cz
(Fraxinus dipetala) Jasan - květ
(Fraxinus dipetala) Jasan - květ
cz
(Fraxinus dipetala) Jasan - list
(Fraxinus dipetala) Jasan - list
cz
(Fraxinus dipetala) Jasan - větévka s květy
(Fraxinus dipetala) Jasan - větévka s květy
cz
(Fraxinus dipetala) Jasan - větévka s květy
(Fraxinus dipetala) Jasan - větévka s květy
cz
(Fraxinus excelsior) Jasan ztepilý - listy
(Fraxinus excelsior) Jasan ztepilý - listy
cz
(Fraxinus excelsior) Jasan ztepilý - listy
(Fraxinus excelsior) Jasan ztepilý - listy
cz
(Fraxinus excelsior) Jasan ztepilý - listy
(Fraxinus excelsior) Jasan ztepilý - listy
cz
(Fraxinus excelsior) Jasan ztepilý - listy
(Fraxinus excelsior) Jasan ztepilý - listy
cz
(Fraxinus excelsior) Jasan ztepilý - listy
(Fraxinus excelsior) Jasan ztepilý - listy
cz
(Fraxinus excelsior) Jasan ztepilý - plod
(Fraxinus excelsior) Jasan ztepilý - plod
cz
(Fraxinus excelsior pendula) Jasan ztepilý převislý
(Fraxinus excelsior pendula) Jasan ztepilý převislý
cz
(Fraxinus excelsior pendula) Jasan ztepilý převislý
(Fraxinus excelsior pendula) Jasan ztepilý převislý
cz
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý
cz
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - habitus v dubnu
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - habitus v dubnu
cz
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - habitus v květnu
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - habitus v květnu
cz
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - habitus v létě
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - habitus v létě
cz
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - květ
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - květ
cz
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - květ
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - květ
cz
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - list
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - list
cz
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - mladý plod
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - mladý plod
cz
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - plod
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - plod
cz
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - plod
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - plod
cz
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - podzimí zbarvení
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - podzimí zbarvení
cz
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - podzimní list
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - podzimní list
cz
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - podzimní plod
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - podzimní plod
cz
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - podzimní zbarvení
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - podzimní zbarvení
cz
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - podzimní zbarvení
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - podzimní zbarvení
cz
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - větévka s květem
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - větévka s květem
cz
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - větévka s květem
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - větévka s květem
cz
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - větévka s mladými listy a květem
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - větévka s mladými listy a květem
cz
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - větévka s mladými listy a květem
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - větévka s mladými listy a květem
cz
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - větévka s mladými plody
(Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla) Jasan zobanolistý - větévka s mladými plody
cz
(Fraxinus ornus) Jasan zimnář
(Fraxinus ornus) Jasan zimnář
cz
(Fraxinus ornus) Jasan zimnář
(Fraxinus ornus) Jasan zimnář
cz
(Fraxinus ornus) Jasan zimnář
(Fraxinus ornus) Jasan zimnář
cz
(Fraxinus ornus) Jasan zimnář
(Fraxinus ornus) Jasan zimnář
cz
(Fraxinus ornus) Jasan zimnář
(Fraxinus ornus) Jasan zimnář
cz
(Fraxinus ornus) Jasan zimnář
(Fraxinus ornus) Jasan zimnář
cz
(Fraxinus ornus) Jasan zimnář
(Fraxinus ornus) Jasan zimnář
cz
(Fraxinus ornus) Jasan zimnář
(Fraxinus ornus) Jasan zimnář
cz
(Fraxinus ornus) Jasan zimnář - habitus v květu
(Fraxinus ornus) Jasan zimnář - habitus v květu