Fotogalerie diskusního fóra: Úterý, 27. srpen 2019

cz
Bika sudetská (Luzula sudetica)
Bika sudetská (Luzula sudetica)
cz
Blatouch bahenní horský (Caltha palustris subsp laeta)
Blatouch bahenní horský (Caltha palustris subsp laeta)
cz
Bytel metlatý (Bassia scoparia)
Bytel metlatý (Bassia scoparia)
cz
Bytel metlatý (Bassia scoparia)
Bytel metlatý (Bassia scoparia)
cz
Černýš hajní časný - květ (Melampyrum nemorosum var praecox)
Černýš hajní časný - květ (Melampyrum nemorosum var praecox)
cz
Česnek medvědí ukrajinský (Allium ursinum subsp ucrainicum)
Česnek medvědí ukrajinský (Allium ursinum subsp ucrainicum)
cz
Česnek medvědí ukrajinský - květy (Allium ursinum subsp ucrainicum)
Česnek medvědí ukrajinský - květy (Allium ursinum subsp ucrainicum)
cz
Čistec alpínský (Stachys alpina)
Čistec alpínský (Stachys alpina)
cz
Hadí mord nachový (Scorzonera purpurea)
Hadí mord nachový (Scorzonera purpurea)
cz
Hvězdnice slanistá panonská (Tripolium pannonicum subsp pannonicum)
Hvězdnice slanistá panonská (Tripolium pannonicum subsp pannonicum)
cz
Hvězdnice slanistá panonská (Tripolium pannonicum subsp pannonicum)
Hvězdnice slanistá panonská (Tripolium pannonicum subsp pannonicum)
cz
Hvězdnice slanistá panonská (Tripolium pannonicum subsp pannonicum)
Hvězdnice slanistá panonská (Tripolium pannonicum subsp pannonicum)
cz
Hvězdnice slanistá panonská (Tripolium pannonicum subsp pannonicum)
Hvězdnice slanistá panonská (Tripolium pannonicum subsp pannonicum)
cz
Hvozdík kartouzek hadcový (Dianthus carthusianorum subsp capillifrons)
Hvozdík kartouzek hadcový (Dianthus carthusianorum subsp capillifrons)
cz
Hvozdík kartouzek hadcový (Dianthus carthusianorum subsp capillifrons)
Hvozdík kartouzek hadcový (Dianthus carthusianorum subsp capillifrons)
cz
Chrastavec hadcový (Knautia serpentinicola)
Chrastavec hadcový (Knautia serpentinicola)
cz
Chrastavec hadcový (Knautia serpentinicola)
Chrastavec hadcový (Knautia serpentinicola)
cz
Chrastavec hadcový (Knautia serpentinicola)
Chrastavec hadcový (Knautia serpentinicola)
cz
Jabloň lesní (Malus sylvestris)
Jabloň lesní (Malus sylvestris)
cz
Jabloň lesní (Malus sylvestris)
Jabloň lesní (Malus sylvestris)
cz
Jabloň lesní (Malus sylvestris)
Jabloň lesní (Malus sylvestris)
cz
Jílek mámivý (Lolium temulentum)
Jílek mámivý (Lolium temulentum)
cz
Jílek mámivý (Lolium temulentum)
Jílek mámivý (Lolium temulentum)
cz
Jílek mámivý (Lolium temulentum)
Jílek mámivý (Lolium temulentum)
cz
Jílek mámivý (Lolium temulentum)
Jílek mámivý (Lolium temulentum)
cz
Koniklec alpinský bílý (Pulsatilla alpina subsp austriaca)
Koniklec alpinský bílý (Pulsatilla alpina subsp austriaca)
cz
Koniklec alpinský bílý (Pulsatilla alpina subsp austriaca)
Koniklec alpinský bílý (Pulsatilla alpina subsp austriaca)
cz
Kopretina panonská (Leucanthemum margaritae)
Kopretina panonská (Leucanthemum margaritae)
cz
Kopretina panonská - květ (Leucanthemum margaritae)
Kopretina panonská - květ (Leucanthemum margaritae)
cz
Kopretina panonská - list (Leucanthemum margaritae)
Kopretina panonská - list (Leucanthemum margaritae)
cz
Lněnka Dollinerova (Thesium dollineri)
Lněnka Dollinerova (Thesium dollineri)
cz
Lněnka Dollinerova (Thesium dollineri)
Lněnka Dollinerova (Thesium dollineri)
cz
Lněnka rolní (Thesium ramosum)
Lněnka rolní (Thesium ramosum)
cz
Lněnka rolní (Thesium ramosum)
Lněnka rolní (Thesium ramosum)
cz
Lněnka rolní (Thesium ramosum)
Lněnka rolní (Thesium ramosum)
cz
Máchelka pampeliškovitá (Leontodon saxatilis)
Máchelka pampeliškovitá (Leontodon saxatilis)
cz
Nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis)
Nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis)
cz
Nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis)
Nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis)
cz
Ochmet evropský (Loranthus europaeus)
Ochmet evropský (Loranthus europaeus)
cz
Okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca)
Okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca)
cz
Okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca)
Okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca)