Ing. Miloš Vymazal: Ohrožené rostliny

Stránka obsahuje seznam zvláště chráněných cévnatých rostlin, které jsou podle vyhlášky MŽP 395/1992Sb. zařazeny do skupiny druhy ohrožené.

Poznámka: Pro účely značení rostlin používáme u jednotlivých rostlin zkratku §3 ($O)

Příklad označení na webu:
C3 ohrožený druh
§3 (§O) Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. - druh ohrožený§3 (§O) druh ohrožený (A-C)

Aconitum callibotryon - oměj šalamounek
Aconitum variegatum - oměj pestrý
Aconitum vulparia - oměj vlčí
Adonanthe vernalis - hlaváček jarní
Allium victorialis - česnek hadí
Andromeda polifolia - kyhanka sivolistá
Anemone sylvestris - sasankovka (sasanka) lesní
Anthericum liliago - bělozářka liliovitá
Armeria vulgaris subsp. serpentini - trávnička obecná hadcová
Arnica montana - prha chlumní
Arum maculatum - aron plamatý
Aster amellus - hvězdice chlumní
Astragalus danicus - kozinec dánský
Astragalus onobrychis - kozinec vičencovitý
Aurinia saxatilis - tařice skalní

Biscutella varia - dvojštítek měnlivý
Bottrychium lunaria - vratička měsíční

Calla palustris - ďáblík bahenní
Calycocorsus stipitatus - pleška stopkatá
Campanula bohemica - zvonek český
Campanula bononiensis - zvonek boloňský
Campanula sibirica - zvonek sibiřský
Carex pediformis - ostřice tlapkatá
Cephalanthera damasonium - okrotice bílá
Cephalanthera longifolia - okrotice dlouholistá
Clematis recta - plamének přímý
Cornus mas - dřín obecný
Crinittina linosyris - zlatovlásek obecný
Cyanus triumfettii - chrpa chlumní
Cyclamen purpurascens - brambořík nachový