Ing. Miloš Vymazal: C1r - kriticky ohrožené taxony, vzácné (seznam rostlin)

Zdroj: Červený seznam cévnatých rostlin ČR, Vít Grulich & Karel Chobot, Příroda 35/2017

Příklad označení v příspěvcích o rostlinách na webu
C1r kriticky ohrožený druh, vzácnýC1r kriticky ohrožené taxony, vzácné (A-C)

Actaea europaea - ploštičník evropský
Agropyron pectinatum - žitňák hřebenitý
Agrostis alpina - psineček alpský
Alchemilla fissa - kontryhel rozeklaný
Aposeris foetida - razilka smrdutá
Arabis sudetica - huseník sudetský
Arenaria grandiflora - písečnice velkokvětá
Artemisia pancicii - pelyněk Pančićův
Asplenium adiantum-nigrum - sleziník netíkovitý
Asplenium adulterinum - sleziník nepravý
Asplenium ceterach - kyvor lékařský
Asplenium scolopendrium - jelení jazyk celolistý
Asplenium trichomanes subsp. hastatum - sleziník červený hrálovitý

Betula nana - bříza trpasličí
Betula oycoviensis - bříza ojcovská
Bromus squarrosus - sveřep kostrbatý
Buphthalmum salicifolium - volovec vrbolistý
Bupleurum affine - prorostlík prutnatý
Bupleurum longifolium subsp. vapincense - prorostlík dlouholistý fialový

Campanula gelida - zvonek jesenický
Cardamine resedifolia - řeřišnice rýtolistá
Carex atrata - ostřice tmavá
Carex buxbaumii - ostřice Buxbaumova
Carex capillaris - ostřice vláskovitá
Carex derelicta - ostřice krkonošská
Carex chordorrhiza - ostřice šlahounovitá
Carex macroura - ostřice velkonohá
Carex obtusata - ostřice přítupá
Carex pseudobrizoides - ostřice pískomilná
Carex rupestris - ostřice skalní
Carex vaginata - ostřice pochvatá
Carlina acaulis subsp. caulescens - pupava bezlodyžná prodloužená
Carlina biebersteinii subsp. sudetica - pupava Biebersteinova jesenická
Centaurea montana subsp. mollis - chrpa horská měkká
Cerastium alsinifolium - rožec kuřičkolistý
Cladium mariscus - mařice pilovitá
Cleistogenes serotina - dvouřadec pozdní
Conioselinum tataricum - šabřina tatarská
Cortusa matthioli subsp. moravica - kruhatka Matthiolova moravská
Crepis pannonica - škarda panonská
Cryptogramma crispa - jinořadec kadeřavý
Cuscuta approximata - kokotice žlutavá
Ing. Miloš Vymazal: C1r kriticky ohrožené taxony, vzácné (P-R)

Pedicularis exaltata - všivec statný
Pedicularis palustris subsp. opsiantha - všivec bahenní pozdní
Pedicularis sudetica - všivec krkonošský
Peucedanum carvifolia - smldník kmínolistý
Phelipanche caesia - mordovka sivá
Phelipanche purpurea subsp. bohemica - mordovka nachová česká
Pilosella blyttiana - chlupáček Blyttův
Pilosella fuscoatra - chlupáček hnědočervený
Pilosella macranthela - chlupáček dlouholistý
Pilosella pilosellina - chlupáček nepravý
Pilosella rubra - chlupáček červený
Pilosella setigera - chlupáček chlumní
Pilosella tubulascens - chlupáček trubkatý
Plantago atrata subsp. sudetica - jitrocel černavý sudetský
Poa alpina - lipnice alpská
Poa crassipes - lipnice tlustonohá
Poa riphaea - lipnice jesenická
Polygala amara subsp. brachyptera - vítod hořký krátkokřídlý
Potentilla crantzii subsp. serpentini - mochna Crantzova hadcová
Potentilla sterilis - mochna jahodovitá
Primula auricula - prvosenka lysá
Primula minima - prvosenka nejmenší
Prunus padus subsp. borealis - střemcha obecná skalní
Prunus tenella - mandloň nízká

Ribes petraeum - rybíz skalní
Rubus ambrosius - ostružiník vznešený
Rubus amphimalacus - ostružiník hebký
Rubus caflischii - ostružiník Caflischův
Rubus curvaciculatus - ostružiník německý
Rubus chamaemorus - ostružiník moruška
Rubus lividus - ostružiník modrozelený
Rubus lusaticus - ostružiník lužický
Rubus passaviensis - ostružiník pasovský
Rubus pruinosus - ostružiník fialovoostný
Rubus pyramidalis - ostružiník jehlancovitý
Rubus scaber - ostružiník drsný
Rubus sorbicus - ostružiník lužickosrbský