Ing. Miloš Krump: Vraneček - Selaginella
Rod Selaginella obsahuje okolo 700 druhů jednoletých nebo vytrvalých kapradin, které jsou rozšířeny zejména v tropických a subtropických oblastech. Pěstují se pro své bohatě vidličnatě větvené a husté olistěné stonky.

Synonyma: Didiclis, Diplostachyum, Gymnogynum, Heterophyllium, Hypopterygiopsis, Lycopodiodes, Lycopodioides, Lycopodion, Mirmau, Polycocca

Mezi zástupce tohoto rodu patří např.:
- Selaginella bellula (vraneček půvabný)
- Selaginella denticulata (vraneček zoubkatý)
- Selaginella selaginoides (vraneček brvitý)
- Selaginella helvetica (vraneček švýcarský)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Vraneček (Selaginella)
Vraneček (Selaginella)