Zahradnický slovník

Slovníček odborných pojmů. Pomozte s vytvořením zahradnického slovníku. Znáte slovo, které ostatní neznají, předejte ho sem!
Fotogalerie TémaOdpovědi | Zobrazení Poslední příspěvek
Rákos obecný0 | 04613 x Emerzní rostliny od krumpold
Emerzní rostliny Emerzní rostliny jsou tzv. vynoření rostliny, které koření ve dně, ale jejich listy nebo květy vyrůstají nad vodní hladinou. Mezi emerzní rostliny patří např. Phragmites australis (rákos obecný), Glyceria maxima (zblochan …
24.11. 2012 17:34:24 od krumpold
Hvozdík Lumnitzerův0 | 03885 x Endemit od YOS
Endemit - rostlina, která se vyskytuje pouze na určitém území. Např. náš endemit je hvozdík Lummitzerův (synonym - hvozdík pálavský) - Dianthus lumnitzeri =roste jen na Pálavě a na Jižním Slovensku. Nebo dalším českým endemitem je …
16.04. 2012 16:47:35 od YOS
0 | 02868 x Endomykorhizní symbióza od krumpold
Endomykorhizní symbióza Endomykorhizní symbióza je typ mykorhizní symbiózy, při němž symbiotická houba proniká do vnitřního prostoru buněk hostitele. …
04.01. 2013 21:58:44 od krumpold
Merlík bílý0 | 03303 x Endozoochorie od krumpold
Endozoochorie Endozoochorie je způsob, kdy diaspory procházejí trávicím ústrojím živočichů a s pomocí jejich exkrementů jsou roznášeny od mateřské rostliny. Jako příklad lze uvést Chenopodium (merlík), Polygonum (rdesno) nebo Amaranthus …
03.12. 2012 13:14:14 od krumpold
Mák listenatý0 | 03676 x Entomogamie od krumpold
Entomogamie Entomogamie nebo-li hmyzosprašnost je pravděpodobně původní a nejvíce rozšířený typ opylení. K lákání hmyzu využívají entomogamní rostliny rozmanitých prostředků, k nimž patří např. barva nebo vůně květu. Nejčastějším …
03.12. 2012 16:20:27 od krumpold
Jmelí0 | 03187 x Epifyty od krumpold
Epifyty Epifyty jsou rostliny, které jsou závislé na existenci jiných rostlin, jež využívají jako biotop. Mezi epifyty patří hlavně rostliny z čeledi Bromeliaceae (bromeliovité) a Orchidaceae (vstavačovité), dále sem patří např. Viscum …
17.11. 2012 17:54:34 od krumpold
0 | 04115 x Epigeické klíčení od krumpold
Epigeické klíčení Při epigeickém, nebo též nadzemním vzcházení jsou dělohy vynášeny nad povrch. Epigeické vzcházení je typické např. u Glycine soja, Phaseolus vulgaris či Pinus sylvestris. …
10.01. 2013 17:04:18 od krumpold
Svízel přítula0 | 02917 x Epizoochorie od krumpold
Epizoochorie Epizoochorie je způsob šíření kdy dochází k uchycení a přechodnému ulpívání semen nebo plodenství na povrchu těla zvířat, na srsti nebo peří. Diaspory jsou k tomuto účelu přizpůsobeny zvláštními útvary v podobě …
03.12. 2012 13:12:42 od krumpold
0 | 02980 x Ergasiofygofyty od krumpold
Ergasiofygofyty Ergasiofygofyty jsou pěstované rostliny, které zplaňují a dále se šíří. Příkladem ergasiofygofytů může být např. Bassia scoparia (bytel metlatý), Reynoutria japonica (křídlatka japonská) nebo Heracleum mantegazzianum …
03.12. 2012 12:38:14 od krumpold
Cuketa0 | 03344 x Ergasiofyty od krumpold
Ergasiofyty Ergasiofyty jsou rostliny, které rostou na daném území pouze v pěstované kultuře. Mezi ergasiofyty patří např. Cucurbita pepo (tykev obecná), Nicotiana tabacum (tabák virginský) či Prunus persica (broskvoň obecná). Cucurbita …
03.12. 2012 12:37:27 od krumpold
0 | 02918 x Ergasiolipofyty od krumpold
Ergasiolipofyty Ergasiolipofyty jsou dříve pěstované rostliny, které se v současně době udržují na našem území jako zbytky tzv. kultur. Mezi tyto rostliny patří např. Oenothera biennis (pupalka dvouletá), Isatis tinctoria (boryt barvířský) …
03.12. 2012 12:38:56 od krumpold
0 | 02751 x Ergaziochorie od krumpold
Ergaziochorie Ergaziochorie je způsob přemisťování semen a plodů pomocí zemědělského nářadí a zemědělských strojů používaných při obdělávání půdy nebo při manipulaci s rostlinami. Semana případně plody se často uchycují …
03.12. 2012 13:17:16 od krumpold
0 | 02972 x Etelochorie od krumpold
Etelochorie Etelochorie představuje způsob šíření diaspor člověkem v podobě vysévání semen či vysazování sazenic na pole, parky, zahrady či do volné přírody. Jednotlivé druhy rostlin se pak z těchto stanovišť šíří na nové lokality. …
03.12. 2012 13:18:31 od krumpold
0 | 04400 x Eurytopní druh od krumpold
Eurytopní druh Eurytopní druh je druh, který má široké rozšíření ve společenstvech díky své široké ekologické amplitudě. Jako příklad eurytopního druhu lze uvést např. Fagus sylvatica (buk lesní). …
17.11. 2012 18:11:59 od krumpold
0 | 03737 x Expanzivní rostlina od krumpold
