Ing. Miloš Vymazal: Rostliny kvetoucí v srpnu

Přehled obsahuje abecední výběr rostlin kvetoucích v srpnu řazený podle latinského názvu. Kompletní automaticky generovaný seznam řazený podle českého názvu najde na stránce doba kvetení srpenRostliny kvetoucí v srpnu.

Můžete také použít ikonky, které hledají rostliny kvetoucí v květnu podle barev květů.
bílážlutásvětle růžovátmavě růžovásvětle fialováfialováoranžováčervenámodrázelenáhnědáčerná

K

Kickxia spuria - úporek pochybný
Kickxia spuria - Úporek pochybný

Kickxia spuria - Úporek pochybný


Knautia arvensis - chrastavec rolní
Knautia kitaibelii - chrastavec kitaibelův
Knautia maxima - chrastavec lesní
Knautia x posoniensis - chrastavec bratislavský
Knautia arvensis - chrastavec rolní - květ

Knautia arvensis - chrastavec rolní - květ

Knautia x posoniensis - chrastavec bratislavský - květ

Knautia x posoniensis - chrastavec bratislavský - květ

Ing. Miloš Vymazal: Srpen - co kvete?

L

Lactuca quercina - locika dubová
Lactuca serriola - locika kompasová
Lactuca serriola - locika kompasová - květ

Lactuca serriola - locika kompasová - květ

Lactuca quercina - locika dubová

Lactuca quercina - locika dubová


Lamium album - hluchavka bílá
Lamium amplexicaule - hluchavka objímavá
Lamium maculatum - hluchavka skvrnitá
Lamium purpureum - hluchavka nachová
Lamium album - hluchavka bílá

Lamium album - hluchavka bílá

Lamium amplexicaule - hluchavka objímavá - květ

Lamium amplexicaule - hluchavka objímavá - květ


Lappula semicincta - strošek polopásý
Lappula squarrosa - strošek pomněnkový
Lappula semicincta - strošek polopásý

Lappula semicincta - strošek polopásý

Lappula squarrosa - strošek pomněnkový

Lappula squarrosa - strošek pomněnkový


Lapsana communis - kapustka obecná
Lapsana communis - kapustka obecná

Lapsana communis - kapustka obecná


Lathyrus hirsutus - hrachor chlupatý
Lathyrus latifolius - hrachor širolistý
Lathyrus odoratus - hrachor vonný
Lathyrus pratensis - hrachor luční
Lathyrus sativus - hrachor setý
Lathyrus sylvestris - hrachor lesní
Lathyrus tuberosus - hrachor hlíznatý
Lathyrus hirsutus - hrachor chlupatý - květy

Lathyrus hirsutus - hrachor chlupatý - květy

Lathyrus pratensis - hrachor luční

Lathyrus pratensis - hrachor luční


Lavatera thuringiaca - slézovec durynský
Lavatera thuringiaca - slézovec durynský - květ

Lavatera thuringiaca - slézovec durynský - květ


Leontopodium alpinum - plesnivec alpský
Leontopodium alpinum - protěž alpská

Leontopodium alpinum - protěž alpská


Leonurus cardiaca - srdečník obecný
Leonurus cardiaca - srdečník obecný

Leonurus cardiaca - srdečník obecný


Leucanthemum ircutianum - kopretina irkutská
Leucanthemum paludosum - kopretina
Leucanthemum vulgare - kopretina bílá
Leucanthemum paludosum - kopretina - květ

Leucanthemum paludosum - kopretina - květ

Leucanthemum vulgare - kopretina bílá

Leucanthemum vulgare - kopretina bílá


Libanotis pyrenaica - žebřice pyrenejská
Libanotis pyrenaica - Žebřice pyrenejská - květy

Libanotis pyrenaica - Žebřice pyrenejská - květy


Ligularia sibirica - popelivka sibiřská
Ligularia sibirica - popelivka sibiřská - květ

Ligularia sibirica - popelivka sibiřská - květ


Limosella aquatica - blatěnka vodní

Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
Linaria repens - lnice plazivá
Linaria vulgaris - lnice květel
Linaria repens - lnice plazivá - květ

