Ing. Miloš Krump: Fylogenie

Fylogenie nebo též i tzv. fylogenetika má za úkol vybudovat hlavní rysy vývojového (fylogenetického) systému a podat tak obraz vývoje rostlinstva. Studuje vznik a vývoj velkých systematických skupin během geologických dob, využívá srovnávací  morfologie, paleontologii a paleomorfologii. Hodnotí poté veškeré poznatky jež mají za úkol zařazení příslušné systematické skupiny do vývojové soustavy.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR