Ing. Miloš Vymazal: C3 - ohrožené taxony (seznam rostlin)

Mezi taxony ohrožené byly zařazeny ty, které oproti historickému rozšíření ustoupily o 20–50 %. Jde často o druhy, které byly v minulosti alespoň lokálně hojné a v některých územích si hojnost stále zachovávají, ale v jiných územích značně ustoupily.

Zdroj: Červený seznam cévnatých rostlin ČR, Vít Grulich & Karel Chobot, Příroda 35/2017

Příklady značení v textu o rostlinách na webu
C3 ohrožený druhC3 ohrožené taxony (A-C)

Aconitum anthora - oměj jedhoj
Aconitum plicatum - oměj šalamounek
Aconitum variegatum - oměj pestrý
Adonis aestivalis - hlaváček letní
Agrimonia procera - řepík vonný
Achillea nobilis - řebříček sličný
Achillea pannonica - řebříček panonský
Achillea setacea - řebříček štětinolistý
Achillea styriaca - řebříček vratičolistý
Alchemilla gruneica - kontryhel grúňský
Alchemilla straminea - kontryhel slámožlutý
Allium angulosum - česnek hranatý
Allium carinatum - česnek kýlnatý
Allium flavum - česnek žlutý
Allium rotundum - česnek kulovitý
Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum - pažitka pobřežní pravá
Alyssum montanum subsp. gmelinii - tařice horská Gmelinova
Amaranthus blitum - laskavec hrubozel
Anagallis foemina - drchnička modrá
Androsace elongata - pochybek prodloužený
Anthemis ruthenica - rmen rusínský
Anthericum liliago - bělozářka liliovitá
Aphanes arvensis - nepatrnec rolní
Aquilegia vulgaris - orlíček obecný
Arabis auriculata - huseník ouškatý
Arabis sagittata - huseník střelovitý
Arnica montana - prha arnika
Artemisia pontica - pelyněk pontický
Arum maculatum - árón plamatý
Asperugo procumbens - ostrolist poléhavý
Asperula tinctoria subsp. tinctoria - mařinka barvířská pravá
Asplenium viride - sleziník zelený
Aster amellus subsp. amellus - hvězdnice chlumní pravá
Aster amellus subsp. bessarabicus - vhevlěkzodúnbicoer ncáhlumní
Astragalus austriacus - kozinec rakouský
Astragalus danicus - kozinec dánský
Astragalus onobrychis - kozinec vičencovitý

Barbarea stricta - barborka přitisklá
Batrachium circinatum - lakušník okrouhlý
Biscutella laevigata subsp. varia - dvojštítek hladkoplodý proměnlivý
Bolboschoenus yagara - kamyšník vrcholičnatý
Bothriochloa ischaemum - vousatka prstnatá
Bromus commutatus - sveřep luční
Bromus ramosus - sveřep větevnatý

Calla palustris - ďáblík bahenní
Callitriche platycarpa - hvězdoš hranoplodý
Campanula gentilis - zvonek jemný
Campanula latifolia - zvonek širokolistý
Campanula moravica - zvonek moravský
Campanula sibirica - zvonek sibiřský
Cardamine dentata - řeřišnice bahenní
Cardamine trifolia - řeřišnice trojlistá
Carex appropinquata - ostřice odchylná
Carex curvata - ostřice křivoklasá
Carex distans - ostřice oddálená
Carex divulsa - ostřice přetrhovaná
Carex lasiocarpa - ostřice plstnatoplodá
Carex michelii - ostřice Micheliova
Carex ornithopoda - ostřice ptačí nožka
Carex pauciflora - ostřice chudokvětá
Carex rhizina - ostřice tlapkatá
Carex supina - ostřice drobná
Carex umbrosa - ostřice stinná
Carlina biebersteinii subsp. biebersteinii - pupava Biebersteinova pravá
Centaurea erdneri - chrpa Erdnerova
Centaurea triumfetti - chrpa chlumní
Centaurium pulchellum - zeměžluč spanilá
Cephalanthera longifolia - okrotice dlouholistá
Cerastium brachypetalum - rožec krátkoplátečný
Cerastium pumilum - rožec nízký
Ceratophyllum submersum - růžkatec bradavčitý
Chamaecytisus austriacus - čilimník rakouský
Chamaecytisus virescens - čilimník zelenavý
Chenopodium opulifolium - merlík kalinolistý
Chondrilla juncea - radyk prutnatý
Cirsium eriophorum - pcháč bělohlavý
Cirsium pannonicum - pcháč panonský
Clematis recta - plamének přímý
Coleanthus subtilis - puchýřka útlá
Corydalis pumila - dymnivka nízká
Cota austriaca - rmen rakouský
Crepis mollis subsp. succisifolia - škarda měkká čertkusolistá
Crepis tectorum - škarda střešní
Cyperus fuscus - šáchor hnědý
Cytisus procumbens - čilimník poléhavý
Ing. Miloš Vymazal: C3 ohrožené taxony (D-F)

Dactylorhiza majalis subsp. majalis - prstnatec májový pravý
Dentaria enneaphyllos - kyčelnice devítilistá
Dentaria glandulosa - kyčelnice žláznatá
Dianthus carthusianorum subsp. latifolius - hvozdík kartouzek širolistý
Dianthus sylvaticus - hvozdík lesní
Dictamnus albus - třemdava bílá
Dipsacus laciniatus - štětka laločnatá
Dipsacus pilosus - štětka chlupatá
Dorycnium germanicum - bílojetel německý
Dorycnium herbaceum - bílojetel bylinný
Drosera rotundifolia - rosnatka okrouhlolistá
Dryopteris borreri - kapraď Borrerova
Dysphania botrys - merlík hroznový

Elatine hydropiper - úpor peprný
Elatine triandra - úpor trojmužný
Eleocharis mamillata subsp. austriaca - bahnička bradavkatá rakouská
Empetrum hermaphroditum - šicha oboupohlavná
Empetrum nigrum - šicha černá
Epilobium alpestre - vrbovka alpská
Epilobium alsinifolium - vrbovka žabincolistá
Epilobium obscurum - vrbovka tmavá
Epilobium parviflorum - vrbovka malokvětá
Epipactis atrorubens - kruštík tmavočervený
Epipactis purpurata - kruštík modrofialový
Equisetum pratense - přeslička luční
Erica carnea - vřesovec pleťový
Erysimum diffusum - trýzel rozvětvený
Erysimum odoratum - trýzel vonný
Euphorbia epithymoides - pryšec mnohobarvý
Euphorbia illirica - pryšec kosmatý
Euphorbia palustris - pryšec bahenní
Euphorbia stricta - pryšec tuhý

Festuca pulchra - kostřava nepravá
Festuca supina - kostřava nízká
Ficaria calthifolia - orsej blatoucholistý
Filago arvensis - bělolist rolní
Filago minima - bělolist nejmenší
Fourraea alpina - huseník chudokvětý
Fumaria rostellata - zemědým zobánkatý
Ing. Miloš Vymazal: C3 ohrožené taxony (G-I)

Gagea minima - křivatec nejmenší
Gagea pusilla - křivatec nizoučký
Galanthus nivalis - sněženka podsněžník
Galatella linosyris - hvězdnice zlatovlásek
Galeopsis angustifolia - konopice úzkolistá
Galium valdepilosum - svízel moravský
Gentiana asclepiadea - hořec tolitovitý
Gentianopsis ciliata - hořec brvitý
Glechoma hirsuta - popenec chlupatý
Globularia bisnagarica - koulenka prodloužená
Glyceria nemoralis - zblochan hajní
Gnaphalium norvegicum - protěž norská

Hesperis sylvestris - večernice lesní
Hieracium atratum - jestřábník černý
Hieracium bifidum - jestřábník dvouklaný
Hieracium caesium - jestřábník sivý
Hieracium decipiens - jestřábník klamný
Hieracium glaucinum - jestřábník nasivělý
Hieracium levicaule - jestřábník obecný
Hieracium onosmoides - jestřábník ruměnicovitý
Hieracium sudeticum - jestřábník sudetský
Hierochloë australis - tomkovice jižní
Hottonia palustris - žebratka bahenní
Huperzia selago - vranec jedlový
Hydrocotyle vulgaris - pupečník obecný
Hyoscyamus niger - blín černý
Hyoscyamus niger var. niger - blín černý pravý
Hypericum humifusum - třezalka rozprostřená
Hypochaeris maculata - prasetník plamatý
Hypochaeris uniflora - prasetník jednoúborný

Inula ensifolia - oman mečolistý
Inula hirta - oman srstnatý
Inula oculus-christi - oman oko Kristovo
Iris sibirica - kosatec sibiřský
Isolepis setacea - bezosetka štětinovitá
Ing. Miloš Vymazal: C3 ohrožené taxony (P-R)

Papaver confine - mák časný
Pastinaca sativa subsp. urens - pastinák setý tmavý
Peucedanum alsaticum - smldník alsaský
Phleum alpinum - bojínek alpský
Phyteuma nigrum - zvonečník černý
Pilosella aurantiaca - chlupáček oranžový
Pilosella auriculoides - chlupáček sličný
Pilosella cymosa - chlupáček chocholičnatý
Pilosella cymosa subsp. vaillantii - chlupáček chocholičnatý chocholíkonosný
Pilosella echioides - chlupáček hadincovitý
Pilosella erythrochrista - chlupáček rolní
Pilosella fallacina - chlupáček klamavý
Pilosella flagellaris - chlupáček výběžkatý
Pilosella iserana - chlupáček pojizerský
Pilosella piloselliflora - chlupáček dlouhokvětý
Pilosella rothiana - chlupáček štětinatý
Pilosella schultesii - chlupáček Schultesův
Platanthera bifolia - vemeník dvoulistý
Platanthera chlorantha - vemeník zelenavý
Poa remota - lipnice oddálená
Polygala chamaebuxus - zimostrázek alpský
Polygala major - vítod větší
Polygala multicaulis - vítod ostrokřídlý
Potamogeton acutifolius - rdest ostrolistý
Potamogeton lucens - rdest světlý
Potamogeton nodosus - rdest uzlinatý
Potamogeton obtusifolius - rdest tupolistý
Potamogeton trichoides - rdest vláskovitý
Potentilla alba - mochna bílá
Potentilla aurea - mochna zlatá
Prunella grandiflora - černohlávek velkokvětý
Prunella laciniata - černohlávek dřípený
Prunus mahaleb subsp. simonkaii - mahalebka obecná Simonkaiova
Pseudoturritis turrita - huseník převislý
Pulmonaria mollis - plicník měkký
Pyrola minor - hruštička menší

Quercus pubescens - dub pýřitý

Ranunculus aconitifolius - pryskyřník omějolistý
Rapistrum perenne - řepovník vytrvalý
Reseda luteola - rýt barvířský
Rhinanthus alectorolophus - kokrhel luštinec
Rhododendron tomentosum - rojovník bahenní
Rosa gallica - růže galská
Rosa marginata - růže Jundzillova
Rosa micrantha - růže malokvětá
Rosa sherardii - růže Sherardova
Rosa tomentosa - růže plstnatá
Rubus bohemiicola - ostružiník český
Rubus brdensis - ostružiník brdský
Rubus canescens - ostružiník šedavý
Rubus centrobohemicus - ostružiník středočeský
Rubus elatior - ostružiník chloupkatý
Rubus evestigatus - ostružiník vypátraný
Rubus graecensis - ostružiník sametový
Rubus hadracanthos - ostružiník bradavkatý
Rubus josholubii - ostružiník Holubův
Rubus muhelicus - ostružiník hornorakouský
Rubus perpedatus - ostružiník znožený
Rubus portae-moravicae - ostružiník hustovětvý
Rubus saxatilis - ostružiník skalní
Rubus scissoides - ostružiník mnohoostný
Rubus silvae-norticae - ostružiník novohradský
Rubus sprengelii - ostružiník tenkovětvý
Rubus thelybatos - ostružiník drobný
Rubus vratnensis - ostružiník kokořínský
Rubus wessbergii - ostružiník příkopový
Ing. Miloš Vymazal: C3 ohrožené taxony (S-U)

Salix rosmarinifolia - vrba rozmarýnolistá
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
Saxifraga paniculata - lomikámen vždyživý
Saxifraga tridactylites - lomikámen trojprstý
Scabiosa canescens - hlaváč šedavý
Scabiosa columbaria - hlaváč fialový
Scilla vindobonensis - ladoňka vídeňská
Scirpus radicans - skřípina kořenující
Scleranthus polycarpos - chmerek mnohoplodý
Scorzonera cana - hadí mord šedý
Scorzonera hispanica - hadí mord španělský
Scrophularia scopolii - krtičník žláznatý
Senecio erraticus - starček bludný
Seseli annuum - sesel roční
Seseli hippomarathrum - sesel fenyklový
Silaum silaus - koromáč olešníkový
Silene baccifera - nadmutice bobulnatá
Silene otites - silenka ušnice
Soldanella montana - dřípatka horská
Sorbus collina - jeřáb chlumní
Sorbus danubialis - jeřáb dunajský
Spergula morisonii - kolenec Morisonův
Spiraea salicifolia - tavolník vrbolistý
Stachys alpina - čistec alpínský
Staphylea pinnata - klokoč zpeřený
Stellaria longifolia - ptačinec dlouholistý
Stellaria neglecta - ptačinec přehlížený
Stipa pennata var. pennata - kavyl Ivanův pravý
Stipa pulcherrima - kavyl sličný

Taraxacum ancistratum - pampeliška háčkovitá
Taraxacum boekmanii - pampeliška Boekmanova
Taraxacum brachylepis - pampeliška krátkolistenná
Taraxacum copidophyllum - pampeliška šavlovitá
Taraxacum excellens - pampeliška výtečná
Taraxacum fascinans - pampeliška čarovná
Taraxacum gelertii - pampeliška Gelertova
Taraxacum gibberum - pampeliška hrbolkatá
Taraxacum lucidum - pampeliška lesklá
Taraxacum maricum - pampeliška pomoravská
Taraxacum ostenfeldii - pampeliška Ostenfeldova
Taraxacum plumbeum - pampeliška franská
Taraxacum princeps - pampeliška vznešená
Taraxacum pseudohamatum - pampeliška hrbatá
Taraxacum quadrans - pampeliška hranatá
Taraxacum scanicum - pampeliška skandinávská
Taraxacum subhamatum - pampeliška odchylná
Taxus baccata - tis červený
Teucrium botrys - ožanka hroznatá
Thalictrum lucidum - žluťucha lesklá
Thalictrum minus subsp. minus - žluťucha menší pravá
Thelypteris palustris - kapradiník bažinný
Thesium alpinum - lněnka alpská
Thesium linophyllon - lněnka lnolistá
Thymus glabrescens - mateřídouška olysalá
Trifolium fragiferum - jetel jahodnatý
Trifolium ochroleucon - jetel bledožlutý
Trifolium rubens - jetel červenavý
Trichophorum cespitosum - suchopýrek trsnatý
Trollius altissimus - upolín nejvyšší

Urtica urens - kopřiva žahavka