nasekrasnazahrada: Navedení popínavých rostlin

Naveďte konce popínavých rostlin na opěry, aby je mohly rychleji porůst

Rada z rubriky Co je důležité v červnu

Clematis patens - plamének otevřený The President

Clematis patens - plamének otevřený 'The President'

Phaseolus coccineus - fazol šarlatový

Phaseolus coccineus - fazol šarlatový

Cyclanthera pedata - ačokča

Cyclanthera pedata - ačokča

Ipomoea purpurea - povíjnice nachová

Ipomoea purpurea - povíjnice nachová


Text z časopisu Naše Krásná zahrada
Ukázky starších článků najdete na nasekrasnazahrada