Ing. Miloš Krump: Tavolníkovec - Sorbaria
Další názvy: jeřábník
Rod Sorbaria zahrnuje opadavé keře z čeledi Rosaceae. Listy jsou lichozpeřené s vytrvalými palisty. Květy jsou bílé a 5četné. Plodem je měchýřek s četnými semeny. Do tohoto rodu patří např. Sorbaria sorbifolia (tavolníkovec jeřábolistý).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Tavolníkovec jeřábolistý - květ (Sorbaria sorbifolia)
Tavolníkovec jeřábolistý - květ (Sorbaria sorbifolia)
Další informace v článcích o rostlinách
Sorbaria sorbifolia 'Sem' - tavolníkovec jeřábolistý Sorbaria sorbifolia 'Sem' - tavolníkovec jeřábolistý
Mezi cenné dřeviny do menších zahrad, které zaplní určitý prostor masou velmi dekorativního listí, patří tento tavolníkovec jeřábolistý. Jedná se o dřevinu rozrůstající se oddenky jako některé trvalky. Listy jsou během sezóny čerstvě zelené, lichozpeřené …