Linaria repens - lnice plazivá - květ

Linaria vulgaris - lnice květel

Linaria vulgaris - lnice květel


Linnaea borealis - zimozel severní

Linum austriacum - len rakouský
Linum catharticum - len počistivý
Linum perenne - len vytrvalý
Linum tenuifolium - len tenkolistý
Linum usitatissimum - len setý
Linum austriacum - len rakouský

Linum austriacum - len rakouský

Linum catharticum - len počistivý - květ

Linum catharticum - len počistivý - květ


Listera cordata - bradáček srdčitý
Listera cordata - bradáček srdčitý - květy

Listera cordata - bradáček srdčitý - květy


Littorella uniflora - pobřežnice jednokvětá

Lobularia maritima - tařicovka přímořská
Lobularia maritima - laločnice přímořská

Lobularia maritima - laločnice přímořská


Lotus corniculatus - štírovník růžkatý
Lotus pedunculatus - štírovník bažinný
Lotus tenuis - štírovník tenkolistý
Lotus corniculatus - Štírovník růžkatý - květ

Lotus corniculatus - Štírovník růžkatý - květ

Lotus tenuis - Štírovník tenkolistý

Lotus tenuis - Štírovník tenkolistý


Ludwigia palustris - zakucelka bahenní
Ludwigia palustris - zakucelka bahenní

Ludwigia palustris - zakucelka bahenní


Lupinus polyphyllus - lupina mnoholistá
Lupinus polyphyllus - lupina mnoholistá

Lupinus polyphyllus - lupina mnoholistá


Luronium natans - žabníček vzplývavý
Luronium natans - Žabníček vzplývavý - květ

Luronium natans - Žabníček vzplývavý - květ


Luzula luzuloides - bika bělavá
Luzula luzuloides rubella - bika bělavá měděná - květ

Luzula luzuloides rubella - bika bělavá měděná - květ


Lycianthes rantonnei - lilkovník hořcokvětý
Lycianthes rantonnei - lilkovník hořcokvětý

Lycianthes rantonnei - lilkovník hořcokvětý


Lycium barbarum - kustovnice cizí
Lycium barbarum - kustovnice cizí - květ

Lycium barbarum - kustovnice cizí - květ


Lycopodium annotinum - plavuň pučivá
Lycopodium clavatum - plavuň vidlačka

Lycopsis arvensis - prlina rolní
Lycopsis arvensis - prlina rolní

Lycopsis arvensis - prlina rolní


Lycopus europaeus - karbinec evropský
Lycopus exaltatus - karbinec statný
Lycopus europaeus - karbinec evropský - květy

Lycopus europaeus - karbinec evropský - květy


Lychnis coronaria - kohoutek věncový
Lychnis coronaria - kohoutek věncový - květ bílý

Lychnis coronaria - kohoutek věncový - květ bílý


Lysimachia nemorum - vrbina hajní
Lysimachia punctata - vrbina tečkovaná
Lysimachia vulgaris - vrbina obecná
Lysimachia nemorum - vrbina hajní - květ

Lysimachia nemorum - vrbina hajní - květ

Lysimachia punctata - vrbina tečkovaná

Lysimachia punctata - vrbina tečkovaná


Lythrum hyssopifolia - kyprej yzopolistý
Lythrum salicaria - kyprej vrbice
Lythrum virgatum - kyprej prutnatý
Lythrum salicaria - kyprej vrbice

Lythrum salicaria - kyprej vrbice

Lythrum virgatum - kyprej prutnatý - květ

Lythrum virgatum - kyprej prutnatý - květ

Ing. Miloš Vymazal: Srpnové květy

M

Malva alcea - sléz velkokvětý
Malva moschata - sléz pižmový
Malva neglecta - sléz přehlížený
Malva pusilla - sléz nizounký
Malva sylvestris - sléz lesní
Malva moschata - sléz pižmový

Malva moschata - sléz pižmový

Malva sylvestris - sléz lesní

Malva sylvestris - sléz lesní


Matricaria discoidea - heřmánek terčovitý
Matricaria recutita - heřmánek pravý
Matricaria discoidea - heřmánek terčovitý

Matricaria discoidea - heřmánek terčovitý

Matricaria recutita - heřmánek pravý

Matricaria recutita - heřmánek pravý


Matthiola incana - fiala šedivá
Matthiola incana subsp melitensis - fiala maltská - květy

Matthiola incana subsp melitensis - fiala maltská - květy


Medicago falcata - tolice srpovitá
Medicago lupulina - tolice dětelová
Medicago sativa - tolice vojtěška
Medicago x varia - tolice měňavá
Medicago falcata - tolice srpovitá - květ

Medicago falcata - tolice srpovitá - květ

Medicago sativa - tolice setá

Medicago sativa - tolice setá


Melampyrum arvense - černýš rolní
Melampyrum cristatum var. cristatum - černýš hřebenitý pravý
Melampyrum cristatum - černýš hřebenitý
Melampyrum nemorosum var. praecox - černýš hajní časný
Melampyrum nemorosum - černýš hajní
Melampyrum pratense - černýš luční
Melampyrum sylvaticum - černýš lesní
Melampyrum arvense - Černýš rolní - květ

Melampyrum arvense - Černýš rolní - květ

Melampyrum nemorosum - Černýš hajní

Melampyrum nemorosum - Černýš hajní


Melilotus albus - komonice bílá
Melilotus altissimus - komonice nejvyšší
Melilotus dentatus - komonice zubatá
Melilotus officinalis - komonice lékařská
Melilotus albus - komonice bílá - květ

Melilotus albus - komonice bílá - květ

Melilotus altissimus - komonice nejvyšší - květy

Melilotus altissimus - komonice nejvyšší - květy


Melissa officinalis - meduňka lékařská
Melissa officinalis - meduňka lékařská

Melissa officinalis - meduňka lékařská


Mentha arvensis - máta rolní
Mentha longifolia - máta dlouholistá
Mentha x rotundifolia - máta huňatá
Mentha arvensis - máta rolní

Mentha arvensis - máta rolní

Mentha longifolia - máta dlouholistá

Mentha longifolia - máta dlouholistá


Mercurialis annua - bažanka roční

Meum athamanticum - koprník štětinolistý
Meum athamanticum - koprník štětinolistý - květ

Meum athamanticum - koprník štětinolistý - květ


Misopates orontium - šklebivec přímý
Misopates orontium - Šklebivec přímý - květ

Misopates orontium - Šklebivec přímý - květ


Moehringia trinervia - mateřka trojžilná

Monotropa hypopitys - hnilák smrkový
Monotropa hypopitys - hnilák smrkový

Monotropa hypopitys - hnilák smrkový


Montia hallii - zdrojovka potoční
Montia hallii - zdrojovka potoční - květ

Montia hallii - zdrojovka potoční - květ


Mycelis muralis - mléčka zední
Mycelis muralis - mléčka zední

Mycelis muralis - mléčka zední


Myosotis alpestris - pomněnka vysokohorská
Myosotis arvensis - pomněnka rolní
Myosotis nemorosa - pomněnka hajní
Myosotis palustris - pomněnka bahenní
Myosotis alpestris - pomněnka vysokohorská - květy

Myosotis alpestris - pomněnka vysokohorská - květy

Myosotis arvensis - pomněnka rolní

Myosotis arvensis - pomněnka rolní


Myosoton aquaticum - křehkýš vodní
Myosoton aquaticum - křehkýš vodní - květ

Myosoton aquaticum - křehkýš vodní - květ


Myricaria germanica - židoviník německý
Myricaria germanica - Židoviník německý - květ

Myricaria germanica - Židoviník německý - květ


Myriophyllum spicatum - stolístek klasnatý
Myriophyllum verticillatum - stolístek přeslenitý
Myriophyllum spicatum - stolístek klasnatý

Myriophyllum spicatum - stolístek klasnatý

Ing. Miloš Vymazal: Co kvete v srpnu

P

Panicum capillare - proso vláskovité

Papaver dubium - mák pochybný
Papaver rhoeas - mák vlčí
Papaver somniferum - mák setý
Papaver rhoeas - mák vlčí

Papaver rhoeas - mák vlčí

Papaver somniferum - mák setý - květ

Papaver somniferum - mák setý - květ


Parietaria officinalis - drnavec lékařský
Parietaria officinalis - drnavec lékařský - květy

Parietaria officinalis - drnavec lékařský - květy


Parnassia palustris - tolije bahenní
Parnassia palustris - tolije bahenní - květ

Parnassia palustris - tolije bahenní - květ


Parthenocissus quinquefolia - loubinec pětilistý

Pastinaca sativa - pastinák setý

Pedicularis exaltata - všivec statný
Pedicularis sceptrum-carolinum - všivec žezlovitý
Pedicularis sudetica - všivec krkonošský
Pedicularis exaltata - všivec statný - květ

Pedicularis exaltata - všivec statný - květ


Persicaria amphibia - rdesno obojživelné
Persicaria hydropiper - rdesno peprník
Persicaria lapathifolia - rdesno blešník
Persicaria maculosa - rdesno červivec
Persicaria minor - rdesno menší
Persicaria lapathifolia - rdesno blešník

Persicaria lapathifolia - rdesno blešník

Persicaria maculosa - rdesno červivec - květ

Persicaria maculosa - rdesno červivec - květ


Petrorhagia prolifera - hvozdíček prorostlý
Petrorhagia saxifraga - hvozdíček lomikamenový
Obrázek s číslem 89373 neexistuje!!
Petrorhagia saxifraga - hvozdíček lomikamenovitý - květ

Petrorhagia saxifraga - hvozdíček lomikamenovitý - květ


Peucedanum oreoselinum - smldník olešníkovitý
Peucedanum oreoselinum - smldník olešníkovitý

Peucedanum oreoselinum - smldník olešníkovitý


Phacelia tanacetifolia - svazenka vratičolistá
Phacelia tanacetifolia - svazenka vratičolistá

Phacelia tanacetifolia - svazenka vratičolistá


Phedimus hybridus - rozchodník zvrhlý
Phedimus hybridus - rozchodník zvrhlý - květy

Phedimus hybridus - rozchodník zvrhlý - květy


Phegopteris connectilis - bukovinec osladičovitý

Phleum pratense - bojínek luční

Physalis alkekengi - mochyně židovská
Physalis alkekengi - mochyně židovská - květ

Physalis alkekengi - mochyně židovská - květ


Phyteuma hemisphaericum - zvonečník polokulovitý
Phyteuma orbiculare subsp. montanum - zvonečník hlavatý horský
Phyteuma orbiculare subsp montanum - zvonečník hlavatý horský - květ

Phyteuma orbiculare subsp montanum - zvonečník hlavatý horský - květ


Phytolacca esculenta - líčidlo jedlé
Phytolacca esculenta - líčidlo jedlé

Phytolacca esculenta - líčidlo jedlé


Pilosella aurantiaca - jestřábník oranžový
Pilosella officinarum - jestřábník chlupáček
Pilosella officinarum - jestřábník chlupáček

Pilosella officinarum - jestřábník chlupáček


Pimpinella anisum - anýz vonný
Pimpinella major - bedrník větší
Pimpinella saxifraga - bedrník obecný
Pimpinella major - bedrník větší - květy

Pimpinella major - bedrník větší - květy

Pimpinella saxifraga - bedrník obecný

Pimpinella saxifraga - bedrník obecný


Plantago afra - jitrocel blešníkový
Plantago arenaria - jitrocel písečný
Plantago coronopus - jitrocel vraní nožka
Plantago lanceolata - jitrocel kopinatý
Plantago major - jitrocel větší
Plantago maritima - jitrocel přímořský
Plantago media - jitrocel prostřední
Plantago uliginosa - jitrocel chudokvětý
Plantago afra - jitrocel blešníkový - květy

Plantago afra - jitrocel blešníkový - květy

Plantago lanceolata - jitrocel kopinatý

Plantago lanceolata - jitrocel kopinatý


Pleurospermum austriacum - mázdřinec rakouský

Poa nemoralis - lipnice hajní

Polemonium caeruleum - jirnice modrá
Polemonium caeruleum - jirnice modrá

Polemonium caeruleum - jirnice modrá


Polycnemum majus - chruplavník větší

Polygala amara subsp. brachyptera - vítod hořký krátkokřídlý
Polygala multicaulis - vítod ostrokřídlý
Polygala vulgaris - vítod obecný
Polygala amara subsp brachyptera - vítod hořký krátkokřídlý - květ

Polygala amara subsp brachyptera - vítod hořký krátkokřídlý - květ

Polygala multicaulis - vítod ostrokřídlý

Polygala multicaulis - vítod ostrokřídlý


Polygonum aviculare - rdesno ptačí

Potamogeton alpinus - rdest alpský
Potamogeton crispus - rdest kadeřavý
Potamogeton lucens - rdest světlý
Potamogeton natans - rdest vzplývavý
Potamogeton nodosus - rdest uzlinatý

Potentilla  reptans - mochna plazivá
Potentilla anglica - mochna anglická
Potentilla anserina - mochna husí
Potentilla argentea - mochna stříbrná
Potentilla aurea - mochna zlatá
Potentilla crantzii - mochna Crantzova
Potentilla erecta - mochna nátržník
Potentilla norvegica - mochna norská
Potentilla recta - mochna přímá
Potentilla anglica - mochna anglická

Potentilla anglica - mochna anglická

Potentilla anserina - mochna husí

Potentilla anserina - mochna husí


Prenanthes purpurea - věsenka nachová
Prenanthes purpurea - věsenka nachová

Prenanthes purpurea - věsenka nachová


Prunella laciniata - černohlávek dřípený
Prunella vulgaris - černohlávek obecný
Prunella x dissecta - černohlávek
Prunella x intermedia - černohlávek
Prunella laciniata - Černohlávek dřípený - květy

Prunella laciniata - Černohlávek dřípený - květy

Prunella vulgaris - Černohlávek obecný

Prunella vulgaris - Černohlávek obecný


Pseudofumaria alba - chocholačka bílá
Pseudofumaria lutea - chocholačka žlutá
Pseudofumaria lutea - chocholačka žlutá

Pseudofumaria lutea - chocholačka žlutá


Pseudorchis albida - běloprstka bělavá
Pseudorchis albida - běloprstka bělavá - květ

Pseudorchis albida - běloprstka bělavá - květ


Pteridium aquilinum - hasivka orličí

Puccinellia distans - zblochanec oddálený

Pulicaria dysenterica - blešník úplavičný
Pulicaria dysenterica - blešník úplavičný

Pulicaria dysenterica - blešník úplavičný


Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá
Pyrethrum corymbosum - Řimbaba chocholičnatá - květy

Pyrethrum corymbosum - Řimbaba chocholičnatá - květy


Pyrola chlorantha - hruštička zelenokvětá
Pyrola media - hruštička prostřední
Pyrola minor - hruštička menší
Pyrola rotundifolia - hruštička okrouhlolistá
Pyrola minor - hruštička menší

Pyrola minor - hruštička menší

Pyrola rotundifolia - hruštička okrouhlolistá

Pyrola rotundifolia - hruštička okrouhlolistá

Ing. Miloš Vymazal: Rostliny kvetoucí v srpnu

S

Sagina procumbens - úrazník položený
Sagina saginoides - úrazník skalní
Sagina subulata - úrazník šídlovitý
Sagina x normaniana - úrazník normanský
Sagina subulata - Úrazník šídlovitý - květ

Sagina subulata - Úrazník šídlovitý - květ

Sagina x normaniana - Úrazník normanský - květ

Sagina x normaniana - Úrazník normanský - květ


Sagittaria latifolia - šípatka širolistá
Sagittaria sagittifolia - šípatka vodní
Sagittaria latifolia - Šípatka širolistá - květy

Sagittaria latifolia - Šípatka širolistá - květy

Sagittaria sagittifolia - Šípatka vodní

Sagittaria sagittifolia - Šípatka vodní


Salvia glutinosa - šalvěj lepkavá
Salvia glutinosa - Šalvěj lepkavá - květy

Salvia glutinosa - Šalvěj lepkavá - květy


Sanguisorba officinalis - krvavec toten
Sanguisorba officinalis - krvavec toten

Sanguisorba officinalis - krvavec toten


Saponaria officinalis - mydlice lékařská
Saponaria officinalis - mydlice lékařská

Saponaria officinalis - mydlice lékařská


Saxifraga moschata - lomikámen pižmový
Saxifraga moschata - lomikámen pižmový - květy

Saxifraga moschata - lomikámen pižmový - květy


Scabiosa lucida - hlaváč lesklý
Scabiosa lucida subsp. calcicola - hlaváč lesklý vápnomilný
Scabiosa ochroleuca - hlaváč žlutavý
Scabiosa lucida - hlaváč lesklý vápnomilný - květ

Scabiosa lucida - hlaváč lesklý vápnomilný - květ


Scirpus sylvaticus - skřípina lesní

Scleranthus annuus - chmerek roční
Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý
Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý - květy

Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý - květy


Scorzonera cana - hadí mord šedý

Scrophularia nodosa - krtičník hlíznatý
Scrophularia nodosa - krtičník hlíznatý

Scrophularia nodosa - krtičník hlíznatý


Scutellaria galericulata - šišák vroubkovaný
Scutellaria hastifolia - šišák hrálovitý
Scutellaria galericulata - Šišák vroubkovaný - květy

Scutellaria galericulata - Šišák vroubkovaný - květy

Scutellaria hastifolia - Šišák hrálovitý

Scutellaria hastifolia - Šišák hrálovitý


Securigera varia - čičorečka pestrá
Securigera varia - Čičorka pestrá

Securigera varia - Čičorka pestrá


Sedum hispanicum - rozchodník španělský
Sedum spurium - rozchodník pochybný
Sedum spurium - rozchodník pochybný

Sedum spurium - rozchodník pochybný


Selinum carvifolia - olešník kmínolistý
Selinum carvifolia - olešník kmínolistý - květ

Selinum carvifolia - olešník kmínolistý - květ


Senecio hercynicus - starček hercynský
Senecio inaequidens - starček úzkolistý
Senecio jacobaea - starček přímětník
Senecio ovatus - starček vejčitý
Senecio rupestris - starček skalní
Senecio sarracenicus - starček poříční
Senecio sylvaticus - starček lesní
Senecio umbrosus - starček stinný
Senecio vernalis - starček jarní
Senecio viscosus - starček lepkavý
Senecio vulgaris - starček obecný
Senecio hercynicus - starček hercynský - květ

Senecio hercynicus - starček hercynský - květ

Senecio jacobaea - starček přímětník - květy

Senecio jacobaea - starček přímětník - květy


Seseli hippomarathrum - sesel fenyklový
Seseli osseum - sesel sivý

Setaria italica - bér italský

Sherardia arvensis - bračka rolní
Sherardia arvensis - bračka rolní

Sherardia arvensis - bračka rolní


Schoenoplectus lacustris - skřípinec jezerní

Sideritis montana - hojník chlumní
Sideritis montana - hojník chlumní

Sideritis montana - hojník chlumní


Silaum silaus - koromáč olešníkový
Silaum silaus - koromáč olešníkový - květ

Silaum silaus - koromáč olešníkový - květ


Silene latifolia subsp. alba - silenka širolistá bílá
Silene latifolia - silenka širolistá
Silene noctiflora - silenka noční
Silene viscosa - silenka lepkavá
Silene vulgaris - silenka nadmutá
Silene latifolia subsp alba - silenka širolistá bílá

Silene latifolia subsp alba - silenka širolistá bílá


Silybum marianum - ostropestřec mariánský
Silybum marianum - ostropestřec mariánský - květ

Silybum marianum - ostropestřec mariánský - květ


Sinapis arvensis - hořčice rolní
Sinapis arvensis - hořčice rolní - květy

Sinapis arvensis - hořčice rolní - květy


Sisymbrium loeselii - hulevník loeselův
Sisymbrium officinale - hulevník lékařský
Sisymbrium loeselii - hulevník Loeselův - květy

Sisymbrium loeselii - hulevník Loeselův - květy

Sisymbrium officinale - hulevník lékařský

Sisymbrium officinale - hulevník lékařský


Solanum decipiens - lilek vlnatý
Solanum dulcamara - lilek potměchuť
Solanum nigrum - lilek černý
Solanum dulcamara - lilek potměchuť - květy

Solanum dulcamara - lilek potměchuť - květy

Solanum nigrum - lilek černý - květ

Solanum nigrum - lilek černý - květ


Solidago canadensis - zlatobýl kanadský

Sonchus asper - mléč drsný
Sonchus oleraceus - mléč zelinný
Sonchus asper - mléč drsný - květ

Sonchus asper - mléč drsný - květ

Sonchus oleraceus - mléč zelinný

Sonchus oleraceus - mléč zelinný


Sorbus sudetica - jeřáb sudetský
Sorbus sudetica - jeřáb sudetský - květ

Sorbus sudetica - jeřáb sudetský - květ


Sparganium emersum - zevar jednoduchý
Sparganium erectum - zevar vzpřímený
Sparganium natans - zevar nejmenší
Sparganium emersum - zevar jednoduchý - květ

Sparganium emersum - zevar jednoduchý - květ


Spergula arvensis - kolenec rolní
Spergula arvensis - kolenec rolní - květy

Spergula arvensis - kolenec rolní - květy


Spergularia rubra - kuřinka červená
Spergularia salina - kuřinka solná
Spergularia rubra - kuřinka červená - květ

Spergularia rubra - kuřinka červená - květ

Spergularia salina - kuřinka solná

Spergularia salina - kuřinka solná


Spiraea salicifolia - tavolník vrbolistý
Spiraea salicifolia - tavolník vrbolistý

Spiraea salicifolia - tavolník vrbolistý


Stachys annua - čistec roční
Stachys byzantina - čistec vlnatý
Stachys germanica - čistec německý
Stachys palustris - čistec bahenní
Stachys pradica - čistec
Stachys recta - čistec přímý
Stachys sylvatica - čistec lesní
Stachys byzantina - Čistec vlnatý - květ

Stachys byzantina - Čistec vlnatý - květ

Stachys palustris - Čistec bahenní - květy

Stachys palustris - Čistec bahenní - květy


Stellaria graminea - ptačinec trávovitý
Stellaria media - ptačinec prostřední
Stellaria nemorum - ptačinec hajní
Stellaria palustris - ptačinec bahenní
Stellaria nemorum - ptačinec hajní

Stellaria nemorum - ptačinec hajní


Stipa capillata - kavyl vláskovitý

Stratiotes aloides - řezan pilolistý
Stratiotes aloides - Řezan pilolistý - květ

Stratiotes aloides - Řezan pilolistý - květ


Succisa pratensis - čertkus luční
Succisa pratensis - Čertkus luční

Succisa pratensis - Čertkus luční


Succisella inflexa - čertkusek přehnutý
Succisella inflexa - Čertkusek přehnutý - květ

Succisella inflexa - Čertkusek přehnutý - květ


Swertia perennis - kropenáč vytrvalý
Swertia perennis - kropenáč vytrvalý

Swertia perennis - kropenáč vytrvalý


Symphoricarpos albus - pámelník bílý
Symphyotrichum lanceolatum - astřička kopinatá
Symphyotrichum novi-belgii - astřička novobelgická
Symphyotrichum parviflorum - astřička malokvětá
Symphyotrichum parviflorum - astřička malokvětá

Symphyotrichum parviflorum - astřička malokvětá


Symphytum asperum - kostival drsný
Symphytum officinale - kostival lékařský
Symphytum officinale - kostival lékařský

Symphytum officinale - kostival lékařský

Ing. Miloš Vymazal: Doba květu: srpen

T

Tanacetum vulgare - vratič obecný
Tanacetum vulgare - vratič obecný

Tanacetum vulgare - vratič obecný


Taraxacum bessarabicum - pampeliška besarabská
Taraxacum officinale - pampeliška lékařská
Taraxacum officinale - pampeliška lékařská

