Zahradnický slovník

Slovníček odborných pojmů. Pomozte s vytvořením zahradnického slovníku. Znáte slovo, které ostatní neznají, předejte ho sem!
Fotogalerie TémaOdpovědi | Zobrazení Poslední příspěvek
0 | 06678 x !Slovníky ve fóru a v článcích od Miloš Vymazal
Přispějte k vytvoření zahradnického slovníku v diskusním fóru! Na každý název založte samostatný příspěvek. Do názvu příspěvku a na první řádek textu dejte klíčové slovo. Přehled dalších slovníků publikovaných v článcích …
16.04. 2012 15:03:02 od Miloš Vymazal
0 | 01972 x Abaxiální od Miloš Vymazal
Abaxiální - spodní, od osy (stonku) odvrácená strana, (rub) listu …
27.01. 2017 20:17:58 od Miloš Vymazal
0 | 02654 x Abiotické faktory od Miloš Vymazal
Abiotické faktory - fyzikální a chemické faktory, které ovlivňují život (počasí, půda, imise, agrotechnická opatření) …
04.02. 2017 08:00:18 od Miloš Vymazal
0 | 02144 x Abortovaný od Miloš Vymazal
Abortovaný - úplně zakrnělý, potlačený Abortovaný orgán je orgán, který byl původně v živém organismu přítomen, ale během vývoje zanikl a v současnosti se již u daného druhu nevyskytuje. …
18.03. 2017 10:12:40 od Miloš Vymazal
0 | 02605 x Adstringencia od Miloš Vymazal
Adstringencia - svíravé, stahující prostředky látky se svíravým účinkem, zvyšují odolnost tkáně proti zánětům, často součást dezodorantů např. kovové soli …
18.03. 2017 10:14:50 od Miloš Vymazal
0 | 02478 x Adventivní od Miloš Vymazal
Adventivní - pomocný, náhradní Adventivní je označení pro nahodilý nebo pomocný rostlinný orgán, vyrůstající na neobvyklém místě. Příkladem jsou adventivní pupeny, nacházející se na kmeni, či větvi, jinde než v úžlabí listů …
18.03. 2017 10:17:30 od Miloš Vymazal
0 | 02156 x Adventní orgán od Miloš Vymazal
Adventní orgán - orgán vyrůstající na neobvyklém místě, např. adventní kořeny …
04.02. 2017 08:03:31 od Miloš Vymazal
0 | 02220 x Adventní pupen od Miloš Vymazal
Adventní pupen - pupen, který vzniká jinde než na vrcholu stonku nebo v paždí listu …
30.01. 2017 09:39:55 od Miloš Vymazal
0 | 04730 x Aeroplankton od Miloš Krump
Aeroplankton Aeroplankton tvoří rostliny, které se vznášejí ve vzduchu. …
17.11. 2012 17:02:00 od Miloš Krump
0 | 05818 x Aficidy od Miloš Krump
Aficidy Aficidy jsou chemické prostředky určené na hubení mšic. Mezi aficidy patří např. Aztec 140 EW nebo Pirimor 50 WG. …
13.12. 2012 16:49:21 od Miloš Krump
0 | 05000 x Agestochorie od Miloš Krump
Agestochorie Agestochorie je způsob šíření diaspor pomocí prostřednictvím dopravy zboží, zvířat či osob. Železniční, vodní nebo silniční doprava představuje poměrně významný faktor pro šíření rostlin. Výsledkem je pak zavlečení …
03.12. 2012 13:16:42 od Miloš Krump
0 | 07896 x Akaricidy od Miloš Krump
Akaricidy Akaricidy jsou přípravky určení na hubení roztočů, např. svilušek (Tetranychus). …
13.12. 2012 16:50:07 od Miloš Krump
0 | 02272 x Aksamitový od Miloš Vymazal
Aksamitový - krátce, hustě chlupatý, s chlupy lesklými, přitisklými Aksamit (textil) je starší označení plyše s vlasem řezaným do výšky 1 mm …
18.03. 2017 10:22:18 od Miloš Vymazal
Jezírko - řasy0 | 05095 x Algicidy od Miloš Krump
Algicidy Algicidy jsou chemické přípravky určení k hubení řas. Jezírko - řasy …
13.12. 2012 16:45:17 od Miloš Krump
Jezírko - řasy0 | 04966 x Algologie od Miloš Krump
Algologie Algologie je věda zabývající se studiem řas a sinic. Jezírko - řasy …
04.12. 2012 10:06:56 od Miloš Krump
0 | 02192 x Alkalický od Miloš Vymazal
Alkalický (zásaditý) (opakem je kyselý) Alkalická půda: zásaditá půda s pH vyšším než 7,0 …
30.01. 2017 09:45:02 od Miloš Vymazal
Blín zlatý0 | 02621 x Alkaloidy od Miloš Krump
Alkaloidy - dusíkaté sloučeniny zásadité povahy - mají silné fyziologické účinky jak na lidský tak i živočišný organismus - mohou být léčivy nebo prudkými jedy - čeledi bohaté na alkaloidy jsou např. Solanaceae či Papaveraceae - …
10.12. 2016 18:49:29 od Miloš Krump
Žito seté0 | 06777 x Alogamie od Miloš Krump
Alogamie Alogamie nebo-li cizosprašnost je opylení pylem z jiné rostliny. Mezi cizosprašné rostliny patří např. Secale cereale (žito seté), Beta vulgaris (řepa obecná), Zea mays (kukuřice setá), Helianthus annuus (slunečnice roční) nebo …
