Zahradnický slovník

Slovníček odborných pojmů. Pomozte s vytvořením zahradnického slovníku. Znáte slovo, které ostatní neznají, předejte ho sem!
Fotogalerie TémaOdpovědi | Zobrazení Poslední příspěvek
0 | 01176 x Spojnoběžná nervatura od krumpold
Spojnoběžná nervatura Spojnoběžná nervatura je nervatura, kdy dvojice postranních nervů se na konci spojují. …
10.12. 2014 16:12:05 od krumpold
0 | 03279 x Stenotopní druh od krumpold
Stenotopní druh Stenotopní druh je druh vázaný na speciální stanoviště. Příkladem stenotopního druhu je např. Asplenium cuneifolium (sleziník hadcový). …
17.11. 2012 18:14:28 od krumpold
0 | 02709 x Stimulátor růstu od krumpold
Stimulátor růstu Stimulátory růstu jsou látky podporující růst rostlin. …
05.06. 2012 21:05:21 od krumpold
0 | 03600 x Submerzní rostliny od krumpold
Submerzní rostliny Submerzní rostliny jsou tzv. ponořené vodní rostliny, které zůstávají celým tělem pod vodou, vznášejí se nebo jsou kořeny uchyceny na dně. Mezi vznášející rostliny patří např. Lemna trisulca (okřehek trojbrázdý), …
24.11. 2012 17:32:25 od krumpold
0 | 00853 x Školkařství od krumpold
Školkařství se zabývá pěstováním ovocných dřevin (podnoží sadby). Provozuje se jak v podnožových tak v produkčních školkách. …
06.11. 2016 09:14:23 od krumpold
0 | 00402 x Taxonomie od krumpold
Taxonomie Vznikla z řeckého slova taxis = řada a nomos = zákon. Je to věda o třídění rostlinných organismů, studuje problematiku druhů, rodů, čeledí. Studuje jejich původ, příbuzenské vztahy, variabilitu, dědičnost či kulturou vzniklé …
12.02. 2018 18:24:20 od krumpold
0 | 04160 x Termofyty od krumpold
Termofyty Termofyty jsou tzv. teplobytné rostliny, které snášejí a vyžadují vysoké teploty. Mezi termofyty patří např. Orobanche arenaria (záraza písečná) nebo Fumana procumbens (devaterka poléhavá). …
17.11. 2012 17:56:32 od krumpold
0 | 02442 x Termoperiodismus od krumpold
Termoperiodismus Termoperiodismus je pravidelné kolísání teploty spojené např. se střídáním denních a nočních teplot. Rovněž i zakládání a vývoj generativních orgánů je podmíněn předchozím obdobím s nízkými teplotami, např. …
04.12. 2012 10:10:17 od krumpold
0 | 03013 x Terofyty od krumpold
Terofyty Terofyty jsou jednoleté rostliny, které v průběhu jedné vegetační sezóny prodělají celý životní cyklus a nepříznivé období přetrvávají v semenech nebo plodech. Mezi terofyty patří cévnaté rostliny, některé řasy, které …
17.11. 2012 17:11:32 od krumpold
Jírovec maďal0 | 00902 x Tobolka od garten
Tobolka - suchý pukavý plod. Tobolka je častý a různorodý druh plodu vyskytující se u mnoha rodů krytosemenných rostlin. Skládá se z jednoho nebo více pouzder obsahujících obvykle větší počet, řidčeji pouze jediné semeno a (rody …
04.02. 2017 20:16:39 od garten
0 | 00546 x Třísloviny od krumpold
Třísloviny - bezdusíkaté látky rostlinného původu - hořké a svíravé chuti - mají schopnost srážet bílkoviny Podle chemické struktury se dělí na: a) galotaniny (hydrolyzovatelné třísloviny) b) katechnové třísloviny (nehydrolyzovatelné …
10.12. 2016 19:03:47 od krumpold
0 | 00808 x Tulipány - skupiny tulipánů, cizojazyčné názvy od garten
Skupiny tulipánů Rozlišujeme rané, středně rané a pozdní odrůdy tulipánů. Darwinovy hybridy mají pevné stonky, proto jsou vhodné k řezu. Liliokvěté tulipány dorůstají výšky 50 až 70 centimetrů a vyznačují se prohnutými okvětními …
05.03. 2017 19:45:01 od garten
Brambor hlíznatý 'Valfi'0 | 00689 x Varný typ od krumpold
