Zákonem chráněné rostliny

Planě rostoucí rostliny jsou obecně chráněné zákonem (Zákon 114/1992Sb., , o ochraně přírody a krajiny). Druhy rostlin mající zvláštní ochranu dle zákona se dělí do tří stupňů odpovídajících míře ohrožení.
Fotogalerie TémaOdpovědi | Zobrazení Poslední příspěvek
7 | 01864 x ! Silně ohrožené rostliny od Miloš Vymazal
§2 (§S) druh silně ohrožený (V-Z) Viola ambigua - violka obojaká Viola lutea - violka žlutá Viola pumila - violka nízká Viola stagnina - violka slatinná Woodsia ilvensis - kapradina skalní …
08.06. 2019 21:34:56 od Miloš Vymazal
7 | 01865 x ! Kriticky ohrožené rostliny od Miloš Vymazal
§1 (§K) druh kriticky ohrožený (V-Z) Veratrum nigrum - kýchavice černá Verbascum speciosum - divizna ozdobná Veronica bellidioides - rozrazil chudobkovitý Veronica scardica - rozrazil slanistný Vicia oreophila - vikev horomilná Vignea dioica …
08.06. 2019 21:41:03 od Miloš Vymazal
7 | 01857 x ! Ohrožené rostliny od Miloš Vymazal
§3 (§O) druh ohrožený (V-Z) Veratrum album - kýchavice bílá Verbascum phoeniceum - divizna brunátná Vignea davalliana - tuřice (ostřice) Davallova Vignea pulicaris - tuřice (ostřice) blešní …
08.06. 2019 21:51:02 od Miloš Vymazal

5 článků v tomto tématu: Pokojové rostliny

02.01.2019 Bromelie v bytě
Bromelie v bytě; foto: Bromelie v bytě: Ananas mini: 11408
14.11.2018 Rostliny s půvabnými listy
Rostliny s půvabnými listy: 11356
25.09.2018 Zkrácení dračince
Zkrácení dračince: 11249
02.08.2018 Stěhování z pokoje
Stěhování z pokoje; foto: Stěhování z pokoje: Fatsia japonica: 11083
26.07.2018 Pokojové rostliny na dovolené
Pokojové rostliny na dovolené: 11062