Rose: Lapageria roseapopínavá stálezelená liána
Tuto rostlinu sázíme do kyselé půdy, můžeme ji vysadit i na severní stěnu. K rostlině zasadíme nízké keře nebo jiné trvalky, aby byly kořeny v chladu. Při vysazení ke stěně – pomáhá teplo vyzařované stěnou k vyzrání dřeva, rostliny pak lépe snášení nízké zimní teploty.  Na jaře pokud je ještě pozdní mráz – může uškodit poupatům. Nevysazujeme rostlinu na místa, kde by mohla být poupata osluněna ranním sluncem, neboť rychlé změny teplot mohou  poupata poškodit.
Semena této rostliny nabízejí na těchto stránkách: