Miroslav Pida: Plavuník alpínský - Diphasiastrum alpinum
Čeleď: Lycopodiaceae - plavuňovité

Doba kvetení: doba kvetení červenecdoba kvetení srpendoba kvetení září

C2b silně ohrožený druh, vzácný a ustupující
§2 (§S) Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. - druh silně ohrožený
cz
Plavuník alpínský (Diphasiastrum alpinum)
Plavuník alpínský (Diphasiastrum alpinum)