Zahradnický slovník

Slovníček odborných pojmů. Pomozte s vytvořením zahradnického slovníku. Znáte slovo, které ostatní neznají, předejte ho sem!
Fotogalerie TémaOdpovědi | Zobrazení Poslední příspěvek
0 | 02401 x Fytopatologie od krumpold
Fytopatologie Fytopatologie je vědní obor, který se zabývá poruchami zdravotního stavu rostlin, zkoumá jejich příčiny poškození a informuje o různých metodách boje proti patogenních činitelů. …
13.12. 2012 16:41:11 od krumpold
0 | 02348 x Fytoplankton od krumpold
Fytoplankton Fytoplantonem rozumíme mikroskopické rostliny, které se vznášejí buď ve vodním, nebo vzdušném prostředí. Podle místa, kde se jednotlivé organismy vyskytují, rozlišujeme aeroplanton, hydroplankton a kryoplankton. Fytoplankton …
17.11. 2012 17:01:20 od krumpold
Ožanka4 | 09632 x Garrigue od garten
Saturejka - Satureja thymbra Micromeria - Micromeria nervosa čistec - Stachys cretica Stachys nerocalycina Phlomis - Phlomis viscosa Sideritis - Sideritis perfoliata ožanka - Teucrium capitatum Teucrium creticum - ožanka krétská Teucrium divaricatum …
19.02. 2015 17:00:13 od Eva N E
0 | 03995 x Geofyty od krumpold
Geofyty Geofyty jsou rostliny s orgány, které přetrvávají nepříznivé roční období ukrytím v půdě. Příkladem hlízovitých geofytů jsou rostliny, které přetrvávají mrazivou zimu buď v podzemní kořenové hlíze (např. Orchidaceae …
17.11. 2012 17:17:09 od krumpold
Konvalinka vonná0 | 00471 x Glykosidy od krumpold
Glykosidy - organické látky - patří sem např. flavonoidy, antokyany a srdeční glykosidy (např. strophatin) Příklady Konvalinka vonná obsahuje jedovaté srdeční glykosidy. Convallaria majalis - konvalinka vonnáKůra větví, plody a kořeny …
10.12. 2016 18:51:58 od krumpold
0 | 04074 x Graminicidy od krumpold
Graminicidy Graminicidy jsou chemické prostředky, které jsou určené k hubení jednoděložných trav. …
13.12. 2012 16:43:55 od krumpold
0 | 02433 x Graminologie od krumpold
Graminologie Graminologie je věda o travách. Zabývá se například studiem rostlin z čeledí Poaceae, Cyperaceae, Juncaceae nebo Typhaceae. …
04.12. 2012 10:19:24 od krumpold
0 | 00659 x Gyneceum od garten
Gyneceum (lat. gynaeceum) je soubor plodolistů v květu. Stavba gynecea je důležitým znakem rostlin a gyneceum se poměrně komplikovaně dělí na základě právě anatomie. Nejzákladnější dělení rozlišuje gyneceum apokarpní a cenokarpní, …
09.04. 2017 08:41:20 od garten
0 | 02577 x Gynostegium od krumpold
Gynostegium je sloupkovitý útvar, který vzniká spojením nitek tyčinek s čnělkou. …
08.09. 2012 20:58:03 od krumpold
0 | 04053 x Heliofyty od krumpold
Heliofyty Heliofyty jsou rostliny světlobytné či světlomilné, které vyžadují maximální ozáření, tyto rostliny nesnášejí zastínění. Patří sem pouštní, stepní tundrové či horské rostliny) Mezi heliofyty lze uvést např. Silene …
17.11. 2012 18:00:44 od krumpold
0 | 03014 x Heliosciofyty od krumpold
Heliosciofyty Heliosciofyty jsou rostliny, které snesou maximální ozáření nebo i stín. Příkladem může být Dactylis glomerata (srha říznačka). …
17.11. 2012 18:05:28 od krumpold
0 | 02630 x Hemerofyty od krumpold
Hemerofyty Hemerofyty jsou druhy úmyslně zavlečené. Rozdělují se na ergasiofyty, ergasiofygofytya ergasiolipofyty. …
27.11. 2012 19:24:06 od krumpold
0 | 02539 x Hemerochorie od krumpold
Hemerochorie Hemerochorie nebo též i antropochorie je rozšiřování diaspor pomocí člověka. Hemerochorii lze dále rozděluje na speirochorie, agestochorie, ergaziochorie, rypochorie a elatochorie. …
03.12. 2012 13:15:15 od krumpold
0 | 03249 x Hemikryptofyty od krumpold
Hemikryptofyty Hemikryptofyty jsou rostliny s obnovovacími pupeny nebo výběžky uloženými při povrchu půdy. Před nepříznivými podmínkami jsou chráněny nejen svými obaly, ale také vrstvou spadaného listí, živými nebo odumřelými šupinami …
17.11. 2012 17:13:27 od krumpold
0 | 02411 x Herbicidy od krumpold
Herbicidy Herbicidy jsou chemické prostředky, určení k hubení nežádoucích rostlin. Mezi herbicidy patří např. Dominátor, Starane 250 EC, Bofix, Touchdown, Lontrel 300 nebo Roundup Biaktiv. Mezi herbicidy se zařazují také graminicidy. …
13.12. 2012 16:43:29 od krumpold
0 | 02474 x Herpochorie od krumpold
Herpochorie Při herpochorii se diaspory posunují při měnící se vlhkosti na různé strany od mateřské rostliny pomocí různých hydroskopických útvarů, například osin. Jako příklad lze uvést Erodium cicutarium (pumpava obecná) nebo Avena …
03.12. 2012 12:47:50 od krumpold
