nasekrasnazahrada: Přikryjte plevel
Plochy zasažené kořenovými plevely, jako bršlicí nebo přesličkou, nyní překryjte nepropustnou fólií. Rašící plevele tak zasáhnete hned v zárodku a citelně je oslabíte. Abyste se obtížných plevelů zbavili trvale, musíte fólii nechat na místě ležet déle než rok.

Rada z rubriky Co je důležité v dubnu

Aegopodium podagraria - bršlice kozí noha

Aegopodium podagraria - bršlice kozí noha

Equisetum arvense - přeslička rolní

Equisetum arvense - přeslička rolní


Text z časopisu Naše Krásná zahrada
Ukázky starších článků najdete na nasekrasnazahrada