Zahradnický slovník

Slovníček odborných pojmů. Pomozte s vytvořením zahradnického slovníku. Znáte slovo, které ostatní neznají, předejte ho sem!
Fotogalerie TémaOdpovědi | Zobrazení Poslední příspěvek
0 | 01973 x Pesticidy od krumpold
Pesticidy Pesticidy jsou chemické látky, které se používají v ochraně rostlin před škodlivými činiteli. Pesticidy se rozděluji podle cílových organismů na fytocidy, fungicidy, zoocidy a baktericidy. …
13.12. 2012 16:41:54 od krumpold
0 | 03355 x Petrofyty od krumpold
Petrofyty Petrofyty jsou rostliny rostoucí na skalách. Rozdělují se na litofyty a chasmofyty. …
24.11. 2012 17:37:57 od krumpold
Kerblík lesní0 | 00407 x Planá rostlina od krumpold
Planá rostlina Planá rostlina je výsledek živelného přírodního výběru. Je zpravidla součástí rozmanitých a složitých společenstev, roste tedy v areálu vzniklém v souladu s biotopem. Anthriscus sylvestris - kerblík lesní Centaurea …
20.01. 2018 13:55:25 od krumpold
0 | 02414 x Plumula od garten
Plumula - vrcholový pupen na embryu rostlin. …
16.04. 2012 16:27:19 od garten
1 | 03792 x Pochva od krumpold
Tak například šrucha, kde má ty 2 pochvy? Jsou to ty 2 děložní lístky po vyklíčení semene? U jednoděložních žádné lístky, jen stonek? …
16.04. 2012 20:02:09 od YOS
0 | 02681 x Polycenóza od krumpold
Polycenóza Polycenózu tvoří společenstva dvou a více populací rostlin. …
04.12. 2012 10:12:58 od krumpold
0 | 02984 x Polykarpická rostlina od krumpold
Polykarpická rostlina Polykarpická nebo též i iteroparní rostlina je taková, která má ve svém životě více reprodukčních období, tj. opakovaně několik let vykvétá a vytváří semena. Zimní období pak přečkává pomocí nejrůznějších …
22.11. 2012 17:41:20 od krumpold
Jabloň domácí 'Golden Delicious'0 | 00867 x Pomologie od garten
Pomologie je vědní obor, který se zabývá ovocnými druhy a odrůdami, podrobně popisuje jejich vlastnosti. Malus domestica - jabloň domácí Golden Delicious Malus domestica - jabloň domácí Šampion …
06.11. 2016 09:35:26 od garten
0 | 01614 x Populace od krumpold
Populace Populace je soubor jedinců stejného druhu žijící v určitě době na určitém území. …
04.12. 2012 10:09:50 od krumpold
0 | 03321 x Psamofyty od krumpold
Psamofyty Psamofyty neboli psamofilní (pískomilné) druhy jsou rostliny, které jsou adaptované na písčité substráty. Mezi psamofyty patří např. Festuca psamophyla (kostřava písečná), Stipa borysthenica (kavyl písečný) nebo Plantago arenaria …
27.11. 2012 19:21:45 od krumpold
0 | 03922 x Psychrofyty od krumpold
Psychrofyty Psychrofyty jsou tzv. chladnobytné rostliny, které snášejí nízké teploty. Mezi psychrofyty patří např. Ranunculus glacialis (pryskyřník ledovcový) nebo Dianthus glacialis (hvozdík ledovcový). …
17.11. 2012 17:57:36 od krumpold
2 | 06501 x Rašeliniště od krumpold
Povrchy rašelinišť: Rašeliniště mají dost často nápadně mozaikovitě rozrůzněný povrch, nalezneme zde sušší vyvýšená místa - tzv. vyvýšeniny, dále pak vlhké sníženiny a trvalé vodní plochy. Vznik a vývoj těchto struktur souvisí …
28.07. 2013 18:21:41 od krumpold
0 | 02391 x Relikty od krumpold
Relikty Relikty jsou populace, které přežívají z druhové skladby minulých geologických dob. Mezi typické glaciální relikty lze uvést např. Rubus chamaemorus (ostružiník moruška) nebo Salix lapponum (vrba laponská). …
04.12. 2012 10:22:08 od krumpold
0 | 02609 x Rheofyty od krumpold
Rheofyty Mezi rheofyty patří rostliny, které žijí v tekoucí vodě. Tyto rostliny velice dobře odolávají proudu vody, aby však nebyly odplaveny, musejí být velice dobře zakořeněny v substrátu. Mezi rheofyty patří např. Batrachium fluitans …
17.11. 2012 17:27:20 od krumpold
0 | 03268 x Rhizom od garten
Rhizom - specializovaný, zpravidla horizontálně plazivý, ztlustlý nebo štíhlý podzemní stonek; má funkci zásobního orgánu a na svém vrcholu má obnovovací pupeny, z nichž vyrůstají nadzemní prýty. Citace z http://www.zahrada-cs.com/a/cz/6256-slovníček-r-s/ …
25.04. 2012 11:19:25 od garten
0 | 01862 x Rizoidy od krumpold
Rizoidy Rizoidy jsou jednobuněčné vlásky nebo přehrádkovaná větvená vlákna, kterými je rostlina upevněna v půdě. …
02.01. 2013 16:29:17 od krumpold
0 | 02146 x Rodentocidy od krumpold
Rodentocidy Rodentocidy jsou přípravky určení k hubení hlodavců. Mezi rodentocidy patří např. Effect Rodent nebo Lanirat. …
13.12. 2012 16:50:28 od krumpold
0 | 00940 x Růže - skupiny růží, cizojazyčné názvy od krumpold
Skupiny růží CZ | Botanické růže: Výběr botanických růží CZ | Historické růže SK | Historické ruže DE | Historische Rosen, Alten Rosen EN | Historical Roses, Old Roses PL | Róze historyczne CZ | Anglické růže SK | Anglické ruže …
17.02. 2017 15:21:54 od krumpold
0 | 00580 x Růže / Mnohokvěté růže od garten
Mnohokvěté růže - jedná se o především potomky asijské růže mnohokvěté (Rosa multiflora). Patří k nim např. polyantky, jejich potomci polyanthybridy a velkokvěté mnohokvěté růže (floribundy). Příznačná pro celou skupinu jsou …
08.02. 2017 13:59:11 od garten
0 | 00660 x Růže / Polyantky od garten
Polyantky - skupina kulturních růží, která vznikla kolem roku 1875 křížením růže mnohokvěté (Rosa multiflora) a čínské čajové růže. Získaly tím bohaté květenství od růže mnohokvěté a schopnost stálého kvetení od růže …
08.02. 2017 13:48:34 od garten
0 | 02523 x Rypochorie od krumpold
Rypochorie Rypochorie je šíření diaspor při odstraňování či vyvážení různých odpadů ze zahrad, čistících stanic skládek nebo při přemisťování zeminy např. při výstavbě silnic či různých staveb. …
03.12. 2012 13:17:59 od krumpold
0 | 00435 x Sadař od garten
Sadař je dnes překonaná profese obchodníka s ovocem, který koupil ovoce na stromě, zralé, avšak nesklizené, na svůj účet ho nechal sklidit a pak ho prodával. Sadař není pěstitel. …
22.01. 2017 20:45:14 od garten
Průhonický park0 | 00774 x Sadovnictví od krumpold
Sadovnictví Sadovnictví zajišťuje podmínky pro výsadbu a údržbu okrasných rostlin v parcích, zahradách a na veřejných prostranstvích, dále pak rozmnožování a pěstování dřevin v okrasné školce. Průhonický park Lednický park Zámecký …
27.11. 2016 08:31:16 od krumpold
0 | 00396 x Sadovník od garten
Sadovník je zahradník (profesionál), specializovaný na úpravu, rozšiřovaní, výsadbu a údržbu okrasné zeleně ve veřejných zařízeních – sadech, parcích či veřejných zahradách. Studovaný sadovník je zahradní architekt. …
22.01. 2017 20:46:23 od garten
Gynostema pětilistá0 | 00578 x Saponiny od krumpold
Saponiny - podobné glykosidům - jejich cukerná složka molekuly se nazývá sapogenin jež ve vodě pění - působí močopudně, rozpouštějí hlen a mají mírně projímavý účinek Příklad rostliny: Gynostema pětilistá obsahuje saponiny …
10.12. 2016 18:56:51 od krumpold
0 | 04385 x Sciofyty od krumpold
Sciofyty Sciofyty jsou rostliny stínomylné či stínobytné, které rostou výhradně na zastíněných stanovištích. Příkladem sciofytů je např. Prenanthes purpurea (věsenka nachová), Phyllitis scolopendrium (jelení jazyk celolistý), Lathyrus …
17.11. 2012 18:09:59 od krumpold
0 | 01878 x Serpentofyty od krumpold
Serpentofyty Serpentofyty jsou rostliny, které výhradně rostou na hadci. Příkladem serpentofytů může být Asplenium cuneifolium (sleziník hadcový). …
27.11. 2012 19:21:12 od krumpold
Levandule lékařská0 | 00452 x Silice od krumpold
Silice - směs těkavých a vonných látek - mají olejovou konzistenci a nejčastěji jsou to tzv. terpeny a jejich sloučeniny - používají se přímo nebo jako izolované složky v lékařství jako léčiva - uplatnění nacházejí v potravinářství …
10.12. 2016 19:00:36 od krumpold
Plicník lékařský - květ0 | 00726 x Slizy od krumpold
Slizy - přirozené látky rostlin sacharidové povahy - s vodou silně bobtnají a jsou rovněž i viskózní - pokrývají a chrání sliznice Příklad rostliny obsahující slizy. Pulmonaria officinalis - plicník lékařský - květ …
10.12. 2016 19:08:10 od krumpold
0 | 02273 x Speirochorie od krumpold
Speirochorie Speirochorie je způsob zavlékání a šíření diaspor pomocí osiv. Tímto způsobem se šíří například skupina plevelů, které doprovázejí určitou plodinu. V případě obilnin se jedná např. o Papaver rhoeas (mák vlčí), …
03.12. 2012 13:15:47 od krumpold

5 článků v tomto tématu: Dvouletky

19.06.2018 Digitalis - náprstník
Digitalis - náprstník; foto: Digitalis - náprstník (PIXABAY): 10932
20.05.2018 Papaver nudicaule - mák nahoprutý
Papaver nudicaule - mák nahoprutý: 10840
10.05.2018 Alcea rosea - proskurník topolovka
Alcea rosea - proskurník topolovka: 10805
16.03.2018 Digitalis purpurea - náprstník červený
Digitalis purpurea - náprstník červený: 10663
05.02.2018 Bellis perennis - sedmikráska obecná
Bellis perennis - sedmikráska obecná: 10560