jitula: Zajímám se o strodávné recepty, četla jsem o kruchové mouce a krušinách (krušinkách), které se z ní pekly, ale nikde nemůžu najít podrobnosti, třeba recept a kde sse mouka prodává. Věděl by někdo víc?
Marie Fárová: Jitulo, dneska se už název kruchová mouka nepoužívá, byla to mouka z okraje zrna. Dnes se jí říká vysokovymletá mouka, obsahuje víc povrchových částí zrna, je tmavší, hůře stravitelná, má ovšem vyšší biologickou hodnotu.