Martina Hájková: Dotaz: Dobrý den, odkopal jsem "mez", východní svah má asi 1,20-1,50 výšku, sklon 75 stupňů, sypká půda, 250m.n.m. Jak jej zabezpečit bez betonových či dřevěných prvků pomocí rostlin proti sesuvu? Uvažoval jsem o použití králičího pletiva, kterého mám dost a pokusit se vysít trávu + rostlinky, o jejíž doporučení Vás žádám.

Odpověď: Králičí pletivo nedoporučuji, lepší je kokosová rohož, která se v zemi časem rozloží a svah je posléze zpevněn přirozenou cestou kořenovým systémem rostlin. Nejen, že pletivo se nerozloží, ale jeho struktura (malá očka) by mohla bránit vysazeným rostlinám v růstu kořenů a přirozenému odnožování. Travní semeno můžete zakoupit přímo specializované pro "svahy a nedostupná místa". Z rostlin lze vysadit např. skalníky, mochny, ořechokřídlec, tavolníky, barvínek, břečťan, tlustonitník, jako soliter můžete vysadit vajgélii nebo kolkvícii.

Cotoneaster procumbens - skalník poléhavý

Cotoneaster procumbens - skalník poléhavý

Editoval Martina Hájková (25.04. 2017 09:47:16)

Zdroj: Zahradní rádce Martiny Hájkové, Marigreen s.r.o.