0 | 02710 x Heterofylie od krumpold
Heterofylie Heterofylie nebo-li různolistost je výskyt dvou výrazně odlišných tvarů listů na jedné rostlině. Heterofylie je patrná např. u Hedera helix, Campanula rotundifolia či Batrachium aquatile. …
10.01. 2013 17:00:07 od krumpold
Pelyněk pravý0 | 00461 x Hořčiny od krumpold
Hořčiny - nejedovaté bezdusíkaté látky rostlinného původu - mají výrazně hořkou chuť - podporují vylučování trávicích šťáv K typickým hořčinám se počítají absinthin a artabsin z pelyňku, knicin, loganin, genciopikrin, marrubiin …
10.12. 2016 19:06:34 od krumpold
0 | 02943 x Humifyty od krumpold
Humifyty Humifyty jsou rostliny, které vyžadují substráty bohaté na humus. Příkladem humifytních rostlin je např. Ledum palustre (rojovník bahenní) nebo Andromeda polifolia (kyhanka sivolistá). …
24.11. 2012 17:37:13 od krumpold
0 | 03489 x Hydrofyty od krumpold
Hydrofyty Hydrofyty jsou vodní vytrvalé rostliny, jejichž obnovovací pupeny a orgány přetrvávají nepříznivé období ponořené ve vodě nebo pod hladinou. Mezi hydrofyty, které většinou splývají na hladině, nebo mělce pod hladinou, vznášejí …
17.11. 2012 17:25:26 od krumpold
0 | 02552 x Hydrogamie od krumpold
Hydrogamie Hydrogamie nebo-li vodosprašnost je opylení pomocí vody. Jedná se o poměrně vzácný případ u některých vodních rostlin např. Ceratophyllum demersum (růžkatec ponořený), nebo Vallisneria spiralis (zakrucenka šroubovitá). …
03.12. 2012 16:24:23 od krumpold
0 | 02998 x Hydrochorie od krumpold
Hydrochorie Hydrochorie je způsob rozšiřování diaspor vodou v podobě srážek, závlah, vodních toků nebo ve svažitém terénu vodní erozí. Šíření některých semen je usnadněno přítomností křídel, chmýru nebo pluch. Mezi rostliny, …
03.12. 2012 12:52:01 od krumpold
0 | 02109 x Hydroplankton od krumpold
Hydroplankton Hydroplankton tvoří rostliny, které se vznášejí ve vodě. …
17.11. 2012 17:03:23 od krumpold
0 | 03405 x Hypogeické klíčení od krumpold
Hypogeické klíčení Při hypogeickém nebo též i podzemním vzcházením zůstávají dělohy v půdy a nad povrch vyrůstá pouze epikotyl. Hypogeické vzcházení je patrné např. u Pisum sativum či Quercus petraea. …
10.01. 2013 17:05:42 od krumpold
0 | 03286 x Hypokotyl od garten
Hypokotyl - část prýtu mezi kořenovým krčkem a děložními lístky. Citace z http://www.zahrada-cs.com/a/cz/6197-slovníček-e-ch/ …
16.04. 2012 17:26:37 od garten
0 | 03182 x Chamaefyty od krumpold
Chamaefyty Mezi chamaefyty patří rostliny s obnovovacími pupeny, které se nacházejí do výšky 30 cm nad zemí. V nepříznivém období jsou tyto pupeny chráněny krycími šupinami či jinými orgány, které jsou k tomu přizpůsobené. Do skupiny …
17.11. 2012 17:15:45 od krumpold
0 | 02562 x Chasmofyty od krumpold
Chasmofyty Chasmofyty jsou rostliny, které rostou ve skalních štěrbinách. Příkladem může být Asplenium viride (sleziník zelený). …
24.11. 2012 17:39:42 od krumpold
0 | 02973 x Chionofilní druh od krumpold
Chionofilní druh Chionofilní druh je sněhomilný druh, který se vyskytuje na místech s vysokou a dlouhotrvající sněhovou pokrývkou. Mezi sněhomilné druhy patří např. Salix retusa (vrba uťatá) nebo Salix reticulata (vrba síťnatá). …
24.11. 2012 17:28:22 od krumpold
0 | 02520 x Chionofóbní druh od krumpold
Chionofóbní druh Chionofóbní druh je druh, který se vyskytuje na místech s malou nebo žádnou sněhovou pokrývkou. Mezi chionofóbní druhy patří například společenstva s Festuca supina (kostřavou nízkou) a Juncus trifidus (sítinou trojklanou). …
24.11. 2012 17:29:11 od krumpold
0 | 02664 x Chiropterogamie od krumpold
Chiropterogamie Chiropterogamie je opylování prostřednictvím kaloňů a je omezeno na tropické oblasti. Tento způsob je známý např. u rodu Agave (agáve) nebo u čeledi Bignoniaceae (trubačovité). …
03.12. 2012 16:21:30 od krumpold

5 článků v tomto tématu: Ostatní nezařazené

05.01.2016 Zahrada v japonském stylu
Zahrada v japonském stylu; foto: Zahrada v japonském stylu (PIXABAY): 8488
01.11.2013 Živočichové v zahradě
Živočichové v zahradě; foto: Živočichové v zahradě: Ještěrka obecná: 8047
14.03.2013 Jarní budíček pro zimní spáče
Jarní budíček pro zimní spáče; foto: Jarní budíček pro zimní spáče: veverka: 7915
11.12.2012 Krmítko pro ptáčky
Krmítko pro ptáčky: 7858
24.07.2012 Encyklopedie zahradničení - významový slovník U-Z
Encyklopedie zahradničení - významový slovník U-Z; foto: Encyklopedie zahradničení - významový slovník U-Z: květenství úbor: 7735