Varný typ Varný typ udává vlastnosti hlíz po uvaření a tím i konzumní použitelnost brambor. Rozlišují se varné typy: A, B, C, D Typ A je vhodný zejména do salátů, dále pro vaření ve slupce na loupačku nebo jako příloha (hlízy jsou …
27.11. 2017 18:27:11 od krumpold
0 | 01082 x Vrcholoběžná nervatura od krumpold
Vrcholoběžná nervatura Vrcholoběžná nervatura je nervatura, kdy nervy 2 řádu směřují a probíhají ke špici listu. …
10.12. 2014 16:11:01 od krumpold
0 | 02249 x Vrchoviště od krumpold
Vrchoviště Vrchoviště je nejznámějším typem rašelinišť. Označení vrchoviště vzniká proto, že ve střední části dochází k největšímu růstu a ukládání rašeliny a tak vzniká typický bochníkovitý tvar. Vzhledem k velké vrstvě …
28.07. 2013 17:56:48 od krumpold
0 | 01301 x Vřeteno od krumpold
Vřeteno Vřeteno je hlavní žebro u peřeného listu. K němu pak přisedají jednotlivé lístky. …
10.12. 2014 16:13:25 od krumpold
0 | 02419 x Xenofyty od krumpold
Xenofyty Xenofyty jsou druhy neúmyslně zavlečené, příkladem xenofytů jsou plevelné rostliny. …
27.11. 2012 19:24:53 od krumpold
Kaktusy a sukulenty BZ Tábor0 | 01179 x Xerofyt od garten
Xerofyt - rostlina přizpůsobená životu na suchých stanovištích. Mezi xerofyty patří například kaktusy, sukulenty a další. Jejich přizpůsobení spočívá ve zdužnatělých stoncích a listech obsahujících ohromné zásoby vody. Kaktusy …
09.04. 2017 08:33:20 od garten
0 | 03143 x Xerotermofyty od krumpold
Xerotermofyty Xerotermofyty jsou rostliny, které snášejí vysoké teploty a jsou současně odolné vůči suchu. Příkladem xerotermofytů jsou např. rostliny pouští. …
17.11. 2012 17:59:19 od krumpold
0 | 02901 x Xylém od garten
Xylém - dřevní část vodivových pletiv …
16.04. 2012 16:17:08 od garten
0 | 00393 x Zahrádkář od garten
Zahrádkář je amatér, pro jehož není práce na zahradě předmětem obživy, nýbrž však zálibou. …
22.01. 2017 20:43:27 od garten
0 | 00390 x Zahradník od garten
Zahradník je profesionál, zaměstnanec zahradnického podniku vyučený nebo studovaný. …
22.01. 2017 20:42:40 od garten
0 | 00554 x Zemina versus hlína od krumpold
Zemina versus hlína Zemina jiným slovem půda je zpracovaná živá hmota, ve které rostliny nachází podmínky a živiny pro svůj růst. (zeminu tedy mají zemědělci, zahradníci, zahrádkáři či chalupáři) Hlína je mrtvá neživá zem bez …
22.01. 2017 20:39:19 od krumpold
0 | 02340 x Zoocidy od krumpold
Zoocidy Zoocidy jsou chemické prostředky, které slouží k hubení živočišných škůdců. Zoocidy se dále rozdělují na insekticidy, nematocidy, moluskocidy, rodentocidy a akaricidy. …
13.12. 2012 16:47:12 od krumpold
0 | 01857 x Zoogamie od krumpold
Zoogamie Zoogamie nebo-li zvěřosprašnost či zvěrosnubnost je přenos pylu pomocí živočichů. Zoogamie se dále rozděluje na entomogamii, ornitogamii a chiropterogamii. …
03.12. 2012 16:19:05 od krumpold
0 | 02203 x Zoochorie od krumpold
Zoochorie Zoochorie je způsob rozšiřování diaspor prostřednictví živočichů. Zoochorie se dále rozděluje na epizoochorii a endozoochorii. Poměrně zvláštním případem zoochorie je tzv. myrmekochorie. …
03.12. 2012 13:11:34 od krumpold

5 článků v tomto tématu: Ostatní

03.07.2018 Štěrková zahrada
Štěrková zahrada: 10972
30.03.2018 Jarní úklid na květinovém záhonu
Jarní úklid na květinovém záhonu; foto: Jarní úklid na květinovém záhonu: sestřižení okrasných travin: 10699
29.03.2018 Jarní úklid na zahradě
Jarní úklid na zahradě; foto: Jarní úklid na zahradě: čistič na okapy (GARDENA): 10696
16.03.2018 Prořezávání rostlin
Prořezávání rostlin; foto: Prořezávání rostlin: Sytě žluté zbarvení borky mladých výhonů svídy. (KNIŽNÍKLUB): 10665
14.03.2018 Přenosné záhony
Přenosné záhony; foto: Přenosné záhony (PIXABAY): 10662