora Čeleď: Rosaceae - růžovité Místo: Dendrologická zahrada Průhonice …
Marie Fárová | 26.10. 2016 23:12
Pyrus communis Hrušeň domácí - Pyrus communis
Hrušeň obecná - Pyrus communis Červencová Čeleď: Rosaceae - růžovité Místo: Dendrologická zahrada Průhonice …
Marie Fárová | 09.11. 2018 23:18
Hrušeň hruškolistá 'Chojuro' - větve s plody Hrušeň písečná - Pyrus pyrifolia
Hrušeň hruškolistá - Pyrus pyrifolia Chojuro Čeledˇ: Rosaceae - růžovité Místo: Dendrologická zahrada Průhonice …
Marie Fárová | 09.11. 2018 22:34
Hrušeň polnička - Pyrus pyraster
Hrušeň polnička - Pyrus pyraster Další názvy: hrušeň planá Pyrus pyraster je 5 až 20 m vysoký strom z čeledi Rosaceae s průběžným kmenem a odstálými větvemi. Borka je šedohnědá, později destičkovitě rozpraskaná. Dřevo je lesklé, …
Miloš Krump | 19.02. 2016 21:31
Hrušeň sněhobílá Hrušeň sněhobílá - Pyrus nivalis
Hrušeň sněhobílá - Pyrus nivalis Čeleď: Rosaceae - růžovité Místo: Botanická zahrada Praha Troja …
Marie Fárová | 23.04. 2013 23:56
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - květy Hrušeň vrbolistá - Pyrus salicifolia
Hrušeň vrbolistá - Pyrus salicifolia Pendula Čeleď: Rosaceae - růžovité Místo: Dendrologická zahrada Průhonice …
Marie Fárová | 22.04. 2018 15:19