cz
(Pinus peuce) Borovice rumelská
(Pinus peuce) Borovice rumelská
cz
(Pinus peuce) Borovice rumelská - jehlice
(Pinus peuce) Borovice rumelská - jehlice
cz
(Pinus peuce) Borovice rumelská - šiška
(Pinus peuce) Borovice rumelská - šiška
cz
(Pinus pinaster) Borovice přímořská
(Pinus pinaster) Borovice přímořská
cz
(Pinus pinaster) Borovice přímořská
(Pinus pinaster) Borovice přímořská
cz
(Pinus pinaster) Borovice přímořská
(Pinus pinaster) Borovice přímořská
cz
(Pinus pinaster) Borovice přímořská - šiška
(Pinus pinaster) Borovice přímořská - šiška
cz
(Pinus pinea) Borovice pinie
(Pinus pinea) Borovice pinie
cz
(Pinus pinea) Borovice pinie
(Pinus pinea) Borovice pinie
cz
(Pinus pinea) Borovice pinie - šiška
(Pinus pinea) Borovice pinie - šiška
cz
(Pinus pinea) Borovice pinie, šiška po namočení
(Pinus pinea) Borovice pinie, šiška po namočení
cz
(Pinus pinea) Borovice pinie, šiška po usušení
(Pinus pinea) Borovice pinie, šiška po usušení
cz
(Pinus ponderosa) Borovice těžká
(Pinus ponderosa) Borovice těžká
cz
(Pinus ponderosa) Borovice těžká
(Pinus ponderosa) Borovice těžká
cz
(Pinus ponderosa) Borovice těžká
(Pinus ponderosa) Borovice těžká
cz
(Pinus ponderosa) Borovice těžká
(Pinus ponderosa) Borovice těžká
cz
(Pinus ponderosa) Borovice těžká
(Pinus ponderosa) Borovice těžká
cz
(Pinus ponderosa) Borovice těžká
(Pinus ponderosa) Borovice těžká
cz
(Pinus ponderosa) Borovice těžká - jehlice
(Pinus ponderosa) Borovice těžká - jehlice
cz
(Pinus ponderosa) Borovice těžká - jehlice
(Pinus ponderosa) Borovice těžká - jehlice
cz
(Pinus ponderosa) Borovice těžká - jehlice
(Pinus ponderosa) Borovice těžká - jehlice
cz
(Pinus ponderosa) Borovice těžká - jehlice
(Pinus ponderosa) Borovice těžká - jehlice
cz
(Pinus ponderosa) Borovice těžká - nový přírůstek
(Pinus ponderosa) Borovice těžká - nový přírůstek
cz
(Pinus ponderosa) Borovice těžká 'Peňáz'
(Pinus ponderosa) Borovice těžká 'Peňáz'
cz
(Pinus ponderosa) Borovice těžká 'Peňáz' - jehličí
(Pinus ponderosa) Borovice těžká 'Peňáz' - jehličí
cz
(Pinus ponderosa) Borovice těžká 'Peňáz' - kmen
(Pinus ponderosa) Borovice těžká 'Peňáz' - kmen
cz
(Pinus ponderosa) Borovice žlutá
(Pinus ponderosa) Borovice žlutá
cz
(Pinus ponderosa) Borovice žlutá
(Pinus ponderosa) Borovice žlutá
cz
(Pinus ponderosa) Borovice žlutá
(Pinus ponderosa) Borovice žlutá
cz
(Pinus ponderosa) Borovice žlutá
(Pinus ponderosa) Borovice žlutá
cz
(Pinus ponderosa) Borovice žlutá
(Pinus ponderosa) Borovice žlutá
cz
(Pinus ponderosa subsp scopulorum) Borovice těžká
(Pinus ponderosa subsp scopulorum) Borovice těžká
cz
(Pinus ponderosa subsp scopulorum) Borovice těžká
(Pinus ponderosa subsp scopulorum) Borovice těžká
cz
(Pinus ponderosa subsp scopulorum) Borovice těžká
(Pinus ponderosa subsp scopulorum) Borovice těžká
cz
(Pinus ponderosa subsp scopulorum) Borovice těžká - jehlice
(Pinus ponderosa subsp scopulorum) Borovice těžká - jehlice
cz
(Pinus ponderosa subsp scopulorum) Borovice těžká - šiška
(Pinus ponderosa subsp scopulorum) Borovice těžká - šiška
cz
(Pinus ponderosa subsp scopulorum) Borovice těžká - šiška
(Pinus ponderosa subsp scopulorum) Borovice těžká - šiška
cz
(Pinus ponderosa subsp scopulorum) Borovice těžká - větévka se šiškami
(Pinus ponderosa subsp scopulorum) Borovice těžká - větévka se šiškami
cz
(Pinus ponderosa subsp scopulorum) Borovice těžká - zbytek šišky
(Pinus ponderosa subsp scopulorum) Borovice těžká - zbytek šišky
cz
(Pinus pumila) Borovice zakrslá
(Pinus pumila) Borovice zakrslá
cz
(Pinus pumila) Borovice zakrslá - jehlice
(Pinus pumila) Borovice zakrslá - jehlice