Taraxacum officinale - pampeliška lékařská


Telekia speciosa - kolotočník ozdobný
Telekia speciosa - kolotočník ozdobný

Telekia speciosa - kolotočník ozdobný


Tephroseris capitata - starček hlavatý
Tephroseris capitata - starček hlavatý

Tephroseris capitata - starček hlavatý


Teucrium botrys - ožanka hroznatá
Teucrium chamaedrys - ožanka kalamandra
Teucrium montanum - ožanka horská
Teucrium scorodonia - ožanka lesní
Teucrium botrys - ožanka hroznatá

Teucrium botrys - ožanka hroznatá

Teucrium scorodonia - ožanka lesní

Teucrium scorodonia - ožanka lesní


Thalictrum lucidum - žluťucha lesklá
Thalictrum lucidum - Žluťucha lesklá

Thalictrum lucidum - Žluťucha lesklá


Thesium alpinum - lněnka alpská
Thesium bavarum - lněnka bavorská
Thesium dollineri - lněnka dollinerova
Thesium linophyllon - lněnka lnolistá
Thesium alpinum - lněnka alpská - květ

Thesium alpinum - lněnka alpská - květ

Thesium linophyllon - lněnka lnolistá

Thesium linophyllon - lněnka lnolistá


Thunbergia alata - thunbergie křídlatá
Thunbergia alata - thunbergie křídlatá - květ

Thunbergia alata - thunbergie křídlatá - květ


Thymus alpestris - mateřídouška alpinská
Thymus pulegioides - mateřídouška vejčitá
Thymus serpyllum - mateřídouška úzkolistá
Thymus pulegioides - mateřídouška vejčitá

Thymus pulegioides - mateřídouška vejčitá

Thymus serpyllum - mateřídouška úzkolistá, planá

Thymus serpyllum - mateřídouška úzkolistá, planá


Torilis japonica - tořice japonská
Torilis japonica - tořice japonská - květy

Torilis japonica - tořice japonská - květy


Tragopogon dubius - kozí brada pochybná
Tragopogon orientalis - kozí brada východní
Tragopogon pratensis - kozí brada luční
Tragopogon dubius - kozí brada pochybná - květ

Tragopogon dubius - kozí brada pochybná - květ

Tragopogon pratensis - kozí brada luční

Tragopogon pratensis - kozí brada luční


Trapa natans - kotvice plovoucí
Trapa natans - kotvice plovoucí

Trapa natans - kotvice plovoucí


Tribulus terrestris - kotvičník zemní

Trifolium alpestre - jetel alpínský
Trifolium arvense - jetel rolní
Trifolium aureum - jetel zlatý
Trifolium badium - jetel hnědý
Trifolium campestre - jetel ladní
Trifolium dubium - jetel pochybný
Trifolium fragiferum - jetel jahodnatý
Trifolium hybridum - jetel zvrhlý
Trifolium incarnatum - jetel inkarnát
Trifolium medium - jetel prostřední
Trifolium montanum - jetel horský
Trifolium pannonicum - jetel panonský
Trifolium pratense - jetel luční
Trifolium repens - jetel plazivý
Trifolium rubens - jetel červenavý
Trifolium spadiceum - jetel kaštanový
Trifolium subterraneum - jetel podzemní
Trifolium alpestre - jetel alpínský - květ

Trifolium alpestre - jetel alpínský - květ

Trifolium campestre - jetel ladní - květy

Trifolium campestre - jetel ladní - květy


Triglochin maritima - bařička přímořská
Triglochin palustris - bařička bahenní
Triglochin palustris - bařička bahenní

Triglochin palustris - bařička bahenní


Tripleurospermum inodorum - heřmánkovec nevonný
Tripleurospermum inodorum - heřmánkovec nevonný

Tripleurospermum inodorum - heřmánkovec nevonný


Tripolium pannonicum subsp. pannonicum - hvězdnice slanistá panonská
Tripolium pannonicum subsp pannonicum - hvězdnice slanistá panonská

Tripolium pannonicum subsp pannonicum - hvězdnice slanistá panonská


Tropaeolum majus - lichořeřišnice větší
Tropaeolum majus - lichořeřišnice větší

Tropaeolum majus - lichořeřišnice větší


Turgenia latifolia - štětináč širolistý

Turritis glabra - huseník lysý
Turritis glabra - huseník lysý

Turritis glabra - huseník lysý


Typha angustifolia - orobinec úzkolistý