Ing. Miloš Vymazal: Silně ohrožené rostliny

Stránka obsahuje seznam zvláště chráněných cévnatých rostlin, které jsou podle vyhlášky MŽP 395/1992Sb. zařazeny do skupiny druhy silně ohrožené.

Poznámka: Pro účely značení rostlin používáme u jednotlivých rostlin zkratku §2 ($S)

Příklad označení na webu:
C2 silně ohrožený druh
§2 (§S) Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. - druh silně ohrožený§2 (§S) druh silně ohrožený (A-C)

Aconitum anthora - oměj jedhoj
Aconitum firmum - oměj tuhý
Ajuga pyramidalis - zběhovec jehlancovitý
Alcea biennis - topolovka bledá
Allium angulosum - česnek hranatý
Allium strictum - česnek tuhý
Anacamptis pyramidalis - rudohlávek jehlancovitý
Anemonastrum narcissiflorum - větrnice (sasanka) narcisokvětá
Arctostaphylos uva-ursi - medvědice lékařská
Asplenium cuneifolium - sleziník hadcový
Astragalus austriacus - kozinec rakouský
Astragalus excapus - kozinec bezlodyžný

Baeothryon (Trichophorum) alpinum - suchopýrek alpský
Betula nana - bříza zakrslá

Calamagrostis pseudophragmites - třtina pobřežní
Calamagrostis varia - třtina pestrá
Callitriche harmaphroditica - hvězdoš podzimní
Campanula barbata - zvonek vousatý
Campanula cervicaria - zvonek hadincovitý
Carex hostiana - ostřice lemovaná
Carex lasiocarpa - ostřice plstnatoplodá
Carex lepidocarpa - ostřice šupinoplodá
Carex limosa - ostřice mokřadní
Carex melanostachay - ostřice černoklasá
Carex ornithopoda - ostřice ptačí nožka
Carex paupercula - ostřice chudá
Carex secalina - ostřice žitná
Cephalanthera rubra - okrotice červená
Ceratophyllum submersum - růžkatec potopený
Cleistogenes serotina - dvouřadec pozdní
Coeloglossum viride - vemeníček zelený
Corallorhiza trifida - korálice trojklanná
Coronilla vaginalis - čičorka pochvatá
Crocus albiflorus - šafrán bělokvětý
Crocus heuffelianus - šafrán karpatský
Cryptogramma crispa - jinořadec kadeřavý
Cyanus montanus - chrpa horská
Cypripedium calceolus - střevíčník pantoflíček