03.12. 2012 16:16:10 od Miloš Krump
0 | 02270 x Androeceum od Miloš Vymazal
Androeceum - soubor tyčinek Soubor tyčinek v květu se nazývá andreceum (androeceum), počet se v květním vzorci označuje Ax. Původně byly tyčinky uspořádány do šroubovice, vývojem se prosadilo uspořádání do přeslenů, do kruhů, jednoho …
25.03. 2017 20:08:41 od Miloš Vymazal
Bříza bělokorá0 | 06179 x Anemogamie od Miloš Krump
Anemogamie Anemogamie nebo též i anemofilie je způsob přenosu pylu vzdušnými proudy. Mezi anemogamní krytosemenné rostliny patří např. zástupci z čeledi Poaceae (lipnicovité), Juncaceae (sítinovité), dál sem lze zařadit rod Betula (bříza), …
03.12. 2012 16:23:24 od Miloš Krump
Pampeliška lékařská0 | 06113 x Anemochorie od Miloš Krump
Anemochorie Anemochorie je způsob rozšiřování semen větrem. Některé rostliny mají lehká a malá semena, která mohou být snadno přenášena vzdušnými proudy, jako příklad lze uvést čeleď Orchidaceae (vstavačovité). Těžší diaspory …
03.12. 2012 12:49:34 od Miloš Krump
Kozí brada luční0 | 02922 x Anemochorní od Miloš Vymazal
Anemochorní - větroplodné Anemochorní rostliny - rostliny rozšiřující se pomocí větru Příklady Tragopogon pratensis - kozí brada luční Cirsium palustre - pcháč bahenní …
25.03. 2017 20:11:30 od Miloš Vymazal
Jírovec maďal0 | 05998 x Anizofylie od Miloš Krump
Anizofylie Anizofylie nebo-li nestejnorodost je dvojí výrazně odlišná velikost listu na téže rostlině. Nestejnorodost lze nalézt např. u Aesculus hippocastanum či Acer platanoides. Aesculus hippocastanum - jírovec maďal …
10.01. 2013 17:00:42 od Miloš Krump
Pomněnka0 | 03212 x Anthokyan od Miloš Vymazal
Anthokyan - červené nebo modré barvivo, jímž často bývají zbarveny lodyhy a listy rostlin, rozpustné ve vodě Antokyany mají značné rozšíření v přírodě. Zbarvují např. modře květy pomněnek, červeně květy máků či růží, …
25.03. 2017 20:19:35 od Miloš Vymazal
0 | 05428 x Antropofyty od Miloš Krump
Antropofyty Antropofyty nebo-li alochtonní druhy, jsou nepůvodní zavlečené druhy. Antropofyty lze rozdělit na hemerofyty a xenofyty. Podle doby zavlečení se rozlišují ještě archeofyty a neofyty. …
27.11. 2012 19:23:32 od Miloš Krump
Pelyněk černobýl0 | 06055 x Apofyty od Miloš Krump
Apofyty Apofyty nebo-li autochtonní druhy jsou původní druhy, které se na daném místě vyskytují přirozeně. Příkladem může být Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl), Rumex obtusifolius (šťovík tupolistý) nebo Urtica dioica (kopřiva …
27.11. 2012 19:22:43 od Miloš Krump
Traviny0 | 02797 x Apopetální od Miloš Vymazal
Apopetální - bez koruny Apopetální květy - květy bez koruny (např. obilniny, traviny) Traviny …
25.03. 2017 20:23:20 od Miloš Vymazal
Arboretum Křtiny - podzim, zářivé barvy0 | 02358 x Arboretum od Miloš Vymazal
Arboretum - vysázená sbírka dřevin, která slouží osvětovým, pedagogickým nebo vědeckým účelům. Arboretum Křtiny - podzim, zářivé barvy Arboretum Šmelcovna …
04.02. 2017 19:57:25 od Miloš Vymazal
0 | 07322 x Arboricidy od Miloš Krump
Arboricidy Arboricidy jsou chemické přípravky určení k hubení dřevin, čili stromů a keřů. Mezi arboricidy patří např. Garlon 4 EC. …
13.12. 2012 16:44:29 od Miloš Krump
0 | 05592 x Archeofyty od Miloš Krump
Archeofyty Archeofyty jsou druhy cizího původu, člověkem zavlečené do konce 15. století a to většinou buď z Mediteránu či Předního Východu. Mezi archeofyty lze zařadit např. Bromus sterillis (sveřep jalový) nebo Ballota nigra (měrnice …
27.11. 2012 19:25:34 od Miloš Krump

5 článků v tomto tématu: Květena

22.02.2019 Zlaté kvítky talovínu a orseje
Zlaté kvítky talovínu a orseje; foto: Zlaté kvítky talovínu: Eranthis hyemalis: 11443
01.02.2019 Atropa bella-dona - rulík zlomocný
Atropa bella-dona - rulík zlomocný: 11429
13.12.2018 Matricaria matricarioides - heřmánek terčovitý
Matricaria matricarioides - heřmánek terčovitý: 11395
28.11.2018 Echium vulgare - hadinec obecný
Echium vulgare - hadinec obecný: 11380
28.11.2018 Polygonum bistorta - rdesno hadí kořen
Polygonum bistorta - rdesno hadí kořen: 11379