nasekrasnazahrada: Pozdní léto je ideální pro výsadbu stálezelených listnatých dřevin, např. brslenu, bobkovišně nebo zimostrázu. Budou tak mít čas zakořenit ještě před zimou. Výsadbová jáma by měla být tak velká, aby se do ní kořeny vešly bez ohýbání. Po výsadbě rostliny důkladně zalijte. Větší jedince nebo vysokokmeny na ochranu před větrem připevněte ke kůlu.
Rada z rubriky Co je důležité v srpnu

Text z časopisu Naše Krásná zahrada
Ukázky starších článků najdete na nasekrasnazahrada