Fotogalerie diskusního fóra: Sobota, 17. prosinec 2011

cz
(Capsela bursa pastoris) Kokoška pastuší tobolka
(Capsela bursa pastoris) Kokoška pastuší tobolka
cz
(Echinochloa crusgalli) Ježatka kuří noha
(Echinochloa crusgalli) Ježatka kuří noha
cz
(Matricaria discoidea) Heřmánek terčovitý
(Matricaria discoidea) Heřmánek terčovitý
cz
(Polygonum aviculare) Rdesno ptačí
(Polygonum aviculare) Rdesno ptačí
cz
(Potentilla anserina) Mochna husí
(Potentilla anserina) Mochna husí
cz
(Rubus caesius) Ostružiník sivý
(Rubus caesius) Ostružiník sivý
cz
(Sonchus oleraceus) Mléč zelinný
(Sonchus oleraceus) Mléč zelinný
cz
(Taphrina deformans) Kadeřavost broskvoně
(Taphrina deformans) Kadeřavost broskvoně
cz
(Tithymalus helioscopa) Pryšec kolovratec
(Tithymalus helioscopa) Pryšec kolovratec
cz
(Urtica dioica) Kopřiva dvoudomá
(Urtica dioica) Kopřiva dvoudomá