Expanzivní rostlina Expanzivní rostlina je taková rostlina, která je v dané oblasti geograficky původní, ale v poslední době se velice zřetelně rozšiřuje. Mezi expanzivní rostliny patří např. Calamagrostis epigeios (třtina křovištní), …
13.12. 2012 17:17:53 od krumpold
Břečťan popínavý0 | 03801 x Fanerofyty od krumpold
Fanerofyty Fanerofyty tvoří rostliny, které mají obnovovací pupeny ve výšce 30 cm nad zemí. Mezi fanerofyty patří keře, stromy, sukulenty (např. z čeledi Cactaceae – kaktusovité, či Euphorbiaceae – pryšcovité), dále dřevnaté liány …
17.11. 2012 17:30:37 od krumpold
0 | 00581 x Farmakobotanika od krumpold
Farmakobotanika - zjišťuje původ léčivých rostlin a drog - popisuje a třídí je jak po stránce morfologické, tak i anatomické a systematické …
10.12. 2016 18:39:27 od krumpold
0 | 00533 x Farmakognosie od krumpold
Farmakognosie - zabývá se přírodními látkami používanými při přípravě léků (tj. drogami, jejich hlavními znaky a vlastnostmi či možnostmi využití v lékařství) …
10.12. 2016 18:38:21 od krumpold
0 | 00529 x Farmakologie od krumpold
Farmakologie - zabývá se vlastnostmi léků a jejich vlivem na organismus - zkoumá fyziologické působení léků, jejich vstřebávání, přeměnu, vylučování a terapeutické použití. …
10.12. 2016 18:33:56 od krumpold
Fasciace0 | 00765 x Fasciace od krumpold
Fasciace Fasciace nebo-li svazčitost je genetická porucha, která se projevuje srůstem stonků a jejich zploštěním. U některých kulturních rostlin se fasciace udržuje uměle, např. květáková růžice či okrasné laskavcovité rostliny. …
08.12. 2016 19:37:52 od krumpold
0 | 03659 x Fenologická fáze od krumpold
Fenologická fáze Fenologická fáze nebo i fenofáze je tzv. vývojová fáze rostlin, která se každoročně periodicky opakuje během jedné vegetační sezóny a kterou lze snadno morfologicky rozlišit. Příkladem může být zrání plodů u …
04.12. 2012 10:21:12 od krumpold
0 | 02992 x Fenologie od krumpold
Fenologie Fenologie se zabývá hodnocením délky trvání jednotlivých fenofází rostlin ve vztahu k podmínkám vnějšího prostředí. Určuje tedy počátek a konec fenologických fází. …
04.12. 2012 10:20:45 od krumpold
0 | 03690 x Floém od garten
Floém (= lýko, leptom) je součást cévních svazků. U cévnatých rostlin je floém systémem pletiv, která rozvádí organické živiny (produkty fotosyntézy), především sacharózu (cukr), do všech částí rostliny, kde je třeba. U stromů …
16.04. 2012 16:29:39 od garten
0 | 02448 x Flóra od krumpold
Flóra Flóra nebo-li též květena či rostlinstvo je prostý výčet druhů rostlin, které se vyskytují na určitém území. …
04.12. 2012 10:13:21 od krumpold
0 | 02462 x Fungicidy od krumpold
Fungicidy Fungicidy jsou chemické prostředky proti houbovým chorobám. Mezi fungicidy patří např. Discus, Baycor 25 WP, Kuprikol 50, Champion 50 WP, Ortiva nebo Syllit 65 WP. …
13.12. 2012 16:46:23 od krumpold
0 | 00349 x Fylogenie od krumpold
Fylogenie Fylogenie nebo též i tzv. fylogenetika má za úkol vybudovat hlavní rysy vývojového (fylogenetického) systému a podat tak obraz vývoje rostlinstva. Studuje vznik a vývoj velkých systematických skupin během geologických dob, využívá …
12.02. 2018 18:30:41 od krumpold
0 | 02358 x Fytocenologie od krumpold
Fytocenologie Fytocenologie je nauka o rostlinných společenstev a jejich vztazích k vnějšímu prostředí. …
04.12. 2012 10:18:51 od krumpold
0 | 02555 x Fytocenóza od krumpold
Fytocenóza Fytocenózou se označuje soubor jedinců a populací rostlin rostoucích na určitém stanovišti, které jsou ovlivňovány svým prostředím. Fytocenózu lze rozdělit na monocenózu a polycenózu. …
04.12. 2012 10:12:03 od krumpold
0 | 03264 x Fytocidy od krumpold
Fytocidy Fytocidy jsou přípravky určené k hubení nebo potlačování nežádoucích rostlin. Mezi fytocidy patří herbicidy, arboricidy, muscocidy, algicidy a lichenocidy. …
13.12. 2012 16:42:27 od krumpold
0 | 02369 x Fytogeografie od krumpold
Fytogeografie Fytogeografie je nauka o rozšíření rostlin a vegetace na zemi v závislosti na vnějších podmínkách a jejich vývoji od nejstarších geologických dob. …
04.12. 2012 10:18:23 od krumpold

5 článků v tomto tématu: Pokojové rostliny

27.04.2018 Zamioculcas zamiifolia - zamiokulkas zamiolistý
Zamioculcas zamiifolia - zamiokulkas zamiolistý: 10767
24.04.2018 Tillandsia cyanea - tilandsie modrá
Tillandsia cyanea - tilandsie modrá: 10761
20.04.2018 Vriesea - vrísea
Vriesea - vrísea: 10748
30.03.2018 Rhipsalidopsis - velikonoční kaktus
Rhipsalidopsis - velikonoční kaktus: 10701
28.03.2018 Sparmannia africana - lípěnka africká
Sparmannia africana - lípěnka africká: 10693