Ing. Miloš Krump: Planá rostlina
Planá rostlina je výsledek živelného přírodního výběru. Je zpravidla součástí rozmanitých a složitých společenstev, roste tedy v areálu vzniklém v souladu s biotopem.

Anthriscus sylvestris - kerblík lesní - květy

Anthriscus sylvestris - kerblík lesní - květy

Centaurea scabiosa - chrpa čekánek

Centaurea scabiosa - chrpa čekánek

Vinca minor - barvínek menší

Vinca minor - barvínek menší

Molinia arundinacea - bezkolenec rákosovitý

Molinia arundinacea - bezkolenec rákosovitý


Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR